Gradonačelnica Supetra na tribini o gospodarenju otpadom najavila dolazak Državnoga inspektorata: bit će obavljen nadzor o tome provodi li se odluka o preuzimanju otpada. Ivana Marković poručila: Za nas je odluka Ministarstva neprihvatljiva; podnijeli smo dvije ustavne tužbe, čekamo rješenje

Tribina o gospodarenju otpadom u organizaciji Poduzetničkoga centra Aktiva održana je u četvrtak, 26. rujna, u gradskoj vijećnici u Supetru. Tribina je bila namijenjena prvenstveno stanovnicima grada Supetra i naselja Škripa, Splitske i Mirca koji pripadaju tom gradu. Tribina je upriličena u sklopu projekta “Zeleni Brač – edukacijom do održivoga gospodarenja otpadom na Braču”, u čijoj je organizaciji sudjelovao i grad Supetar.

Tribine će biti održane u svim općinama na otoku
Projekt financira Europska unija preko Kohezijskoga fonda, a prema najavama iz Aktive, tribine će biti održane u svim općinama na otoku kako bi se njegovi stanovnici upoznali s gospodarenjem otpadom na Braču. Na tribini su sudjelovali gradonačelnica Ivana Marković, zatim direktorica Komunalnoga društva Grad d.o.o. Marijana Šemanović i direktorica Poduzetničkoga centra Aktiva Dijana Ščepanović.

tribinu o gospodarenju otpadom, održanu u četvrtak 26. rujna u gradskoj Vijećnici, otvorila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković (foto: J. Bašić)

tribinu o gospodarenju otpadom, održanu u četvrtak, 26. rujna, u gradskoj Vijećnici, otvorila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković (foto: J. Bašić)

Pozdravljajući okupljene koji su u potpunosti ispunili gradsku vijećnicu gradonačelnica Marković zahvalila je na odazivu i istaknula važnost sudjelovanja na tribini koja, kako je rekla, ima za cilj upoznate stanovnike s područja grada Supetra o gospodarenju otpadom, a u skladu s važećom Uredbom koja obvezuje Hrvatsku.

Iz Fonda za zaštitu okoliša nema odgovora na traženje grada Supetra
— Pred nama je i sanacija gradskoga deponija “Kupinovica” za koju je Grad ishodio građevinsku dozvolu te sve potrebno za njezinu sanaciju. Uputili smo i dopis Fondu za zaštitu okoliša oko odabira izvođača. Od tada do danas iz Fonda nemamo povratnih informacija, istaknula je Marković.

Gradsko odlagalište otpada “Kupinovica” trebat će primati otpad i iz ostalih jedinica lokalne samouprave
Podsjetila je i na provedeni lokalni referendum koji je održan kako bi se građani s područja grada Supetra izjasnili o tome jesu li za ili protiv da gradsko odlagalište “Kupinovica” u vlasništvu Grada postane odlagalište otpada ostalih jedinica lokalne samoprave otoka Brača. Pojasnila je da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1. siječnja 2019. godine donijelo odluku da se 27 odlagališta u Republici Hrvatskoj treba zatvoriti.

Dijana Ščepanović iz Aktive i Marijana Šemanović iz Komunalnoga društva Grad d.o.o. približili su posjetiteljima temu gospodarenja otpadom na području Grada (foto: J. Bašić)

Dijana Ščepanović iz Aktive i Marijana Šemanović iz Komunalnoga društva Grad d.o.o. približili su posjetiteljima temu gospodarenja otpadom na području Grada te predstavili plan odvođenja otpada (foto: J. Bašić)

Unatoč negodovanju i odrađenoj dokumentaciji stigao je nalog da otpad s otoka Brača mora dolaziti u Supetar na odlagalište “Kupinovicu”. Grad Supetar pokrenuo je i dvije ustavne tužbe protiv takve odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, naglasila je gradonačelnica. — Ministarstvo zaštite okoliša i energetike naložilo je Državnom inspektoratu Republike Hrvatske da izađe na teren i do kraja mjeseca izvrši nadzor nad svim jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima kako bi se utvrdilo poštuje li se odluka nadležnoga Ministarstva. Državni inspektorat najavio je tako svoj dolazak u grad Supetar već u ponedjeljak, 30. rujna. Očekujemo i visoke novčane kazne, poručila je supetarska gradonačelnica.

Državni inspektorat obavio nadzor tvrtke koja upravlja odlagalištem “Kupinovica”
Zanimljiva je i činjenica da je Državni inspektorat već 20. rujna obavio nadzor tvrtke koja upravlja odlagalištem “Kupinovica” u Gradu Supetru, a što nam je potvrđeno i iz samoga Inspektorata. — Kako je u nadzoru utvrđeno da se nije postupilo sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u RH i da je odbilo preuzeti otpad prikupljen na području drugih jedinica lokalne samouprave čiji se otpad odlagao na odlagalište Košer, to je protiv nadležnih pokrenut upravni postupak i doneseno Rješenje kojim je tvrtki naređeno započeti preuzimati otpad prikupljen s područja drugih jedinica lokalne samouprave čiji se otpad odlagao na odlagalište Košer, poručili su iz Državnoga inspektorata, dodavši kako je postupak u tijeku.
Gradonačelnica Marković dodala je da grad Supetar nema u neko dogledno vrijeme posebnih instrumenata u borbi protiv takve odluke ministarstva koja je neprihvatljiva za Grad, osim čekati da se riješe ustavne tužbe.

Predstavljen i plan odvoženja otpada u Supetru te u naseljima Mirca, Splitska i Škrip
U prezentaciji o održivom gospodarenju otpadom istaknuto je kako će svako kućanstvo dobiti posude za razvrstavanje otpada koje treba dostaviti Fond za zaštitu okoliša i energetike i različite dane za odvoz toga otpada. Direktorica Komunalnoga društva Grad d.o.o. naglasila je kako će se u zimskom razdoblju, od 16. rujna do 31. svibnja, otpad odvoziti u gradu Supetru svaki dan osim nedjelje, ali po kvartovima, dok će se u Mircima odvoziti utorkom i subotom, u Splitskoj i Škripu ponedjeljkom i petkom. U ljetnom razdoblju za Mirca, Splitsku i Škrip to će biti tri puta tjedno, dok će se u Supetru odvijati svakodnevno, i to po kvartovima. Naglašena je i izgradnja reciklažnoga dvorišta, nakon što se usvoji urbanistički plan, poručeno je na tribini koja je obilježena brojnim upitima pristiglih građana.
Osim tribine, projekt “Zeleni Brač” održao je, prema riječima direktorice Poduzetničkoga centra Aktiva, i edukacije za djecu, zatim predstave te pripremio različite brošure i prigodne materijale, kao i posredovao informacije preko mrežnih stranica i društvenih mreža, a sve s ciljem informiranja građana. Vrijednost projekta je 299.490 kuna, a provodi se od 29. kolovoza 2018. do 29. travnja 2020. godine.

brojni posjetitelji iz grada Supetra i naselja koja pripadaju gradu pristigli su u gradsku vijećnicu kako bi se na tribini upoznali s gospodarenjem otpadom (foto: J. Bašić)

brojni posjetitelji iz grada Supetra i naselja koja pripadaju gradu pristigli su u gradsku vijećnicu kako bi se na tribini upoznali s gospodarenjem otpadom (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...