Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Grad Supetar aktivirao poduzetnički fond. U Proračunu za potpore osigurano 60 tisuća kuna. Donosimo koliko će sredstava i za koje razdoblje biti isplaćivano poduzetnicima kojima je 19. ožujka zabranjen rad

Grad Supetar aktivirao je danas, 20. travnja, poduzetnički fond za gospodarstvenike koji ne rade zbog pandemije koronavirusa. Fond je nastavak mjera iz Paketa mjera pomoći poduzetnicima grada Supetra.

Grad je objavio da je cilj aktiviranja poduzetničkog fonda očuvanje radnih mjesta i likvidnosti gospodarstvenika kojima je zabranjen rad Odlukom Nacionalnoga stožera civilne zaštite. Paket pomoći do sada je obuhvatio oslobođenje od plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javnih površina, zatim smanjenje iznosa akontacije na 10 posto kod raspisivanja natječaja za javne površine te oslobađanje od plaćanja zakupa gradskih prostora.

Rok za javljanje na otvoreni poziv je 15 dana od dana objavljivanja javnoga poziva
Poduzetnici s područja grada Supetra moći će tako od danas, 20. travnja, kada je objavljen javni poziv u roku od 15 dana podnijeti gradu Supetru zahtjev za dodjelom nepovratnih potpora grada Supetra, a čiji su kriteriji određeni Programom mjera koji je objavljen na službenoj stranici Grada.

Fond potpore samo za poduzetnike kojima je zabranjen rad
Važno je istaknuti da je poduzetnički fond namijenjen onim poduzetnicima kojima je zabranjen rad sukladno posebnoj odluci koju je 19. ožujka donio Stožer civilne zaštite RH. Grad Supetar osigurao je sredstva za provođenje Projekta u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna, a prihvatljivim poduzetnicima Grad će sukladno kriteriju broja zaposlenih radnika, subvencionirati plaćene prihvatljive troškove do maksimalnoga iznosa od 1.000,00 kuna mjesečno. Prema Programu mjera potpore poduzetništvu, ostvarena potpora može se koristiti isključivo namjenski, i to za sufinanciranje troškova zakupa poslovnoga prostora, zatim za troškove režija i knjigovodstvenih usluga.

Potpore se ne smatraju državnim potporama male vrijednosti
— Potpore iz ovog programa ne smatraju se državnim potporama male vrijednosti, jer su iste sastavni dio gospodarskih mjera grada Supetra s ciljem dopunjavanja gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanja radnih mjesta i gospodarske aktivnosti poduzetnika u najugroženijim sektorima, istaknuli su iz Grada, napomenuvši kako se mjere ne odnose na gospodarske subjekte koji imaju sklopljene ugovore o najmu poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu grada Supetra, kao ni na gospodarske subjekte koji koriste javne površine grada Supetra.

Subvencije će se isplaćivati od 1. ožujka do trajanja zabrane rada, a naduže do 3 mjeseca
Iz Grada su pojasnili da će se subvencije isplaćivati za mjesece od 1. ožujka pa do trajanja zabrane rada, a najduže do 3 mjeseca, što znači da će svaki poduzetnik koji podnese zahtjev i ispunjava uvjete javnoga poziva moći ostvariti najviše do 3.000 kuna iz poduzetničkoga fonda, ukoliko u međuvremenu Stožer ne obustavi odluku o zabrani rada. Rok isplate bit će 25. u mjesecu za prethodni mjesec uz napomenu, koja je naznačena u Programu mjera potpore poduzetništvu u gradu Supetru, da će se potpore dodjeljivati prema redu prvenstva do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Zahtjev s pratećom dokumentacijom šalje se elektroničkom poštom
Dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu poduzetnici mogu zatražiti putem e-mail adrese mjokanovic@gradsupetar.hr, a dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Komunalnom društvu Grad d.o.o. putem adrese e-pošte nvkdgrad@gmail.com. Prijave s pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na ana.ranj@gradsupetar.hr s naznakom u predmetu e-pošte “Javni poziv-potpore poduzetništvu u 2020”.

Poduzetnički fond namijenjen je onim poduzetnicima kojima je zabranjen rad sukladno posebnoj odluci koju je 19. ožujka donio Stožer civilne zaštite RH. Grad Supetar osigurao je sredstva za provođenje Projekta u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna, a prihvatljivim poduzetnicima Grad će sukladno kriteriju broja zaposlenih radnika, subvencionirati plaćene prihvatljive troškove do maksimalnoga iznosa od 1.000,00 kuna mjesečno (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...