Bretanide - posao i karijera
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

JE LI NA POMOLU RJEŠENJE PO PITANJU GRADSKOGA ODLAGALIŠTA OTPADA? Gradsko vijeće donijelo zaključak da delegacija grada Supetra zatraži hitan sastanak s ministrom u Ministarstvu zaštite okoliša. Doznajemo da je ministar Ćorić spreman promijeniti sadašnju odluku i donijeti odluku da “Košer” postane odlagalište otpada otoka Brača, ako na to pristane gradonačelnica

Pod predsjedanjem Danijele Kirigin, predsjednice Gradskoga vijeća grada Supetra, u srijedu, 9. listopada, održana je 27. sjednica Gradskoga vijeća. U središtu rada gradskih vijećnika bila je rasprava o problematici odlaganja otpada na gradskom odlagalištu “Kupinovica”, a tu točku dnevnoga reda predložila je supetarska gradonačelnica Ivana Marković.

Komunalno društvo Grad i Grad Supetar na udaru Državnoga inspektorata
Hitno sazivanje sjednice Gradskoga vijeća inicirano je nedavnim događanjima oko rješavanja pitanja gradskoga odlagališta otpada “Kupinovica”, a u povodu čega je 20. rujna Komunalno društvo Grad, koje gospodari tim odlagalištem, pohodio Državni inspektorat, a zatim 30. rujna i Grad Supetar.

vijećnici gradskoga vijeća na sjednici održanoj u srijedu, 9. listopada, u vijećnici grada Supetra (foto: J. Bašić)

vijećnici gradskoga vijeća na 27. sjednici toga vijeća održanoj u srijedu, 9. listopada, u vijećnici grada Supetra (foto: J. Bašić)

Komunalnom društvu Grad ostavljen rok od tri dana da ispravi nepravilnosti
Nadležna Inspekcija zaštite okoliša utvrdila je tada da ni Komunalno društvo Grad ni Grad Supetar nisu postupili prema odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, odnosno utvrđeno je da Komunalno društvo Grad nije poštivalo Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj jer nije započelo s preuzimanjem miješanog komunalnog otpada s područja ostalih bračkih općina, a tvrtki je ostavljen rok od tri dana da postupi prema rješenju Inspektorata.

Gradu Supetru ostavljen rok od sedam dana da ispravi nepravilnosti
Ni u tijeku inspekcijskoga nadzora u Gradu Supetru stanje nije bilo ništa bolje za Grad, bolje reći za gradonačelnicu jer je ista Inspekcija zaštite okoliša utvrdila da gradonačelnica nije osigurala preuzimanje miješanoga komunalnoga otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, ali je gradonačelnici ostavljen rok od sedam dana da otkloni nepravilnosti i o tome izvijesti Inspektorat.

gradski vijećnici raspravljali su o mogućnostima rješenje odlagališta otpada na otoku Braču s naglaskom na gradsko odlagalište Kupinovica (foto: J. Bašić)

gradski vijećnici raspravljali su o mogućnostima rješenje gospodarenja otpadom na otoku Braču s naglaskom na gradsko odlagalište “Kupinovica” koje je 1,8 kilometara udaljeno od grada Supetra (foto: J. Bašić)

Delegacija grada Supetra treba zatražiti hitan sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša
Nakon konstruktivne i duge rasprave u kojoj su sudjelovali brojni vijećnici, a koju su pratili i zainteresirani građani u gradskoj vijećnici, među kojima i direktor komunalne tvrtke Michieli–Tomić Zoran Marinelić, Gradsko vijeće donijelo je i određene zaključke.
Zbog važnosti zaključka i interesa javnosti, zaključak Gradskoga vijeća donosimo u cijelosti: Gradsko vijeće grada Supetra smatra da je potrebno da delegacija grada Supetra zatraži hitan sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike da iznese čitavu problematiku gospodarenja otpadom na otoku Braču te se preispita mogućnost da odlagalište “Kupinovica” i “Košer” ostanu otvorenima, na čemu inzistiramo.

