Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Iz općine Bol pozivaju domaćine i goste na odlaganje otpada u kante i kontejnere. Upozoravaju kako će Općina novčano kažnjavati nepravilno odlaganje

Čelnici općine Bol predvođeni načelnikom Tihomirom Marinkovićem održali su proteklih dana sastanak s koncesionarom sakupljanja i odvoženja otpada s područja Općine tvrtkom Michieli-Tomić iz Gornjega Humca.

Koncesionar podijelio oko 1.200 čipiranih kanti
Na sastanku se razmatrala problematika sakupljanja miješanoga komunalnoga otpada, biorazgradivoga otpada, reciklabilnoga i krupnoga otpada s područja Općine. Na području Bola koncesionar sakupljanja otpada do sada je podijelio oko 1.200 čipiranih kanti od 120 litara ili magnetskih kartica koje otvaraju poluukopane kontejnere. Domaćinstva koja još nisu zadužila čipiranu kantu trebaju otići na reciklažno dvorište gdje svakoga radnoga dana mogu preuzeti čipiranu kantu za kućni otpad.

Novi sustav sakupljanja otpada od 1. srpnja
Djelatnici tvrtke Michieli-Tomić određuju pojedine zone u općini na koje je ekonomičnije i praktičnije primjenjivati sustav sakupljanja kućnoga otpada iz čipiranih kanti ili odlaganja kućnoga otpada u poluukopane kontejnere uz pomoć magnetske kartice. Ovaj sustav sakupljanja otpada, naglasili su, primjenjuje se od 1. srpnja ove godine. Prvih dana od uvođenja ovoga sustava djelatnici bolske komunalne tvrtke Grabov rat svakoga jutra sakupljali su četiri do pet kamiona kućnoga otpada odloženoga pored poluukopanih kontejnera i kanti. Isto tako, naglašeno je i kako se pored kontejnera i kanti sakupi jedan do dva kamiona nepravilno odloženoga otpada.

Općina do sada izdala devet obveznih prekršajnih naloga
Zajednički cilj je da se otpad odlaže legalno, odnosno u kante i kontejnere, a svaki otpad pored kanti i kontejnera nelegalan je te će, kako je istaknuto, Općina takvo ponašanje novčano kažnjavati. Općinska uprava do danas je izdala devet obveznih prekršajnih naloga na iznos od 600 kuna osobama za koje je utvrđeno da su nepravilno odlagali otpad. Kazna se, pojašnjavaju iz Općine, može naplatiti maksimalno do 2.000 kuna i nove kazne će se povećavati prema maksimalnom iznosu. S obveznim prekršajnim nalozima, kako je istaknuto, nastavit će se dok svi građani i turisti Bola ne počmu poštovati općinsku odluku o sakupljanju otpada.

Turiste treba upoznati sa sustavom prikupljanja otpada
— Molimo sve iznajmljivače soba, apartmana ili kuća za odmor da svoje turiste upoznaju sa sustavom sakupljanja kućnoga otpada. Primijetili smo da mnogi turisti svoje vrećice s otpadom odlažu na javnu površinu nakon 9.00 ili 10.00 sati ujutro, jer ne znaju gdje je njihova kanta ili njihov kontejner za odlaganje otpada. U tom slučaju otpad ostaje na javnoj površini cijeli dan, jer se kućni otpad sakuplja tek sutra ujutro od 5.00 do 9.00 sati. Tvrtka Michieli-Tomić je jednom domaćinstvu spremna zadužiti više magnetskih kartica kako bi i turisti mogli odlagati svoj otpad u poluukopani kontejner, istaknuli su iz bolske Općine.

Odvojeno sakupljanje reciklabilnoga otpada se ne naplaćuje
— Molimo sve građane i turiste Bola da odvajaju otpad tako da papir, staklo, plastiku i boce odlažu u poluukopane kontejnere koji su raspoređeni po cijelom naselju i namijenjeni su za pojedinu vrstu reciklabilnoga komunalnog otpada. Ovakvo odvojeno sakupljanje reciklabilnoga otpada se posebno ne naplaćuje, pojasnili su, dodavši kako će se na taj način smanjiti količine miješanoga komunalnog otpada koji se odlaže u čipirane kante ili poluukopane kontejnere uz pomoć magnetne kartice i koji se naplaćuje. Na kraju su naglasili kako se krupni otpad, a on uključuje elektroničke aparate, dijelove namještaja i slično, treba odlagati u reciklažno dvorište, i to bez naknade.

Na sastanku se razmatrala problematika sakupljanja miješanoga komunalnoga otpada, biorazgradivoga otpada, reciklabilnoga i krupnoga otpada s područja Općine. Na području Bola koncesionar sakupljanja otpada do sada je podijelio oko 1.200 čipiranih kanti od 120 litara ili magnetskih kartica koje otvaraju poluukopane kontejnere. Domaćinstva koja još nisu zadužila čipiranu kantu trebaju otići na reciklažno dvorište gdje svakoga radnoga dana mogu preuzeti čipiranu kantu za kućni otpad (izvor: Michieli-Tomić)

Podjelite:

You may also like...