Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Gradonačelnica izmijenila javni poziv za davanje koncesija na pomorskom dobru: koncesionari neće trebati dostavljati pisanu izjavu o suglasnosti za prisilnom ovrhom

Nakon što je grad Supetar raspisao javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu, gradonačelnica Ivana Marković odlučila je ukinuti jednu odredbu iz toga poziva.

Ukida su suglasnost za provedbu prisilne ovrhe
Ukida se tako odredba kojom je propisana potreba dostavljanja izjave ovjerene kod javnoga bilježnika, u smislu ovršne isprave, a kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskoga dobra u prvobitno stanje te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskoga odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe, objavljeno je 15. svibnja na službenoj stranici grada Supetra.

Zahtjevi se podnose od 15. svibnja
Sve ostale odredbe iz Poziva ostaju neizmijenjene. Javni poziv objavljen je 7. svibnja, a upućen je svim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobe, vlasnicima obrta registriranima za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje. Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se od 15. svibnja, i to na propisanom obrascu, Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na adresu grada Supetra.

Rok za uplatu je 15 dana od pravomoćnosti rješenja
U javnom pozivu određeno je i kako je godišnji iznos naknade za dobivanje koncesijskoga odobrenja korisnik obvezan uplatiti u cijelosti u korist gradskoga proračuna u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti Rješenja o izdavanju koncesijskoga odobrenja.

Javni poziv objavljen je 7. svibnja, a upućen je svim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobe, vlasnicima obrta registriranima za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje. Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se od 15. svibnja, i to na propisanom obrascu, Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na adresu grada Supetra (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...