Potrebno je odmah pristupiti izradi akata za izvršenje odredbi
S obzirom na novonastale činjenice i okolnosti, Gradsko vijeće grada Supetra smatra da je potrebno odmah pristupiti izradi svih potrebnih akata za izvršenje odredbe Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj te nalaže Gradu Supetru i skupštini Komunalnog društva Grad da postupi sukladno ovom zaključku.

Grad Supetar će snositi eventualne financijske kazne do donošenja općih akata
U slučaju eventualnih financijskih kazni pravnim i odgovornim osobama u Gradu Supetru i Komunalnom društvu Grad, a koje su nastale kao posljedica izvršavanje prethodnoga zaključka i odluka Gradskoga vijeća grada Supetra, Grad Supetra obvezuje se snositi iste do donošenja svih potrebnih općih akata koje Grad Supetar sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu mora donijeti, kao i dostavljanje u funkciju sve potrebne infrastrukture za provedbu Odluke o redoslijedu i nimamici zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj.

sjednica Gradskoga vijeća koju su pratili i zainteresirani građani završena je donošenjem zaključaka većinom glasova gradskih vijećnika (foto: J. Bašić)

sjednica Gradskoga vijeća koju su pratili i zainteresirani građani završena je donošenjem zaključaka većinom glasova gradskih vijećnika (foto: J. Bašić)

Grad Supetar će preko Ustavnoga suda nastojati srušiti spornu Odluku i Zakon
Grad Supetar će i dalje ustrajati na pravnim radnjama i odlukama donesenima na 22. sjednica Gradskoga vijeća, održanoj 7. svibnja, na kojoj je donosena odluka o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj, kao i na 24. sjednici Gradskoga vijeća, održanoj 13. lipnja, kada je Gradsko vijeće grada Supetra utvrdilo konačan tekst prijedloga zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom s Ustavom Republike Hrvatske.

Treba ubrzati proces sanacije deponija “Kupinovica”
Grad Supetar će pokrenuti sve potrebne procedure kako bi se ubrzao proces sanacije deponija “Kupinovica”, kako bi se postigli viši sanitarni i ekološki standardi odlaganja otpada te vršiti monitoring stanja na deponiju kako bi se sve odvijalo po najvećim ekološkim standardima.

Smanjiti količine odlaganja otpada na deponiju
Grad Supetar će pokrenuti sve potrebne procedure kako bi se ubrzao proces izgradnje reciklažnog dvorišta te pokrenuti projekt izgranje biopostrojenja kako bi se količine odlaganja otpada na deponiju smanjile na najmanju moguću razinu, a u cilju smanjivanja količina otpada.

Uključiti sve općine u rješavanje oko cjelovita zbrinjavanja otpada na otoku
Grad Supetar će u suradnji s ostalim općinama na otoku Braču pristupiti možebitnom iznalaženju rješenja za cjelokupno zbrinjavanje otpada na otoku Braču, slijedom neslužbenih informacija kako je regionalni centar za gospodarenje otpadom “Lećevica” projektiran za trećinu količine otpada koje se sakupljaju na području čitave Splitsko-dalmatinske županije i kao takav neće biti u mogućnosti u potpunosti zadovoljiti cjelokupne potrebe zbrinjavanja otpada, kako na razini županije, a tako ni otoka Brača, a ni grada Supetra.
Navedene zaključke donijelo je osam gradskih vijećnika, dok su četiri vijećnika bila suzdržana samo u određenim točkama toga zaključka.

