Grad Supetar

Grad Supetar podmirio obveze i na kraju tromjesečja ostvario višak sredstava. Ivana Marković: Oprezni smo s trošenjem proračunskih sredstava

Gradonačelnica Ivana Marković (SDP) izvijestila je danas, 9. travnja, na Facebooku kako Grad Supetar na današnji dan nema nepodmirenih obveza prema ustanovama u vlasništvu Grada. Iznijela je financijsko stanje na kraju prvoga tromjesečja ove godine te brojke o ostvarenom višku, ali i obveze Grada.

Poručila je da se radi o zahtjevnomu vremenu i u zdravstvenom i financijskom smislu, naglasivši kako je Grad vrlo oprezan s trošenjem financijskih sredstava.

Gradonačelnica: Morali smo se radi osiguranja likvidnosti prethodno zadužiti
U osvrtu na važne gradske projekte, gradonačelnica Marković istaknula je kako je završen EU projekt Dječjega vrtića Mrvica te svi odnosi s Agencijom za plaćanje iz EU. Isto tako, u tijeku je projekt DVD-a te građevinski i papirnati dio, kako je navela, idu prema planu. — Za realizaciju ovih projekata Grad Supetar se, radi osiguranja likvidnosti za realizaciju, morao prethodno kreditno zadužiti i to za udio već dobivenih sredstava od EU koja će se vratiti po realizaciji projekata, tj. uplati sredstava nadležnoga Ministarstva, kada će se i obveza prema bankama isknjižiti, pojasnila je supetarska gradonačelnica.

Za vlastito financiranje projekata Grad očekuje sufinanciranje
Naglasila je da je udio vlastitoga financiranja navedenih projekata prijavljen na natječaj Ministarstava regionalnoga razvoja i EU fondova te da Grad Supetar očekuje 50 posto sufinanciranja vlastitoga udjela. — To znači da će u konačnici vrijednost našega dijela financiranja za oba ova projekta vrijednosti veće od 30 milijuna kuna iznositi nešto više od 3,5 milijuna kuna, navela je Marković.

Krajem ožujka ostvaren višak sredstava
Osvrnuvši se na financijsko poslavanje Grada, objavila je da je na dan 31. ožujka ove godine Grad ostvario višak sredstava od 2,1 milijuna kuna, a koja će se, kako je pojasnila, koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja. — Višak je generiran i dijelom radi uplate računa za izvedene radove za one račune knjižene u prošloj, a uplaćene u ovoj godini, napisala je. Obveze Grada Supetra 31. ožujka iznose 7,6 milijuna kuna.

Uplaćene stipendije, naknade za novorođene i socijalna davanja
— Na današnji dan Grad Supetar nema nepodmirenih obveza prema ustanovama u vlasništvu Grada, sve obveze prema zaposlenicima se redovito servisiraju. Danas smo uplatili stipendije učenicima i studentima za ožujak 2021. godine, sva rješenja za novorođenu djecu do kraja ožujka 2021. godine, kao i obveze za socijalna davanja. Uplaćene su sve obveze prema udrugama za proteklu godinu, a u tijeku je novi natječaj za 2021. godinu, poručila je gradonačelnica. Dodala je i kako Grad nema dugovanja što se tiče pristiglih obveza prema državi, kreditima i leasingu.

Gradonačelnica Ivana Marković (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...