Grad Supetar

Grad Supetar više neće financirati izravno sportske udruge. Potporu će pružati Zajednici sportskih udruga koja je osnovana na području Supetra

Grad Supetar pruža punu potporu Zajednici sportskih udruga koja je osnovana na području Grada Supetra i koja će se specijalizirati za stručnu potporu svojih članica, sportaša i sportskih djelatnika te svih pravnih osoba s područja Grada iz sustava sporta, istaknuto je u priopćenju Grada Supetra koje je na Facebooku objavila gradonačelnica Ivana Marković.

Evo što stoji u priopćenju.

Uključivanje što većega broja građana u sport
— Misija sportske zajednice Grada je usklađivanje rada svojih članova – sportskih kubova i udruga s područja Grada, i ostalih pravnih osoba koje su usko povezane sa sportom te izrada i realizacija Programa javnih potreba u sportu Grada Supetra. Razvoj supetarskog sporta temeljit će se na uključivanju u sport što većega broja građana, kao aktivnih korisnika sportskih programa, skrbi o razvoju mladih sportaša.

U rebalansu osigurana strogo namjenska sredstva
Grad Supetar je u Rebalansu 2021. godine odobrio početnih 10.000 kuna strogo namjenskih sredstava za potrebe redovnoga rada u cilju priprema provedbe programa javnih potreba u sportu za udruge Grada Supetra u 2022. godine, a gradonačelnica je potpisala i Ugovor. Već ranijom odlukom gradonačelnice Grada Supetra odlučeno je da će se sredstva namijenjena sportskim udrugama dodjeljivati isključivo i samo Zajednici sportova Grada Supetra, a ne više direktno pojedinim sportskim udrugama na području našega grada.

Grad će naći programsko rješenje za praćenje rada sportskih udruga
Grad Supetar u siječnju će nabaviti i odgovarajuće programsko rješenje za praćenje rada svih udruga, njihovih članica, pravdanje troškova i svega ostaloga što će povećati transparentnost rada udruga, dok će se tijekom listopada u gradskoj vijećnici provesti i odgovarajuća edukacija rada na tomu programskom rješenju.

Grad pozvao sportske udruge da se uključe u Zajednicu sportskih udruga
Molimo sve sportske udruge na područje našega grada da se uključe u rad Zajednice sportova Grada Supetra, a sve potrebne informacije mogu dobiti kod voditeljice Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom, društvene djelatnosti i gospodarstvo Ana Ranj na mail: ana.ranj@gradsupetar.hr.

gradonačelnica Supetra Ivana Marković (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...