— Nemojmo se zavaravati, referendum ne bi ni na kakav način odgodio primjenu ove odluke, utvrdila je Marković. Pojasnila je, nadalje, kako je Komunalnom društvu Grad ostavljen rok od tri dana da se prilagodi odluci, dok je Gradu ostavljen rok od sedam dana da se uskladi s uredbom. — S obzirom da se nismo uskladili direktorica Komunalnoga društva Grad Marijana Šemanović dobit će kao fizička osoba novčanu kaznu od 100.000 kuna, a ja kao gradonačelnica prekršajnu prijavu na isti iznos, naglasila je Marković, istaknuvši kako ona nema osobno nema sredstva za plaćanje te kazne, kao ni direktorica Komunalnoga društva Grad. — Ako ste protiv odluke da otpad s cijeloga otoka dolazi na gradsko odlagalište "Kupinovica", preuzmite dio odgovornosti vezano za nas dvije, poručila je Marković vijećnicima, dodavši kako će uskoro ponovno doći Državni inspektorat u kontrolni nadzor, kako bi utvrdio je li se postupilo prema rješenju.

— Nemojmo se zavaravati, referendum ne bi ni na kakav način odgodio primjenu ove odluke, utvrdila je Marković. Pojasnila je, nadalje, kako je Komunalnom društvu Grad ostavljen rok od tri dana da se prilagodi odluci, dok je Gradu ostavljen rok od sedam dana da se uskladi s uredbom. — S obzirom da se nismo uskladili direktorica Komunalnoga društva Grad Marijana Šemanović dobit će kao fizička osoba novčanu kaznu od 100.000 kuna, a ja kao gradonačelnica prekršajnu prijavu na isti iznos, naglasila je Marković, istaknuvši kako ona nema osobno sredstva za plaćanje te kazne, kao ni direktorica Komunalnoga društva Grad. — Ako ste protiv odluke da otpad s cijeloga otoka dolazi na gradsko odlagalište “Kupinovica”, preuzmite dio odgovornosti vezano za nas dvije, poručila je Marković vijećnicima, dodavši kako će uskoro ponovno doći Državni inspektorat u kontrolni nadzor, kako bi utvrdio je li se postupilo prema rješenju (foto: J. Bašić)

Od 1. siječnja odlagalište otpada “Košer” trebalo je biti zatvoreno
Prehodno je supetarska gradonačenica ukazala na kronologiju događanja u svezi gradskoga deponija “Kupinovica”, istaknuvši kako je od 1. siječnja ove godine odlukom hrvatske Vlade odlagalište otpada Košer trebalo biti zatvoreno, a smeće iz preostalih sedam jedinica lokalne samouprave, odnosno općina, deponirano na gradsko odlagalište otpada, udaljeno samo 1,8 kilometara od grada. — Takva je bila odluka Vlade Republike Hrvatske i to smo bili dužni provesti u našoj jedinici lokalne samouprave. O tome smo već dosta raspravljali i na Gradskom vijeću, a kao što vam je poznato pokrenuli smo dvije tužbe Ustavnom sudu, od kojih je jedna bila protiv navedene Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj, a druga protiv Zakona o održivom gospodarenju otpadom, istaknula je gradonačelnica Marković.

Referendum da je i uspio ne bi odgodio primjenu odluke, ustvrdila je gradonačelnica
Osvrnula se, nadalje, i na gradski referendum, održan 9. lipnja, i podsjetila kako na taj referendum nije izišao dovoljan broj građana. — Nemojmo se zavaravati, referendum ne bi ni na kakav način odgodio primjenu ove odluke, utvrdila je Marković. Pojasnila je, nadalje, kako je Komunalnom društvu Grad ostavljen rok od tri dana da se prilagodi odluci, dok je Gradu ostavljen rok od sedam dana da se uskladi s uredbom. — S obzirom da se nismo uskladili, direktorica Komunalnoga društva Grad Marijana Šemanović dobit će kao fizička osoba novčanu kaznu od 100.000 kuna, a ja kao gradonačelnica prekršajnu prijavu na isti iznos, naglasila je Marković, istaknuvši kako ona nema osobno nema sredstva za plaćanje te kazne, kao ni direktorica Komunalnoga društva Grad. — Ako ste protiv odluke da otpad s cijeloga otoka dolazi na gradsko odlagalište “Kupinovica”, preuzmite dio odgovornosti vezano za nas dvije, poručila je Marković vijećnicima, dodavši kako će uskoro ponovno doći Državni inspektorat u kontrolni nadzor, kako bi utvrdio je li se postupilo prema rješenju.

