PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Investitor Marijan centra u Bolu zatražio izmjenu prostornoga plana. Općinski vijećnici u Bolu nisu oduševljeni; donijeli zaključak da za sada nema uvjeta za proširenje građevinskoga područja

Investitor Marijan centra u Bolu Marijan Šarić zatražio je od Općinskoga vijeća općine Bol izmjene i dopune Prostornoga plana Splitsko-dalmatinske županije s obzirom da se ugostiteljsko-turistički objekt nalazi izvan granice obuhvata naselja. Projektanti su vijećnicima predstavili rekonstrukciju i nadogradnju postojećega objekta, ali općinski vijećnici nisu oduševljeni prijedlogom izmjene toga plana.

Nadogradnjom objekta dobile bi se još 22 sobe
Tina Busatto Martinić Cezar i Davor Kalebić vijećnicima su kratko izložili namjeravanu rekonstrukciju i nadogradnju centra. Prvi objekt koji se nalazi bliže šetnici dogradio bi se s još jednim katom i nadgrađem, dok bi se na drugom objektu podigla još dva kata. Prema riječima projektanata, nadogradnjom bi se dobile još 22 sobe.

Tina Busatto: Rješenje bi moglo biti reprezentativno
Tina Busatto istaknula je vijećnicima sljedeće: — Naš je zadatak bio osmisliti zgradu i prostor Marijan centra koja je trenutno u lošem stanju. Kao struka ponudili smo jedno idejno rješenje koje smatramo zanimljivim na razini turizma, a koje bi moglo biti i reprezentativno za vas u Bolu. Mislimo da se radi o rješenju koje je dobro za Bol, za bolski turizam. Punomoćnik investitora Kalebić rekao je da se uređenje toga kompleksa može omogućiti na dva načina, i to formiranjem turističke zone T1 od 1,08 Ha uz istovremeno smanjenje postojeće turističke zone za istu površinu, ili proglašavanje stambene zone na ovom zemljištu u vlasništvu Marijana Šarića, ako je postojeća građevinska zona naselja Bol izgrađena 80 posto ili više. Istaknuo je da je investitor Šarić spreman realizirati projekt, čija će se prava vrijednost znati tek po završetku konačnoga idejnoga projekta.

Pročelnik Karmelić o proširenju turističke zone
Pročelnik općine Bol Stipe Karmelić pojasnio je vijećnicima da su kupci zemljišta u postojećoj turističkoj zoni zvanoj “Drasin” platiti porez na građevinsko zemljište te da ne bi bilo pošteno da se njihova zona ukine a kako bi se Marijanu Šariću omogućilo formiranje turističke zone na njegovu zemljištu. Karmelić je dodao i da nisu ispunjeni uvjeti za proširenje stambene zone jer nije dosegnut postotak izgrađenosti sadašnjega građevinskog područja od 80 posto.

Nije ni do sada poštivao odredbe projekta
Nezavisni vijećnik Ivica Šćepanović osvrnuo se na dosadašnje poslovanje Marijana Šarića u Bolu, rekavši da kao investitor nije ni prije poštivao odredbe projekta. — I sada taj Marijan Šarić, nakon što je sanirao neke dugove prema općini, očekuje da ga Općina nagradi s time. Izgradio je objekt od 20 soba koje su u startu bile predviđene za smještaj personala, a sobe i apartmane iznajmljivao je po cijeni od 200 do 300 eura. Ali, tko nas uvjerava da će i sadašnji projekt poštivati, zapitao je vijećnike Šćepanović.

Zašto ne dobiti od derutnoga objekta hotel s 5 zvjezdica
Načelnik Bola Tihomir Marinković mišljenja je da bi taj projekt bio dobar za Bol. — Ako se može napraviti napor da se iz jednoga derutnoga objekta dobije hotel s 5 zvjezdica, mislim da bi bilo dobro da se napravi taj napor, poručio je načelnik Bola. Vijećnici su na kraju poručili kako nemaju ništa protiv projekta uređenja, odnosno dogradnje i rekonstrukcije Hotela Centar Marijan. Protiv su prijedloga da se turistička zona proglasi na zemljištu investitora Šarića. Donijeli su zaključak da za sada nema uvjeta za proširenje građevinskoga područja u Bolu. Kad se steknu uvjeti za proširenje turističke zone, Šarić će se ponovno moći obratiti Općinskom vijeću koje će o tome ponovno raspravljati i donijeti odluku.

Punomoćnik investitora Davor Kalebić rekao je da se uređenje kompleksa Marijan centra može omogućiti na dva načina, i to formiranjem turističke zone T1 od 1,08 Ha uz istovremeno smanjenje postojeće turističke zone za istu površinu, ili proglašavanje stambene zone na ovom zemljištu u vlasništvu Marijana Šarića, ako je postojeća građevinska zona naselja Bol izgrađena 80 posto ili više. Istaknuo je da je investitor Šarić spreman realizirati projekt, čija će se prava vrijednost znati tek po završetku konačnoga idejnoga projekta (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...