Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Donesen Proračun općine Pučišća za sljedeću godinu: u njemu se ipak nisu našla sredstva za prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede na području Općine. Načelnik Marino Kaštelan: “Nastavljamo projekte prema strateškom programu Općine od 2014. do 2020.” Oporba nezadovoljna Proračunom. Dijana Šabić: “Proračun nije dobar jer u njemu nema aktivnosti kojima se potiče malo gospodarstvo”

Sa 6 glasova “za” i 4 glasa “protiv” Općinsko vijeće općine Pučišća donijelo je Proračun za 2020. godinu na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskoga vijeća, i to 15. u nizu, koja je održana u četvrtak 19. prosinca, u vijećnici općinske zgrade u Pučišćima.

Nastavljaju se projekti iz strateškoga programa od 2014. do 2020.
— Proračun je logički slijed svih prethodnih Proračuna od 2014. godine, kada smo donijeli strateški program projekata općine za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Strateški program realizira navedene projekte, od kojih neki idu usporenom, a drugi ubrzanom dinamikom. Novim proračunom općina će nastaviti projekte iz strateškoga programa, istaknuo je načelnik općine Pučišća Marino Kaštelan vijećnicima, pred kojima se na raspravljanje i odlučivanje našlo 26 točaka dnevnoga reda.

Planirani Proračun u 2020. godini iznosi 19,2 milijuna kuna
Načelnik Kaštelan istaknuo je da ukupni plan Proračuna za 2020. godinu iznosi 19,2 milijuna kuna, dok planirani rashod iznosi 18,2 milijuna kuna, pa će se, dodao je, razlika usmjeriti na podmirenje prethodnoga manjka u iznosi od 985 tisuća kuna. Osim novoga proračuna iznesene su i izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu. Prema njemu, prihodi iznose 11,1 milijuna kuna, a rashodi 10,3 milijuna kuna. Zanimljiv je i podatak da je zakonskim izmjenama o financiranju političkih stranaka određeno da minimalni iznos naknade po vijećniku godišnje iznosi tisuću kuna.

Planirano proširenje mjesnoga groblja i mrtvačnice u Pražnicama
Kaštelan je pojasnio vijećnicima da se u Proračunu planiraju sredstva za turističku zonu, i to za uređenje cestu prema toj zoni, a u skladu s investitorom i prema Zakonu o prostornom uređenju. Naveo je i nastavak investiranja u rekontrukciju raskrižja, odnosno rotora u Pražnicama, zatim izrade projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu oko uređenje plaže, kao i planirani nastavak uređenja i dovršetka radova oko rasvjete u sljedećoj godini za što je planirano 80.000,00 kuna. Osvrnuvši se na komunalnu infrastrukturu, Kaštelan je istaknuo planiranje proširenja mjesnoga groblja i mrtvačnice u Pražnicama, zatim nastavak radova na projektnoj dokumentaciji za sanaciju odlagališta “Košer”. Napomenuo je da su u novom proračunu planirana sredstva za plaćanje eko-rente Supetru za korištenje odlagališta otpada “Kupinovica”.

— Proračun je logički slijed svih prethodnih Proračuna od 2014. godine, kada smo donijeli strateški program projekata općine za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Strateški program realizira navedene projekte, od kojih neki idu usporenom dinamikom, a drugi ubrzanom. Novim proračunom općina će nastaviti projekte iz strateškoga programa, istaknuo načelnik Marino Kaštelan (foto: J. Bašić)

Za održavanje komunalne infrastrukture u Proračunu planirano gotovo 2 milijuna kuna
Govoreći o održavanju komunalne infrastrukture za koje je planirano gotovo 2 milijuna kuna proračunskih sredstava, načelnik je ukazao na planirano uređenje nerazvrstanih cesta. Tako je primjerice za asfaltiranje i uređenje oko završenoga trga u Gornjemu Humcu odvojeno 140 tisuća kuna, isti iznos i za asfaltiranje u Pražnicama. Dodao je da se manji dio planiranih asfaltiranja odnosi i na Pučišća, i to u ulici Brdarina, dok je za uređenje poljskih puteva u proračunu osigurano 150 tisuća kuna. Kaštelan je posebno istaknuo sanaciju ribarnice u Pučišćima kao važan projekt Općine za koju je u Proračunu izdvojeno 620 tisuća kuna.

Maksimalni iznos potpore učenicima i studentima bit će do 4 tisuće kuna
Osvrnuvši se na program socijalne skrbi, pučiški načelnik poručio je da se taj program nastavlja kao i prošle godine. Istaknuo je program jednokratne novčane pomoći, zatim pomoć za novorođenu djecu, i to od 3 tisuće kuna za prvo dijete, a za svako sljePdeće dodatnih tisuću kuna te potporu Općine roditeljima u osiguranju besplatnih radnih bilježnica za sve učenike osnovne škole. K tome treba dodati i potporu roditeljima u školovanju učenika i studenata s time, da je, prema riječima Kaštelana, prijedlog da maksimalni iznos naknade za potporu učenicima i studentima bude do 4 tisuće kuna umjesto dosadašnjih 2 tisuće kuna.

