PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

DRŽAVNI INSPEKTORAT POHODIO GRAD SUPETAR I KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD: Gradonačelnica Supetra nije osigurala preuzimanje miješanoga komunalnog otpada s područja drugih općina. Što će biti s “Kupinovicom”? Gradonačelnica izjavila: Gradsko vijeće se jasno odredilo da ne želi primiti otpad s područja ostalih Jedinica lokalne samouprave na otoku Braču

Što će biti s gradskim odlagalištem otpada “Kupinovica”? Nazire li se kraj toga još uvijek otvorenoga pitanja? Kako će postupiti gradonačelnica Supetra Ivana Marković nakon Zaključka Gradskoga vijeća, a kako će postupiti nakon posjeta Državnoga inspektorata gradu Supetru? Pitanja su koja sigurno zanimaju građane s područja grada Supetra i ostale stanovnike otoka Brača. I nakon što su građani na referendumu održanom još 9. lipnja, iako neuspjelom zbog nedovoljnog izlaska, izrekli svoje NE prikupljanju otpada s cijeloga otoka na njihovo gradsko odlagalište, udaljeno samo 1,8 kilometara od grada, Državni inspektorat obavio je nedavno nadzor po tom pitanju u Gradu Supetru. No interes nadzora nije bio samo Grad Supetar već i Komunalno društvo Grad koje gospodari gradskim odlagalištem otpada, a koje je Državni inspektorat pohodio još 20. rujna.

Obavljen nadzor nad provedbom Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta
— Inspekcija zaštite okoliša Državnoga inspektorata dana 30. 9. 2019. godine obavila je inspekcijski nadzor Grada Supetra, vezano za provedbu “Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u RH”. Sukladno navedenoj Odluci i “Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH”, na odlagalište Kupinovica mora se preusmjeriti otpad sa odlagališta “Košer” u Gornjem Humcu”, izvijestili su nas iz Državnoga inspektorata, naglašavajući kako se otpad s područja općina Pučišća, Nerežišća, Milna, Sutivan, Selca, Bol i Postira odlaže na odlagalištu “Košer”.

Inspekcija odredila rok od 7 dana za otklanjanje nepravilnosti; inače slijedi prekršajni nalog
— U nadzoru je utvrđeno da gradonačelnica Grada Supetra nije osigurala preuzimanje miješanoga komunalnog otpada s područja općina Pučišća, Nerežišća, Milna, Sutivan, Selca, Bol i Postira na odlagalište “Kupinovica”, što je bila dužna temeljem odredbe članka 28. stavka 1. točke 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te joj je dan rok od 7 dana da otkloni navedenu nepravilnost i o tome izvijesti inspekciju, pojasnili su portalu BRAČ danas iz Inspektorata, naglasivši kako će inspekcija zaštite okoliša izdati prekršajni nalog protiv gradonačelnice, ako u ostavljenom roku ne otkloni navedenu nepravilnost.
Treba podsjetiti da je Odlukom o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta, a koja je objavljena u Narodnim novinama, određen popis od 26 odlagališta otpada koja su se zbog neispunjavanja kriterija za nastavak rada trebala zatvoriti do 31. prosinca prošle godine, a među njima i odlagalište “Košer”.

Oporbeni vijećnici Gradskoga vijeća inicirali sjednicu i održavanje gradskoga referenduma
Upravo zbog navedene odluke treba podsjetiti da su oporbeni vijećnici Gradskoga vijeća Grada Supetra inicirali sjednicu Gradskoga vijeća kako bi se raspravilo o novonastaloj situaciji. — Navedeni vijećnici svojim potpisima inicirali su sazivanje tematske sjednice na kojoj se raspravljalo o novonastaloj situaciji donošenja Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta “Košer” na Braču u Općini Pučišća. Na sjednici su predložili raspisivanje lokalnoga referenduma te je njihov prijedlog za raspisivanje referenduma prihvaćen, tada nam je poručio mladi gradski vijećnik HDZ–a Nikola Rendić.

Ne smijemo mirno dozvoliti da jedino Kupinovica postane odlagalište cijeloga otoka
U prijedlogu za sazivanje sjednice Gradskoga vijeća, jasno su elaborirani razlozi nužne potrebe njezina održavanja: — Supetarsko odlagalište “Kupinovica” ne može postati centralno odlagalište cijeloga otoka Brača zbog neposredne blizine mjestu, moru i obradivim površinama. Neznajući datum otvaranja “Lećevice” ne smijemo mirno dozvoliti da jedino i centralno “Kupinovica” za to vrijeme, koje nije vremenski određeno, postane odlagalište cijelog otoka Brača. Takoder predlažemo donošenje Odluke o sazivanju gradskoga referenduma na koji bi gradani Grada Supetra jasno izrazili svoj stav o tome žele li da “Kupinovica” postane centralno odlagalište cijeloga otoka Brača.

