IZLAZE NOVI DETALJI Nezavisni vijećnici otkrivaju: Načelnik Općine Selca nenamjenski je trošio i sredstva od prodaje čestice u Konopici koja su trebala biti udio Općine za trafostanicu u poslovnoj zoni

Nezavisni vijećnici Općinskoga vijeća u Selcima s liste koju predvodi jedan od vijećnika Jure Trutanić otkrili su nove detalje o poslovanju načelnika Općine Selca Ivana Marijančevića. Ovaj put radi se o nekretnini u poslovnoj zoni Konopice koja je prodana, a čiji su sredstva trebala biti udio Općine u izgradnji trafostanice u toj poslovnoj zoni.

Problem se pojavio kada su vijećnici otkrili da je Općina Selca HEP ODS-u uplatila prvu ratu naknade za priključenje u roku, i to 30 dana od dana sklapanja Ugovora, no za drugu ratu uplate na računu nema sredstava jer su ona, kako su objavili na Facebooku, nenamjenski potrošena.

Nekretnina u poslovnoj zoni prodana je za 151.260 kuna
Načelnik Marijančević predložio je tako Općinskomu vijeću 22. prosinca prošle godine osim prodaje građevne čestice na Puntinku koja je trebala osigurati sredstva za vatrogasni dom, i odluku da se proda nekretnina na čestici u poslovnoj zoni Konopice. Tada je, kako prenose vijećnici, selački načelnik izjavio da bi se “u slučaju prodaje sredstva namjenski utrošila na udio općine u trafostanici koju se planira napraviti u zoni”. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju natječaja usvojen je jednoglasno, a nekretnina u to poslovnoj zoni, površine 2.000 m2, prodana je za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 151.260 kuna.

Vijećnici se pitaju: Je li načelnik ponovno vijećnicima pričao bajke?
— Iznos od 14.345 kuna na ime jamčevine kupac je platio dana 11. 1. 2021., a ostatak do punoga iznosa kupoprodajne cijene, dakle 136.915 kuna, kupac je uredno uplatio 1. 3. 2021. Dakle, ukupno je Općini uplaćen cijeli iznos za prodaju čestice u poslovnoj zoni Konopice u iznosu od 151.260 kuna. No, jesu li ti novci zaista iskorišteni na “udio Općine u trafostanici” kako je to načelnik kazao vijećnicima kada je na dnevnom redu bila prodaja parcele ili im je ponovno pričao bajke, pitaju se nezavisni vijećnici.

Ugovor o priključenju s međusobnim obvezama potpisan je 23. studenoga prošle godine
Kako bi provjerili što je sa sredstvima od prodaje nekretnine, vijećnici su pregledali sve transakcije koje su obavljene u ovoj kalendarskoj godini. K tome, na upit im je dostavljen Ugovor o priključenju od 23. studenoga 2020. godine te dodatak Ugovoru o priključenju od 22. ožujka 2021. godine koje je Općina sklopila s HEP-om. Tim su ugovorima, napominju vijećnici, bile definirane međusobne obveze, a iz Ugovora proizlazi da Općina ima obvezu u cijelosti podmiriti HEP ODS-u naknadu za priključenje. Ugovorom je, napomenuli su, ugovorena i dinamika plaćanja, i to tako da je Općina bila u obvezi prvu ratu, 10 posto iznosa, uplatiti u roku od 30 dana do sklapanja Ugovora, drugu ratu, 40 posto iznosa, u roku od 365 dana, a ostatak do dana podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

Ostatak sredstava vrlo brzo potrošen je nenamijenski
— Prvu ratu u iznosu 24.000 kuna Općina je zaista uplatila, i to 1. 3. 2021. godine. Međutim, ostatak sredstava vrlo brzo potrošen je nenamjenski. Već sljedećega dana (2. 3.), između ostaloga, isplaćene su zaostale stipendije (u vrijednosti oko 50.000 kuna) i još nekoliko starih dugovanja. Dakle, novci namijenjeni isplaćivanju preuzetih obveza prema HEP-u vezano za trafostanicu u poslovnoj zoni potrošeni su, kao i vlastita sredstva za vatrogasni dom, a HEP-u je isplaćena tek prva rata u iznosu od 10 posto. Druga rata u iznosu od preko 100 000 kuna dolazi na naplatu do 23. 11. 2021. godine, objavili su na Facebooku nezavisni vijećnici.

Vijećnici su prijedlog načelnika podržali jednoglasno
Vijećnici su kako bi javnosti pojasnili cijelu situaciju sa spornim trošenjem sredstava planiranih za trafostanicu u poslovnoj zoni priložili i dio zapisnika s 13. sjednice Općinskoga vijeća koja je održana lani neposredno pred Božić. Iz zapisnika je vidljivo da je načelnik vijećnicima iznio koja je procijena parcele na Puntinku te kako će se sredstva od prodaje namjenski utrošiti na udio općine u trafostanici koja se planira napraviti u zoni. Vijećnici su prijedlog Marijančevića prihvatili jednoglasno.

Načelnik još nije podnio izvješće o potraživanjima prema Općini
— Na ovome primjeru još jednom ukazujemo na prazne priče načelnika Marijančevića te ističemo da ćemo svi zajedno pri saniranju štete koju je počinio morati voditi računa o ovakvim preuzetim obvezama kao i ostalim potraživanjima prema Općini o kojima nam načelnik, voljom nove šesteročlane većine, još uvijek nije podnio izvješće, poručili su vijećnici na službenoj Facebook stranici Nezavisne liste.

Nositelj Nezavisne liste za Općinsko vijeće Općine Selca Jure Trutanić (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...