Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Grad Supetar krenuo s uštedama u proračunu kako bi se osigurale financijske rezerve za pomoć gospodarstvenicima; obustavlja se svako novo preuzimanje obveza na teret proračuna, a ustanovama u vlasništvu Grada zabranjuju nova zapošljavanja

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković donijela je danas, 17. ožujka, određene mjere s ciljem ušteda u Proračunu grada Supetra za 2020. godinu, a kako bi se mjerama štednje mogle osigurati financijske rezerve za pomoći gospodarstvenicima koje će pogoditi kriza uzrokovana epidemijom koronavirusa.

Ostvarenje prihoda Proračuna bit će manje u odnosu na planirana sredstva
— S obzirom na trenutačnu situaciju epidemije uzrokovanu novim koronavirusom COVID-19 te javno-zdravstvene mjere koje se poduzimaju kako bi se epidemija spriječila, za očekivati je da će navedeno imati utjecaja na Proračun grada Supetra, tako da će realizacija prihoda Proračuna biti manja u odnosu na planirana sredstva, istaknula je gradonačelnica Marković.

Odluka se počinje primjenjivati od danas
Prema odluci koja će se početi primjenjivati s današnjim danom, naloženo je da se svi planirani rashodi koji nisu nužni za redovito osnovno poslovanje obustave. Isto tako, do daljnjega će biti obustavljeno svako novo preuzimanje obveza na teret gradskoga Proračuna izuzev poslova koji su već u tijeku i za koje je preuzeta ugovorna obveza. Svim proračunskim korisnicima grada Supetra, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada zabranjuju se sva nova zapošljavanja, osim natječajnih postupaka koji su u tijeku.

I program Supetarskoga lita prilagodit će se novonastaloj situaciji
Mjere štednje u gradskom Proračunu odnosit će se i na program Supetarskoga lita koje će se prilagoditi novonastaloj situaciji i vodeći računa o teškoj situaciji nezavisnih umjetnika i angažmanu domaćih kulturnih udruga. Što se tiče postupka natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Supetra za 2020. godinu, a koje provode udruge, privremeno se obustavlja. Jedina iznimka, objavljeno je, bit će udruga “Brački pupoljci”, kojoj će se sufinancirati troškovi zbog specifičnosti programa rada udruge.

Dokaz o plaćenoj jamčevini prije potpisivanja ugovora
Postupak javnoga natječaja za korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu grada Supetra provest će se tako da ponuditelji uz pisanu ponudu s pripadajućim privitcima nisu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini, već će istu biti obvezni platiti prije potpisivanja ugovora o dodijeljenoj javnoj površini, objavila je supetarska gradonačelnica.

Od 16. ožujka zatvoren Dječji vrtić “Mrvica”
Dodala je i kako će se u situaciji obustave rada Dječjega vrtića “Mrvica” prilikom obračuna boravka djeteta umanjiti iznos sukladno nedolasku djeteta u vrtić, odnosno u vremenu u kojemu vrtić nije radio.

S obzirom na trenutačnu situaciju epidemije uzrokovanu novim koronavirusom COVID-19 te javno-zdravstvene mjere koje se poduzimaju kako bi se epidemija spriječila, za očekivati je da će navedeno imati utjecaja na Proračun grada Supetra, tako da će realizacija prihoda Proračuna biti manja u odnosu na planirana sredstva, objavila je danas, 17. ožujka, gradonačelnica Supetra Ivana Marković, najavivši mjere štednje u rashodovnoj strani Proračuna kako bi se osigurale rezerve za gospodarstvenike koje će pogoditi kriza uzrokovana epidemijom koronavirusa i slabijim poslovanjem (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...