Danica Baričević (HDZ) je potvrdila da je zajedno s načelnikom Pučišća Marinom Kaštelanom (HDZ) i načelnikom Postira Sinišom Marovićem (HDZ) i županom Blaženkom Bobanom 3. listopada na kratkom sastanku u zgradi županije upoznala ministra zaštita okoliša Tomislava Ćorića o problematici gospodarenja otpadom na Braču. Prema njezinim riječima, ministar Čorić spreman je promijeniti odluku i dozvoliti da odlagalište otpada cijeloga otoka Brača bude "Košer", a ne "Kupinovica", ako na to pristane gradonačelnica Marković (foto: J. Bašić)

Danica Baričević (HDZ) je potvrdila da je zajedno s načelnikom Pučišća Marinom Kaštelanom (HDZ) i načelnikom Postira Sinišom Marovićem (HDZ) i županom Blaženkom Bobanom 3. listopada na kratkom sastanku u zgradi županije upoznala ministra zaštita okoliša Tomislava Ćorića o problematici gospodarenja otpadom na Braču. Prema njezinim riječima, ministar Čorić spreman je promijeniti odluku i dozvoliti da odlagalište otpada cijeloga otoka Brača bude “Košer”, a ne “Kupinovica”, ako na to pristane gradonačelnica Marković (foto: J. Bašić)

Održan i Odbor za komunalno gospodarstvo
Upoznala je vijećnike da je u prijepodnevnim satima održan i sastanak Odbora za komunalno gospodarstvo na kojem su uz članove odbora sudjelovali i županijski vijećnici Danica Baričević i Mate Martinić. Dodala je da je upoznata i s mogućnošću da se otpad umjesto na gradsko odlagalište “Kupinovica” odvodi na odlagalište otpada “Košer”. — Sve to krasno i divno zvuči. No, situacija gospodarenja otpadom nije samo pitanje gdje ćemo odlagati otpad. Ideja da se smeće Supetra nosi na odlagalište “Košer” sa sobom vuče i financijski trošak. Svaka pravna osoba koja odvodi smeće na tuđe odlagalište dužna je plaćati trošak depiniranja i ekološke rente. S izračunima koja čine smeća grada Supetra, to su 3.520 tona miješanoga otpada, trošak deponiranja iznosi oko 881 tisuću kuna bez ekološke rente, pa dolazimo do troška od preko 1 milijun kuna za deponiranje samo komunalnoga pitanja, dok ostaje otvorenim i pitanje glomaznoga otpada, rekla je gradonačelnica Marković.

Ministar je spreman promijeniti odluku; čeka se pristanak gradonačelnice Marković?
Vrijedna informacija stiže i od gradske vijećnice Danice Baričević (HDZ), koja nam je potvrdila da je zajedno s načelnikom Pučišća Marinom Kaštelanom (HDZ) i načelnikom Postira Sinišom Marovićem (HDZ) i županom Blaženkom Bobanom 3. listopada na kratkom sastanku u zgradi županije upoznala ministra zaštita okoliša Tomislava Ćorića o problematici gospodarenja otpadom na Braču. Prema njezinim riječima, ministar Ćorić spreman je promijeniti odluku i dozvoliti da odlagalište otpada cijeloga otoka Brača bude “Košer”, a ne “Kupinovica”, ako na to pristane gradonačelnica Marković.

Na lokalnom referendumu 98,9 posto izišlih birača izjasnilo se protiv da “Kupinovica” bude središnje odlagalište otpada s cijeloga otoka

Kako doznajemo, ministar Ćorić upoznat je s rezultatima lokalnoga referenduma, prema kojima je 98,9 posto izišlih građana bilo protiv da se otpad s cijeloga otoka odlaže na “Kupinovicu”, a na prvi referendum u povijesti grada, izišlo je 46,76 posto upisanih birača. Prema riječima vijećnice Baričević, ministar Ćorić uvažava izjašanjavanje birača na referendumu i s obzirom na njegove rezultate (a oni govore da građani gotovo u potpunosti ne žele otpad s cijeloga otoka na gradsko odlagalište, op. a.), spreman je zatvoriti “Kupinovcu”, dati sredstva za sanaciju toga gradskoga odlagališta te bi u tom slučaju “Košer” bio jedino odlagalište otpada za otok Brač do otvaranja regionalnoga odlagališta “Lećevica”.

