Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Danica Baričević za saborskom govornicom: “Ova je zakonska incijativa od ključne važnosti za zaštitu mikro, malih i srednjih poduzeća”

U jučerašnjoj pojedinačnoj raspravi u Hrvatskom saboru o prijedlogu Zakona o provedbi uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskoga posredovanja, a čiji je predlagatelj hrvatska Vlada, sudjelovala je i saborska zastupnica s Brača Danica Baričević (HDZ).

Poboljšati dobrobit potrošača
Za saborskom govornicom zastupnica Baričević ukazala je na važnost prijedloga toga Zakona. — Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskoga posredovanja, koji se nalazi ispred nas, daje nam priliku da provedemo pravila kojima ćemo osigurati da ovi korisnici internetskoga posredovanja u nuđenju svojih roba i usluga dobiju kvalitetan pristup tržištima i trgovinskim prilikama, da uživaju prikladnu transparentnost i pravednost i da imaju mogućnost djelotvorne pravne zaštite, istaknula je Baričević, dodavši kako je jednako važno da se, kako je navela, “regulacijom ovih usluga poboljšava i dobrobit potrošača, poduzeća dobivaju pristup novim tržištima, a potrošači povećanje izbora robe i usluga”.

Gotovo polovina malih i srednjih poduzeća koriste internetsko tržište
Ustvrdila je da je gotovo polovina malih i srednjih poduzeća prema istraživanju Eurobarometra izjavilo da se koriste internetskim tržištima za prodaju svojih proizvoda i usluga, a potrošači su, navela je, dobro prihvatili usluge internetskog posredovanja. — Sve to nosi i izazove koje je potrebno rješavati kako bi se osigurala pravna sigurnost te održivo i predvidljivo poslovno okruženje. Procjena učinka koju je provela Europska komisija pokazala je da se gotovo 50 posto europskih poduzeća koja posluju na internetskim platformama susreće s problemima. Ova je zakonska inicijativa od ključne važnosti osobito za zaštitu mikro, malih i srednjih poduzeća, kao i stvaranje zakonodavnoga okvira kojim se jamči pošteno i učinkovito tržišno natjecanje, poručila je zastupnica Baričević.

Kako doprijeti do potrošača
Pojasnila je da usluge internetskoga posredovanja mogu biti ključne za poslovni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprli do potrošača. Stoga je, smatra Baričević, važno da se poduzeća mogu pouzdati u usluge internetskoga posredovanja s kojima ulaze u trgovinske odnose. — Platforme i tražilice dakle, važni su kanali putem kojih europska poduzeća dopiru do svojih kupaca, no mora se osigurati da ne zloupotrebljavaju svoje ovlasti i tako nanose štetu svojim poslovnim korisnicima. Pružatelji usluga internetskih platformi često imaju veću pregovaračku moć, što im u praksi omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji. Ovom Uredbom uređuju se takve potencijalne poteškoće u ekonomiji internetskih platformi, donose jasni propisi o transparentnosti i uspostavlja učinkovit sustav rješavanja sporova, naglasila je saborska zastupnica s Brača.

Uvjeti trebaju biti lako razumljivi i dostupni
Ukazala je na važnost povećanja transparentnosti koja bi se, kako je navela, osigurala kroz njihove uvjete koji bi, ističe, trebali biti “lako razumljivi i dostupni”. — To, među ostalim, uključuje obvezu da se unaprijed objasne mogući razlozi za ograničavanje, obustavu ili ukidanje njihovih usluga.
Osim toga, pružatelji internetskih platformi moraju sastaviti i objaviti opće politike o tome: kojim se podacima proizvedenima putem njihovih usluga može pristupiti, tko im može pristupiti i pod kojim uvjetima, na koji način postupaju s vlastitim proizvodima i uslugama u usporedbi s onima koje pružaju njihovi profesionalni korisnici, na koji način primjenjuju ugovorne odredbe za zahtijevanje najpovoljnije ponude ili cijene proizvoda i usluga koje nude njihovi profesionalni korisnici. Internetske usluge posredovanja i internetske tražilice, između ostaloga, moraju utvrditi opće kriterije prema kojima se određuje način rangiranja proizvoda i usluge u rezultatima pretraživanja, istaknula je Baričević.

Tek 26 posto problema povezanih s ugovorom bude riješeno
Kada je riječ o provedbi uredbe, ona bi trebala značiti i djelotvornije rješavanje sporova. — U brojnim dosadašnim slučajevima nije bilo pristupačnih i učinkovitih internih sustava rješavanja pritužbi, a korisnici su često imali ograničene mogućnosti traženja pravne zaštite. Istraživanje je pokazalo da ukupno 38 posto problema povezanih s ugovornim odnosom ostaje neriješeno, dok ih 26 posto bude riješeno, ali uz poteškoće, a posljedica toga je značajan pad prihoda od prodaje. Pružatelji internetskih usluga posredovanja sada su dužni uspostaviti novi učinkovitiji interni sustav obrade pritužbi. Radi olakšavanja izvansudskoga rješavanja sporova svi pružatelji internetskih usluga posredovanja morat će u svojim uvjetima navesti neovisne i kvalificirane medijatore s kojima su spremni surađivati u dobroj vjeri pri rješavanju sporova, istaknula je Baričević, dodavši da će udruge koje zastupaju poduzeća imati pravo u ime poduzeća pokrenuti sudski spor, a pružatelji internetskih platformi morat će objaviti statistiku o učinkovitosti svojih internih sustava za rješavanje pritužbi.

Određene su i prekršajne odredbe s novčanim kaznama
Naglasila je kako se Zakonom osigurava učinkovita provedba Europske Uredbe kroz definiranje mjera protiv njezina kršenja i prekršajne odredbe. — Tako se utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe, nadležno tijelo za inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe i ovoga Zakona te određuju prekršajne odredbe i pripadajuće novčane kazne za postupanje protivno odredbama Uredbe i provedbenoga Zakona, poručila je HDZ-ova zastupnica Baričević. Na kraju je ustvrdila kako se zakonodavnim okvirom želi jamčiti pošteno i učinkovito tržišno natjecanje te povećati sigurnost i transparentnost u poslovanju.

Saborska zastupnica HDZ-a Danica Baričević sudjelovala je jučer u Hrvatskom saboru u pojedinačnoj raspravi o prijedlogu Zakona o provedbi EU uredbe o promicanju pravednost i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskoga posredovanja

Podjelite:

You may also like...