- Iako sam kao gradonačelnica napravila prijedlog Odluke o naknadi za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta "Kupinovica" kod Supetra koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Supetra, nakon gore navedenoga Zaključka vijeća o istoj je bilo bespredmetno raspravljati jer istu donosi Gradsko vijeće koje se jasno odredilo da ne želi primit otpad sa područja ostalih jedinica lokalne samouprave na otoku Braču, izjavila je gradonačelnica Državnom inspektoratu u tijeku nadzora koji je obavljen 30. rujna u Gradu Supetru (foto: J. Bašić)

– Iako sam kao gradonačelnica napravila prijedlog Odluke o naknadi za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta “Kupinovica” kod Supetra koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Supetra, nakon gore navedenoga Zaključka vijeća o istoj je bilo bespredmetno raspravljati jer istu donosi Gradsko vijeće koje se jasno odredilo da ne želi primit otpad sa područja ostalih jedinica lokalne samouprave na otoku Braču, izjavila je gradonačelnica Državnom inspektoratu u tijeku nadzora koji je obavljen 30. rujna u Gradu Supetru (foto: J. Bašić)

 

Gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o raspisivanju referenduma
No, kako se gradonačelnica Marković postavila prema ovom pitanju, i da li bi ikada bio sazvan pa održan gradski referendum, prvi u povijesti grada Supetra, da nije bilo oporbenih vijećnika koji su ukazali na ovaj problem, legitimno je pitanje javnosti koje je svoju potvrdu dobilo i u činjenici da je Gradsko vijeće tada jednoglasno donijelo odluku o raspisivanju referenduma, kao i jednoglasno usvojilo prijedlog Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom s Ustavom Republike Hrvatske. Dapače, i gradonačelnica Supetra tada je, neposredno pred lokalni referendum, pozivala građane na izlazak na gradski referendum, javno govorila o tome kako je odluka nadležnoga Ministarstva zaštite okoliša i energetike neprihvatljiva, a na nedavno održanoj tribini o gospodarenju otpadom poručila kako su podnesene i dvije ustavne tužbe te da Grad Supetar u ovoj situaciji nema puno pravnih mogućnosti.

Gradsko vijeće se jasno odredilo da ne želi primati otpad, izjavila je gradonačelnica Inspektoratu
— Iako sam kao gradonačelnica napravila prijedlog Odluke o naknadi za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta “Kupinovica” kod Supetra koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Supetra, nakon gore navedenoga Zaključka vijeća o istoj je bilo bespredmetno raspravljati jer istu donosi Gradsko vijeće koje se jasno odredilo da ne želi primit otpad sa područja ostalih jedinica lokalne samouprave na otoku Braču, izjavila je gradonačelnica Državnom inspektoratu u tijeku nadzora, a što je vidljivo iz zapisnika u čijem smo posjedu, a u kojem je i naznačeno što očekuje gradonačelnicu ako se ne postupi prema rješenju Državnoga inspektorata. Treba podsjetiti da se gradonačelnica Marković još 31. ožujka oštro protivila zatvaranju deponija “Košer” i prihvaćanju otpada svih jedinica lokalne samouprave na supetarsko gradsko odlagalište.

Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u RH dovodi u pitanje postojeći Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra, ishođenu građevinsku dozvolu za sanaciju deponija Kupinovica, predviđeni obuhvat deponija "Kupinovica", veličinu privremene plohe, preostali kapacitet deponija "Kupinovica", a posebno je pitanje kakav bi utjecaj dodatke količine otpada imale na okoliš te koliko dugo bi se sav otpad s otoka Brača trebao odlagati na deponij "Kupinovica"

– Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u RH dovodi u pitanje postojeći Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra, ishođenu građevinsku dozvolu za sanaciju deponija Kupinovica, predviđeni obuhvat deponija “Kupinovica”, veličinu privremene plohe, preostali kapacitet deponija “Kupinovica”, a posebno je pitanje kakav bi utjecaj dodatke količine otpada imale na okoliš te koliko dugo bi se sav otpad s otoka Brača trebao odlagati na deponij “Kupinovica”, izjavila na zapisnik Ivana Marković u tijeku nadzora Državnoga inspektorat (foto: J. Bašić)