— Najbolje rješenje je da na otoku Braču ostanu dva odlagališta otpada, poručio je županijski vijećnik Mate Martinić (foto: J. Bašić)

— Najbolje rješenje je da na otoku Braču ostanu dva odlagališta otpada, poručio je županijski vijećnik Mate Martinić (foto: J. Bašić)

Najbolje je rješenje da ostanu dva odlagališta otpada, poručio Mate Martinić
Marijana Šemanović iz Komunalnoga društva Grad poručila je kako je kapacitet odlagališta “Košer” manji od kapaciteta odlagališta otpada “Kupinovica”. Županijski vijećnik Mate Martinić podsjetio je da je županijska skupština imala i posebnu tematsku sjednicu gospodarenja otpadom u lipnju ove godine. Prema njegovim riječima, na Braču je mješovitoga komunalnoga otpada godišnje na razini od 7 do 10 tisuća tona, a Supetar od te količine otpada ima gotovo polovicu otpada. — Najbolje rješenje je da na otoku Braču ostanu dva odlagališta otpada, poručio je Martinić. U slučaju da bi odluka treba biti “ili-ili” odlagalište otpada trebala bi biti “Kupinovica”, rekao je Martinić, jer je, prema njegovim riječima, “Kupinovica” lokacijski prihvatljivija od “Košera”. Na kraju je dodao kako bi regionalno odlagalište otpada trebalo proraditi tek 2022. godine.

gradska vijećnica SDP-a Dijana Ivelić istaknula je važnost poštivanja zakonskih odredbi, ali i obveze Gradskoga vijeća da radu u skladu s interesima građana (foto: J. Bašić)

gradska vijećnica SDP-a Dijana Ivelić istaknula je važnost poštivanja zakonskih odredbi, ali i obveze Gradskoga vijeća da radi u skladu s interesima građana (foto: J. Bašić)

Pozvali smo i građane u pomoć, ali odaziv nije bio dovoljan
Vijećnica Dijana Ivelić (SDP) je u kratkom referiranju istaknula važnost poštivanja zakonskih odredbi, ali i obveze Gradskoga vijeća da radu u skladu s interesima građana. — Potrebno je učiniti dodatne napore prema Ministarstvu zaštite okoliša. Napravili smo sve ono što se od nas traži. I umjesto da budemo nagrađeni, dovedeni smo u situaciju da će nam sve biti poništeno. Moramo napraviti sve da smeće s cijeloga otoka ne dođe do nas. Pozvali smo i građane u pomoć, ali odaziv nije bio dovoljan, ustvrdila je vijećnica Ivelić.

mladi HDZ-ov vijećnik u gradskom vijeću Nikola Rendić poručio je da će grad Supetar imati znatno manje troškove ako se otpad bude odvozio na odlagalište Košer (foto: J. Bašić)

mladi HDZ-ov vijećnik u gradskom vijeću grada Supetra Nikola Rendić poručio je da će grad Supetar imati znatno manje troškove ako se otpad bude odvozio na odlagalište “Košer” (foto: J. Bašić)

