Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Doznajte koja su prava iz socijalne skrbi u Sutivanu. Uključite se u javno savjetovanje o prijedlogu Odluke

Općina Sutivan objavila je u ponedjeljak, 10. veljače, javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi koju će donijeti Općinsko vijeće općine Sutivan na 23. sjednici toga vijeća.

Javno savjetovanje traje do 25. veljače
S obzirom na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, u postupku donošenja odluke potrebno je prethodno provesti javno savjetovanje. Prema uputama objavljenima na mrežnima stranicama Općine, javno savjetovanje održat će se do 25. veljače, do kada zainteresirana javnost može uputiti primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.

Odluka definira uvjete i način ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
Odlukom o socijalnoj skrbi bit će utvrđena prava iz socijalne skrbi koje će osigurati općina Sutivan te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava.

Korisnici trebaju imati prijavljeno prebivalište
— Korisnik prava iz socijalne skrbi prema ovoj Odluci je hrvatski državljanin koji na području općine Sutivan ima prijavljeno prebivalište te stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Sutivan. Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati, stoji u prijedlogu Odluke koju će donijeti općinski vijećnici.

Brojna su prava iz socijalne skrbi na području općine Sutivan
Osim toga, naznačena su i prava iz socijalne skrbi, a to su naknada za troškove stanovanja, troškove ogrjeva, jednokratne novčane naknade, pomoći za novorođenu djecu, božićnice umirovljenicima i osobama starijima od 65 godina bez primanja, darovi za djecu, zatim pomoć u naravi radne bilježnice osnovnoškolskim učenicima te stipendije učenicima i studentima i ostale pomoći.

Jedinstveni upravni odjel odlučuje o naknadi za troškove stanovanja
Zanimljivo je napomenuti kako se naknada za troškove stanovanja odnosi na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima, dok se pravo na naknadu za troškove stanovanja može ostvariti podnešenjem zahtjeva za ostvarenje toga prava Jedinstvenom upravnom odjelu koje će o podnesenom zahtjevu odlučiti rješenjem.

Jednokratna novčana pomoć do 3.000,00 kuna
Što se tiče ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu naknadu, ona će se, prema prijedlogu odluke, priznati samcu i kućanstvima, jednom ili više puta u tijeku proračunske godine u ukupnom iznosu do 3.000,00 kuna, uz ispunjavanje određenih uvjeta. Jedan od njih je socijalni, a što znači da korisnik s takvim uvjetom treba posjedovati rješenje Centra za socijalnu skrb. Drugi uvjet se odnosi na prihode koje ispunjava korisnik. Prema prijedlogu Odluke, za samca mjesečni prihod ne smije prelaziti 2.800,00 kuna, za dvočlano kućanstvo 3.800,00 kuna, za tročlano kućanstvo 4.800,00 kuna, a za četveročlano kućanstvo 5.800,00 kuna. Treba dodati kako se novčana pomoć povećava za 500,00 kuna ako u zajedničkom kućanstvu ima 5 i više članova.

Pomoć za novorođeno dijete iznosi 3.000,00 kuna
Kada je u pitanju ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete, ona će iznositi 3.000,00 kuna, a moći će je ostvariti roditelji djeteta, ako je jedan od njih hrvatski državljanin i ako oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, ukoliko žive u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici. Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvarivat će i oni roditelji kod kojih samo jedan od njih ima prijavljeno prebivalište na području Općine, ukoliko ne žive u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici. Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno dijete podnosit će se Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 6 mjeseci, računajući od dana rođenja djeteta.

Općina Sutivan pokrenula je u ponedjeljak, 10. veljače, postupak javnog savjetovanja o prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi općine Sutivan, a ono će trajati do 25. veljače, do kada zainteresirana javnost može dostaviti Općini primjedbe, prigovore i prijedloge (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...