Novi korisnik Proračuna športsko društvo “Fortuna”
Govoreći o javnim potrebama u kulturi, istaknuo je da se već uzastopno podiže sufinanciranje Glazbene udruge “Brassčuta” te je naveo da je u 2020. godini iz općinskoga proračuna toj udruzi planirano 30 tisuća kuna. — Radi se o bitnoj udruzi za općinu Pučišća i jedinoj na Braču takve vrste, koja okuplja djecu i mlade, poručio je načelnik Kaštelan. Napomenuo je da za vjerske zajednice u proračunu ostaje 60 tisuća kuna, a za potrebe sporta slični iznosi kao i prošle godine, uz napomenu da će vaterpolo klub dobiti nešto veća sredstva. Novi korisnik općinskoga proračuna bit će i športsko društvo “Fortuna” iz Povalja koje, kako je obrazložio prvi čovjek Pučišća, “ima dosta članova s područja Općine koji su uključeni u udrugu”.

Dodatna sredstva i Gorskoj službi spašavanja
Osvrnuo se i na obveze prema Gorskoj službi spašavanja, rekavši da će Općina osigurati dodatna sredstva za sufinanciranje vozila na leasing, a Pučišća su, istaknuo je, “jedina općina na Braču koja uredno s Gorskom službom spašavanja poštuje potpisani ugovor”. Osim toga, načelnik je podsjetio da se i nadalje plaća zapovjedno vozilo za potrebe Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Pučišća, a da je otkupljena i veća cisterna od bračkoga Aerodroma. Kada je riječ o Aerodromu Brač, Kaštelan je istaknuo da je proteklih dana Povjerenstvo za strateške projekte donijelo odluku da se projekt “Razvoj Zračne luke Brač” uvrsti na Listu strateških projekata Republike Hrvatske, a za provedbu toga projekta bit će osigurano 170 milijuna kuna.

Na vijeće stigao prijedlog Program poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede
Kandidacijska lista grupe birača nositeljice Roberte Rošker, koju čine uz nositeljicu vijećnici Dijana Šabić i Milan Kalilić, podnijela je Općinskom vijeću zahtjev, odnosno prijedlog da se u dnevni red uvrsti Program poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede na području Općine za 2020. godinu. Prema riječima vijećnice s te liste Dijane Šabić, programom se želi “raditi na zadovoljenju strateškoga plana općine Pučišća, i to na održivom razvoju obrta i malog poduzetništva uz osiguranje poticajnoga okruženja za ulaganje u poduzetništvo”.

Sve tri mjere programa iznosile bi ukupno 100.000,00 kuna
— Programom smo predvidjeli tri mjere: potporu za novoosnovane obrte i tvrtke, za rješavanje imovinsko–pravnih odnosa na poljoprivrednim zemljištima i potporu za nabavu sadnoga materijala. Ukupni trošak godišnjih potpora za sve tri mjere iznosio bi 100.000,00 kuna. Ukupna potpora za osnovane obrte i tvrtke bila bi 50.000,00 kuna, s time da bi se iznos po pojedinome prijavitelju razlikuje prema broju zaposlenih. Druga mjera odnosi se na uređenje imovinsko–pravnih odnosa za poljoprivrednim posjedima, a raspoloživi iznos za tu mjeru bio bi 30.000,00 kuna, dok bi ostatak bio usmjeren prema nabavi sadnoga materijala, pojasnila je vijećnica Šabić u izlaganju prijedloga programa okupljenim vijećnicima.

Oporbeni vijećnici predložili da se smanji rashod u održavanju komunalne infrastrukture
Na upit gdje planiraju doći do tih sredstava, vijećnica Šabić zatražila je da se ta sredstva osiguraju smanjenjem za isti iznos od sredstava planiranih za održavanje komunalne infrastrukture, a za što je, kako je rekla, u Proračunu predviđeno 1.889.000,00 kuna. Dodala je da takvo smanjivanje sredstava za održavanje komunalne infrastrukture ne bi bitno ugrozilo planirane projekte.

Dijana Šabić: Gospodarstvo bi trebalo biti fokus razvoja Općine
Oporbeni vijećnici, njih troje iz kandidacijske liste grupe birača, optužili su vladajuće da glasuju stranački, a ne prema programima. — Ovo jednostavno nije dobar Proračun. Kako ćemo podržati Proračun kad u njemu nema programa koji smo predložili i koji smatramo dobrim. Proračun nije dobar jer u njemu nema aktivnosti kojima se potiče gospodarstvo, a ono bi trebalo biti fokus razvoja buduće općine Pučišća, poručila je vijećnica Šabić. Zamjerila je vladajućima što predloženi program nije prihvatilo Općinsko vijeće i što onda ni sredstva nisu osigurana u Proračunu.
U aktualnom satu ista vijećnica zapitala je načelnika ima li Općina u nekom dugotrajnom planu poticajnu stanogradnju. Kaštelan je ponudio kratki odgovor: — Za poticajnu stanogradnju za sada nemamo planova.

Načelnik općine Pučišća Marino Kaštelan istaknuo je da ukupni plan Proračuna za 2020. godinu iznosi 19,2 milijuna kuna, dok planirani rashod iznosi 18,2 milijuna kuna, pa će se, dodao je, razlika usmjeriti na podmirenje prethodnoga manjka u iznosi od 985 tisuća kuna. Osim novoga proračuna pojašnjene su izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu. Prema rebalansu Proračuna, prihodi iznose 11,1 milijuna kuna, a rashodi 10,3 milijuna kuna (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...