Grad će imati značajno manje troškove ako se otpad odvozi na “Košer”
Vijećnik Nikola Rendić (HDZ) ustvrdio je kako je gradonačelnica u svojoj objavi rekla da su troškovi sanacije odlagališta 40 milijuna kuna. — U objavi na stranicama Grada rekla je da se oštro protivi zatvaranju “Košera” i da grad ima ugovor s Fondom za zaštitu okoliša, prema kojemu treba osigurati vlastitih 25 posto sredstava, a Fond 75 posto. 25 posto od 40 milijuna kuna je 10 milijuna kuna učešća Grada Supetra, a to je samo stara projektantska procjena, jer znamo da troškovi gradnje rastu. Ako se “Kupinovica” zatvori i počne se otpad voziti na “Košer”, Grad će imati značajno manje troškove sanacije jer ne treba kazeta, a udio sufinanciranja Grada bi bio samo 5 posto jer totalno zatvaranje odlagališta (bez kazete za privremeno odlaganje) sufinanciraju EU fondovi sa 85 posto, a Fond za zaštitu okoliša sa 10 posto. Znači, sanacija bi Grad koštala oko 1.25 milijuna kuna umjesto 10 milijuna kuna. Ušteda bi bila oko 9 milijuna kuna, pojasnio je vijećnik Rendić.

Prvo iznosi obranu, a onda optužuje vijeće da je bilo protiv
Osvrnuvši se na zapisnik Državnoga inspektorata o provedenom nadzoru, Rendić je rekao kako gradonačelnica izjavljuje da je ona početkom godine odmah krenula s izradom cjenika za druge općine, ali da je vijeće bilo protiv. — Prvo iznosi svoju obranu kako je ona bila za to da se primi smeće (kako ne bi platila kaznu) i praktički optužuje vijeće da je blokiralo. Ne samo vijeće, nego i građane koji su izašli na referendum. Nakon toga govori kakav bi negativni utjecaj na okoliš imao dovoz smeća s Brača i kako “Kupinovica” nema sanitarne ni tehničke uvjete za prihvat otpada. Da li gradonačelnica ostaje pri toj svojoj izjavi od prije nekoliko dana?, zapitao je vijećnik Rendić, ali odgovor nije dobio, jer je u tom trenutku gradonačelnica bila izvan vijećnice.

u raspravi na 27. sjednici gradskoga vijeća sudjelovao je i SDP-ov vijećnik dr. Dinko Mirić (foto: J. Bašić)

u raspravi na 27. sjednici Gradskoga vijeća grada Supetra sudjelovao je i SDP-ov vijećnik dr. Dinko Mirić. On je ukazao na nejednako postupanje Vlade u slučaju broja odlagališta otpada. Ako na Hvaru postoje dva, onda trebaju dva postojati i na Braču, poručio je dr. Mirić (foto: J. Bašić)

U raspravi o ovoj temi sudjelovali su i vijećnici dr. Dinko Mirić (SDP), Danica Baričević (HDZ), Marijeta Arnerić, Borislav Martić (HDZ) i nezavisni vijećnik Petar Maričić. Riječ je dana i direktoru komunalne tvrtke Michieli Tomić iz Gornjega Humca Zoranu Marineliću, kojega je također 20. rujna pohodio Državni inspektorat i naredio mu da u ostavljenom roku postupi prema rješenju te zatvori odlagalište otpada. Kako doznajemo, već sljedeći tjedan supetarska gradonačelnica trebala bi zajedno s izaslanstvom prema Zagrebu do ministra Ćorića, a kako bi se riješio problem gospodarenja otpadom na otoku, i u konačnici definiralo ostaju li oba odlagališta na otoku, samo jedno, i ono najvažnije – koje će to biti. Ono što je sigurno: građani s područja grada Supetra nisu za to da njihovo odlagalište otpada prima otpad s područja drugih općina. Netko će trebati presuditi.

vijećnica Marijeta Arnerić također je sudjelovala u raspravi o gospodarenju otpadom. Ustvrdila je kako je potrebno uvažavati mišljenje građana koje su izrekli na lokalnom referendumu, održanom 9. lipnja (foto: J. Bašić).JPG

vijećnica Marijeta Arnerić također je sudjelovala u raspravi o problematici oglaganja otpada na gradskog odlagalištu “Kupinovica”. Ustvrdila je kako je potrebno uvažavati mišljenje građana koje su izrekli na lokalnom referendumu, održanom 9. lipnja (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...