PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

KAKAV UDARAC Vodovod izgubio sudski spor. Ima rok od 15 dana s prijetnjom ovrhe. Sud neugodno iznenađen: “Vodovod je grubo i teško ugrozio svoje djelatnike; do nasilja nije došlo samo zbog prisebnosti, strpljenja i vjere u institucije koju su stanari imali”

Vodovod Brač, javno komunalno poduzeće u vlasništvu bračkih jedinica lokalne samouprave, poznat po teškoćama u poslovanju proteklih nekoliko godina, posebno onim financijskim, a kojim upravlja višegodišnji direktor Tonči Trutanić, ovih je dana doživio novi udarac.

Općinski sud u Splitu – Stalna služba u Supetru presudio je 30. listopada da je Vodovod Brač kriv, nakon što je 2018. godine jedna od stanarki (podaci poznati uredniku) na ulici Put Pašike 4 u gradu Supetru koja je ostala bez vode tužbom pokrenula sudski spor protiv te komunalne tvrtke, o čemu je već izvještavao BRAČ danas.

Sud ostavio Vodovodu rok od 15 dana s prijetnjom ovrhe
Odlukom Suda Vodovodu je naloženo da uključi i otvori ventil na vodovodnim cijevima i montira skinuti vodomjer za potrebe doma tužiteljice, kako bi se omogućio protok vode, i to sve u roku od 15 dana s prijetnjom ovrhe. Osim toga, naloženo mu je i da tužiteljici naknadi troškove postupke koji iznose 6.625 kuna. U tužbi koju je stanarka, nezadovoljna ponašanjem bračkoga Vodovoda, podnijela Sudu navedeno je da je njezin dom spojen na vodovodni priključak te da na istoj adresi ima šest stanova koji se vodom napajaju s navedenoga vodovodnog brojila. No, jedan od korisnika doma na toj adresi nije plaćao vodu, stvoren je dug koji je otišao u zastaru.

Stanarka upozorila Vodovod na nezakonito i neustavno postupanje
Vodovod je tada poslao obavijest da će isključiti vodu ako se dug ne podmiri. No, stanarka je, kako je Sud utvrdio, uredno plaćala sve račune za utrošenu vodu i obavijestila Vodovod da njezin dom ne smije isključiti s vodovodne mreže. Vodovod je ipak 23. svibnja 2018. godine njezin dom ostavio bez vode, iako je upozorila na nezakonito i neustavno postupanja te komunalne tvrtke. U odgovoru na tužbu Vodovod se usprotivio navodeći da je u zgradi u u kojoj stanuje tužiteljica osam stanova koji se koriste tim priključkom te da je prije obustave isporuke vode 23. svibnja 2018. godine obavijestio stanarku da stambena zgrada duguje iznos od 20.937 kuna i iznos od 22.685 kuna po osnovi zateznih kamata te da se ne može pozivati na odluku Ustavnoga suda jer je ona, kako je navedeno, donesena prije stupanja na snagu Zakona o vodama koji regulira pitanje javne vodoopskrbe pa je tvrdio i da pravna stajališta Ustavnog suda ne mogu biti mjerodavna ni obvezujuća.

Stanarka obavijestila policiju
No, Vodovod je odlučio postupiti kako je stanarima i najavio, pa je 23. svibnja skinut vodomjer. Stanarka je istoga dana prijavila djelatnike Vodovoda bračkoj policiji, uputila u roku prigovor Vodovodu na obavijest o isključenju, navevši kako redovito podmiruje svoje mjesečne obveze i priloživši dokaze o plaćanju. Vodovod je pak u najavi o isključenju vode naglasio da će obustava isporuke vode trajati do podmirenja ukupnoga dugovanja koje se, kako je navedeno, odnosi i na potrošnju vode i na zakonsku zateznu kamatu u ukupnomu iznosu od 43.556 kuna. No, Vodovod je u dopisu naveo kako su obveze stanarke za potrošnju vode veće od iznosa koji je uplatila i to za 20.937,80 kuna na ime potrošnje vode te za 22.685,37 kuna na ime zateznih kamata.

Mira Bezmalinović: Računi su djelomično ostali neplaćeni
Sve to Sud je pomno pregledao, izvršio uvid, a k tome je, kako bi se razjasnile sporne okolnosti, saslušana i Mira Bezmalinović, rukovoditeljica financijsko-računovodstvene službe u Vodovodu, koja je u svomu iskazu navela da su problemi započeli još i ranije te da stanarka koja je odlučila tužiti Vodovod osobno i nije korisnik usluga Vodovoda, već je korisnik “stambena zgrada na adresi Put Pašika 4 u Supetru koja ima jedan zajednički vodomjer”. — Tuženik je jednom mjesečno ispostavljao račun za potrošenu vodu koju je stambena zgrada dužna platiti. Ispostavljeni računi bili su djelomično podmirivani, ali su djelomično ostajali i neplaćeni pa je dug s vremenom samo rastao, a Vodovod je slao opomene te u više navrata sa stanarima zaključivao sporazume o obročnom plaćanju, navela je Bezmalinović u iskazu Sudu.

Stanarima ostavljena jedna slavina u dvorištu zgrade
Istaknula je i da joj nije poznato na koji su način stanari dug dijelili ni kakav je bio njihov međusobni dogovor. Bezmalinović je pojasnila da je stanarima ostavljen naknadni rok za podmirenje, ali da ni tada nisu izvršene obveze. Stanarima je zatim obustavljena isporuka vode skidanjem vodomjera, a pri tom im je ostavljena i jedna slavina u dvorištu zgrade za cijelu zgradu.

