Dosta je
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

JESTE LI ZNALI KOLIKO JE ORDINACIJA NA BRAČU? Samo u Supetru ugovoreno je 6 ordinacija primarne zdravstvene zaštite; i dalje samo 1 ordinacija zdravstvene zaštite žena i djece predškolske dobi

Zdravstvene usluge na našem otoku, složit ćete se, trebale bi biti jedne od primarnih usluga. Na otoku posebno, zbog specifičnosti, udaljenosti od kopna, svaka je zdravstvenaa usluga hvale vrijedna. No, jesu li nam zdravstvene usluge na otoku zadovoljavajuće? Što je s posebnim specijalističkim uslugama? Mogu li se podizanjem kvalitete zdravstvenih usluga za pacijente na otoku spriječiti dodatni troškovi u zdravstvu, samo su neka od pitanja koja se doslovno mogu čuti svakoga dana u susretu s otočanima, posebno onima starije životne dobi.

Na Braču je 19 ordinacija primarne zdravstvene zaštite
Tragom interesa otočana, provjerili smo što je sa zdravstvenim ustanovama na otoku, te koliko je ordinacija primarne zdravstvene zaštite. Prema izvješću nadležnoga Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, na otoku Braču ugovoreno je 19 ordinacija primarne zdravstvene zaštite s čijim liječnicima pacijenti ostvaruju prvi kontakt u brizi za zdravstvenu zaštitu i prije nego što se trebaju uputiti na kopno na neke specijalističke preglede, kontrole ili bolničko liječenje.
— Od toga je 11 ordinacija u djelatnosti opće/obiteljske medicine od kojih 3 ordinacije specijalista obiteljske medicine, 1 ordinacija u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, 1 ordinacija u djelatnosti zdravstvene zaštite žena i 6 ordinacija u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, izvijestili su nas iz HZZO-a.

Dr. Ivana Marić nova je i jedina pedijatrica na otoku
Napomenuli su kako je samo u Supetru ugovoreno 6 ordinacija primarne zdravstvene zaštite. Liječnici dr. Ina Mariani Petrović i dr. Nataša Šerić drže ordinacije opće, odnosno obiteljske medicine, dr. Ivana Marić nova je pedijatrica nakon odlaska dr. Suade Purić, i to jedina na cijelom otoku, kao što je jedini liječnik u djelatnosti zdravstvene zaštite žena dr. Branko Jašić koji ima u evidenciji više od 4.000 pacijentica. Što se tiče dentalne zdravstvene zaštite, odnosno zubnih ambulanti, u Supetru djeluju dr. Višnja Mudrinić i dr. Mirka Štimac Marinković. Jedna i druga, zadužene za dentalno zdravlje pacijenata, imaju više od 2.000 osiguranika.
Što se tiče broja osiguranika, odnosno pacijenata po jednom liječniku, iz HZZO-a su naglasili kako je prema Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, najveći broj osiguranih osoba u timu opće /obiteljske medicine može biti 2125 a minimalni 1275 osiguranika, tj. pacijenata po liječniku.

Liječnici s najvećim i najmanjim brojem osiguranika
Prema izvješću HZZO-a, na otoku su tri ordinacije u kojima je nositelj tima specijalist obiteljske medicine, a to su dr. Milan Glavaški s najvećim brojem pacijenata u evidenciji, zatim dr. Nataša Šerić, dok najmanji broj osiguranika ima dr. Nataša Mrduljaš Đujić. Svi oni imaju svoj tim, a plaće im se osiguravaju prema broju pacijenata u evidenciji. Kako su za “BRAČ danas” naveli iz HZZO-a, plaću za medicinsku sestru isplaćuje liječnik kao koncesionar iz sredstava koje dobije od HZZO-a za rad svojega tima. — U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, prilikom određivanja plaće u obvezi je usklađivati obračun plaće i ostalih materijalnih prava s odredbama Kolektivnoga ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenoga osiguranja. Utvrđen je i godišnji iznos po osiguranoj osobi za djelatnost opće/obiteljske medicine, pojasnili su nam iz HZZO-a. Provjerili smo tako da liječnici imaju najveći godišnji dohodak za svakoga pacijente do 7 godina te za one iznad 65 godina, a čije je liječenje složenije, a time i financijski zahtjevnije. To konkretno znači da plaća liječnika ovisi o broju osiguranika i kojoj kategoriji oni pripadaju s obzirom na godine.

Nemamo podatke o turističkim ambulantama
Obavijestili su, nadalje, kako o turističkim ambulantama nemaju podatke jer one nemaju ugovor s HZZO-om, a njih, kako su nam pojasnili, dogovaraju i plaće im osiguravaju lokalna samouprava, odnosno općine u suradnji s turističkim zajednicama mjesta i gradova.

na otoku Braču ugovoreno je 19 ordinacija primarne zdravstvene zastite, od kojih je 6 u gradu Supetru (foto: J. Bašić)

na otoku Braču ugovoreno je 19 ordinacija primarne zdravstvene zastite, od kojih je 6 u gradu Supetru, potvrdio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...