“Kupinovica” nema osigurane ni sanitarne ni tehničke uvjete
— Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u RH dovodi u pitanje postojeći Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra, ishođenu građevinsku dozvolu za sanaciju deponija Kupinovica, predviđeni obuhvat deponija “Kupinovica”, veličinu privremene plohe, preostali kapacitet deponija “Kupinovica”, a posebno je pitanje kakav bi utjecaj dodatke količine otpada imale na okoliš te koliko dugo bi se sav otpad s otoka Brača trebao odlagati na deponij “Kupinovica”, s obzirom da izgradnja regionalnoga centra u Lećevici nije još ni započela, rekla je Marković Inspektoratu, dodavši kako “Kupinovica” nema osigurane ni sanitarne ni tehničke uvjete za prihvat povećanih količina otpada. Inspektoratu nije preostalo na kraju drugo nego da utvrdi kako gradonačelnica nije postupila prema odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Gradonačelnica je trebala birati i izabrati potpunu, a ne djelomičnu, sanaciju gradskoga odlagališta otpada
Osvrnuvši na pitanje rješavanja zbrinjavanja otpada, gradski vijećnik Rendić naglasio je poslije sjednice Gradskoga vijeća od 7. svibnja, da je gradonačelnica Supetra Ivana Marković mogla za vrijeme Vlade na čijem je čelu bio SDP 2014. godine birati i izabrati potpunu sanaciju i zatvaranja nelegalnog odlagališta “Kupinovice”. — Pogriješila je jer je odabrala djelomičnu sanaciju za koje je Grad Supetar kao naručitelj od tadašnjega ministra Zmajlovića (SDP) dobilo rješenje u kojem stoji da za takav zahvat nije potrebno provesti postupak utjecaja na okoliš, da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, da se rješenje ukida ukoliko nositelj zahvata, Grad Supetar, u roku dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, poručio je tada HDZ-ov vijećnik.

Zasjedao Nadzorni odbor Komunalnoga društva Grad, poziva Grad Supetar da preispita odluke
Da je pitanje gradskoga odlagališta otpada žurno i ozbiljno u ovom trenutku, potvrđuje i hitna sjednica Nadzornoga odbora Komunalnoga društva Grad d.o.o., održana 24. rujna, poslije pohoda Državnoga inspektorata toj gradskoj tvrtci i mogućim financijskim kaznama ustanovi koja gospodari gradskim odlagalištem otpada. — Nadzorni odbor zaključuje da se Društvo poštivajući i držeći prethodno navedenih Zaključaka i Odluka Gradskoga vijeća Grada Supetra, izlaže mogućim kaznama od strane nadležnoga inspektorata koje su značajnoga financijskog iznosa kako za pravnu osobu tako i za odgovornu osobu u Komunalnom društvu Grad d.o.o. te iste mogu ugroziti poslovanje Komunalnoga društva Grad d.o.o., stoji u zaključku s 13. sjednice Nadzornoga odbora koji potpisuje predsjednik nadzornika Branko Jašić.

Donesite akte kako bi se Komunalno društvo Grad moglo uskladiti s Odlukom
U istom se zaključku poziva Grad Supetar da preispita navedene Zaključke i Odluke Gradskog vijeća Grada Supetra te pristupi donošenju potrebnih akta kako bi se gradska tvrtka mogla uskladiti s Odlukom o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta. Iz navedene poruke nadzornika jasno se da zaključiti kako će se od grada Supetra tražiti promjena odluke, a to znači postupanje po rješenju Državnoga inspektorata, izbjegavanje plaćanja novčanih kazni, a što bi onda značilo neprihvaćanje odluke Gradskoga vijeća grada Supetra.

Zaključak žurno dostaviti gradonačelnici i Skupštini Društva
— U protivnom da preuzme plaćanje svih eventualnih kazni, kako za pravnu osobu Komunalno društvo Grad d.o.o. tako i za odgovornu osobu u pravnoj osobi Komunalno društvo Grad d.o.o., proizašlih iz nepoštivanja odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta, zaključak je Nadzornoga odbora koji je naložio upravi da zaključak žurno dostavi gradonačelnici Supetra i Skupštini Društva u kojoj je predsjednica upravo Ivana Marković.

Sazvana i sjednica Gradskoga vijeća samo s jednom točkom dnevnoga reda
U međuvremenu sazvana je i sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra, i to za srijedu, 9. listopada, samo s jednom točkom dnevnoga reda koja glasi “Raspravljanje o problematici odlaganja otpada na odlagalištu Kupinovica”. Na potezu je sada supetarska gradonačelnica Ivana Marković. S jedne strane, postoje odluke predstavničkoga tijela građana koje bi gradonačelnica trebala poštivati i izvršiti, s druge strane Državni inspektorat koji zahtjeva od gradonačelnice da provede zakonsku odluku, a sada Grad Supetar pritiska i Komunalno društvo Grad. Što će učiniti gradonačelnica, ostaje za vidjeti. Možda i najavljena sjednica Gradskoga vijeća bude put prema izlasku iz ove situacije.

sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra najavljena je za srijedu, 9. listopada, u gradskoj vijećnici (foto: iz arhive)

sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra najavljena je za srijedu, 9. listopada, u gradskoj vijećnici, i to samo s jednom točkom dnevnoga reda koja glasi “Raspravljanje o problematici odlaganja otpada na odlagalištu Kupinovica”, a čiji je predlagatelj gradonačelnica Supetra Ivana Marković (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...