Tužiteljica: Direktor mi je na bezobrazan i šerifski način odvratio da je dužna cijela zgrada
Stanarka koja se odlučila na sud s Vodovodom navela je da ništa nije dužna te da sve svoje račune podmiruje redovito. Naglasila je da će i u buduće podmirivati svoje račune, ali ne i tuđe. Dodala je da su problemi u zgradi počeli još 1998. godine jer su se stanari često mijenjali, pa je, kako je izjavila, Vodovodu u nekoliko navrata skrenula pozornost da dug treba naplatiti od osobe koja mu je dužna. Obavijestila je i direktora komunalnoga poduzeća Trutanića, tvrdeći da joj je direktor na bezobrazan i šerifski način odvratio da je dužna cijela zgrada i da se neće baviti pojedincima.

Došlo je skoro do obračuna pa je intervenirala policija
Stanarka odlučna u svojoj borbi protiv Vodovoda izjavila je Sudu i da su u dva navrata bili obaviješteni o isključenju vode, da im je nakon druge obavijesti voda isključena, ali da nikakva slavina nije bila ostavljena. — Cijela zgrada s osam stanova puna dva dana bila je bez vode te je gotovo došlo do obračuna zbog čega je intervenirala i policija. Tek nakon policijske intervencije postavljena je slavina na vodomjeru koji je položen na cesti, rekla je Sudu stanarka. Navela je i da su se uplatama stanara za potrošnju vode zapravo podmirivale zatezne kamate, a da je glavnica ostajala nepodmirena.

Jesu li odluke Skupštine Vodovoda i Pravilnik usklađeni sa zakonima?
Sud je u presudi pojasnio i da odluke Gradskoga vijeća Grada Supetra, zatim odluke skupštine Vodovoda te pravilnik te komunalne tvrtke kao podzakonski akti moraju biti usklađeni s važećim zakonima, a zakoni koji se u konkretnom slučaju imaju primijeniti su ne samo Zakon o vodama, nego i Zakon o zaštiti potrošača. — Nitko ne spori pravo tuženiku da svojim općim aktima uređuje uvjete pod kojima može obustaviti isporuku vodnih usluga, ali ti tuženikovi akti, kao podzakonski propisi, moraju biti u skladu s važećim zakonima, a nije moguće nižim, podzakonskim aktom propisivati protivno višem aktu, tj. zakonu. Ova situacija je tipičan primjer viška regulative koji dovodi do manjka pravne sigurnosti, jer se tuženik s punim pravom poziva na svoj doneseni pravilnik, koji je očito neusklađen sa Zakonom o zaštiti potrošača, ocjenio je Sud, dodavši kako po svemu sudeći nitko do sada nije tražio ocjenu zakonitosti pravilnika koji se primjenjuje u bračkomu Vodovodu.

Sud u obrazloženju: Vodovod je zanemario okolnost da su u svim stanovima sadašnji ili bivši policijski službenici
Sud je u obrazloženju presude naglasio i da je Vodovod prešutio kako Pravilnik propisuje da isporučitelj ne može obustaviti isporuku vodnih usluga zbog neplaćanja računa za isporučene vodne usluge korisniku koji je pravovremeno podnio prigovor na ispostavljeni račun ili koji u sudskom ili izvansudskom postupku osporava račun isporučitelja. — Za navesti je da ovaj sud frapira ponašanje tuženika, ne samo prema tužiteljici i drugim stanarima zgrade u kojoj tužiteljica stanuje, nego i prema vlastitim djelatnicima. Naime, tuženik ne poduzima niti jednu radnju radi prisilne naplate svoga potraživanja (a što bi mu kao trgovcu trebao biti osnovni motiv), već šalje svoje djelatnike da sa zgrade tužiteljice skinu vodomjer koncem svibnja, u vrijeme kad već vladaju vrućine i povišeno raspoloženje mještana početkom turističke sezone, koji kući u pravilu dolaze samo prespavati i koji zatiču suhe slavine, koji nemaju vode za piće i kupanje, ali još važnije, vode za vodokotliće, i zanemaruje okolnost da su u svim stanovima sadašnji ili bivši policijski službenici koji imaju oružje i znaju ga koristiti. Ovim postupanjem tuženik je po stavu ovoga suda grubo i teško ugrozio svoje djelatnike, a do nasilja nije došlo samo zbog prisebnosti, strpljenja i vjere u institucije koju su stanari imali, navedeno je u obrazloženju presude koju je potpisala sutkinja Tea Lolić Prenc.

— Za navesti je da ovaj sud frapira ponašanje tuženika (čitaj: Vodovoda, op. a.), ne samo prema tužiteljici (stanarka) i drugim stanarima zgrade u kojoj tužiteljica stanuje, nego i prema vlastitim djelatnicima. Naime, tuženik ne poduzima niti jednu radnju radi prisilne naplate svog potraživanja (a što bi mu kao trgovcu trebao biti osnovni motiv), već šalje svoje djelatnike da sa zgrade tužiteljice skinu vodomjer koncem svibnja, u vrijeme kad već vladaju vrućine i povišeno raspoloženje mještana početkom turističke sezone (direktor Vodovoda Brač Tonči Trutanić / foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...