Evo koliku će plaću imati novoizabrana načelnica, a koliku naknadu predsjednik i vijećnici Općinskoga vijeća

Općinsko vijeće Općine Bol odlučilo je da će novoizabrana načelnica Općine Bol Katarina Marčić imati plaću kao i njezin prethodnik Tihomir Marinković. Plaću načelnika određuje Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi.

Kako je Općina Bol jedinica lokalne samouprave do 3.000 stanovnika, prema zakonskim odredbama plaća općinskoga načelnika određuje se tako da se osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika pomnoži s koeficijentom 4,26, a što je maksimalni koeficijent za takvu lokalnu samoupravu.

Svaki načelnik imao je maksimalni koeficijent
Pročelnik Jedinstvenoga upravnoga odjela Općine Bol Stipe Karmelić pojasnio je da osnovicu plaće određuje Vlada RH, a koeficijent Općinsko vijeće. — Koeficijent za načelnika u našoj Općini je u rasponu od 3,50 do 4,26. Svaki načelnik u Bolu imao je do sada maksimalni koeficijent od 4,26, istaknuo je Karmelić. Napomenuo je kako se koeficijent može mijenjati samo po odluci Općinskoga vijeća.

Marčić predala imovinsku karticu
Prema imovinskoj kartici koja je dostavljena Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Marčić će dužnost općinske načelnice obavljati profesionalno, a za nju će primati mjesečnu plaću u bruto iznosu od 17.565 kuna, dok će joj neto plaća iznositi 11.840 kuna. Prema podacima iz imovinske kartice, Marčić ne ostvaruje nikakav drugi prihod.

Vijećnici imaju pravo na naknadu za rad do 6.000 kuna godišnje
Osim plaće općinske načelnice, definirane su i naknade koje pripadaju predsjedniku Općinskog vijeća u Bolu, vijećnicima i članovima različitih odbora. Prema posljednjim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, naknade su nešto umanjene, ali to se neće odnositi na vijećnike u Bolu s obzirom da su njihove naknade na godišnjoj razini bile manje od iznosa koji je zakonski propisan. Budući da vijećnici predstavničkoga tijela građana u općinama od 1.000 do 5.000 stanovnika za svoj rad mogu primiti naknadu do 6.000 kuna godišnje, vijećnici su odlučili da će iznosi dosadašnjih naknada i dalje ostati.

Predsjedniku vijeća mjesečno 750 kuna
Tako će članovi Općinskoga vijeća za svaku sjednici na kojoj budu sudjelovali primati naknadu od 350 kuna. Za predsjednika Općinskoga vijeća navedeni Zakon određuje da može primiti naknadu do 9.000 kuna godišnje. Do sada je predsjednik Općinskoga vijeća (u proteklomu mandatu, op. a.) primao 2.000 kuna mjesečno, neovisno o tomu je li se sjednica Općinskoga vijeća održavala svaki mjesec. Zakonskim izmjenama najviše su pogođeni upravo predsjednici predstavničkoga tijela građana jer će se njihove naknade morati umanjiti, i to tako da ne prelaze 9.000 kuna godišnje. Predsjednik Općinskoga vijeća u Bolu Tonči Buljan mjesečno će primati naknadu od 750.00 kuna, a što će godišnje iznositi 9.000 kuna.

Naknada ide i članovima odbora
Naknada će pripasti i članovima odbora, ali kako se sjednice odbora ne održavaju često, ni iznosi neće bitno opteretiti općinski proračun. Kako je odlučeno, članovima odbora naknada će iznositi 175 kuna. Ista naknada pripast će i zaposlenicima općinske uprave ukoliko sudjeluju u radu odbora, i to samo ako se sjednica održava izvan njihova radnoga vremena.

pročelnik JUO Općine Bol Stipe Karmelić (lijevo), načelnica Bola Katarina Marčić i predsjednik Općinskoga vijeća Općine Bol Tonči Buljan (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...