Liječnici opće i obiteljske medicine na Braču izgleda dobro posluju; niti kod jednoga od njih nije zabilježen značajan gubitak broja pacijenata. I ono najvažnije: Svi mogu i smiju vršiti upise novih osiguranika

— S obzirom na epidemiju koronavirusa, HZZO nije dao nikakvu uputu ugovorenim liječnicima iz djelatnosti primarne zdravstvene zaštite prema kojoj pacijenti ne bi mogli mijenjati svojega liječnika po propisanim uvjetima, izvijestili su za BRAČ danas iz Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, nakon što smo, zaprimivši upit nekih naših čitatelja, poslali upit toj ustanovi.

Čitatelji su nam se požalili kako su ih neki liječnici primarne zdravstvene zaštite odbili, a nakon što su se odlučili na promjenu obiteljskoga liječnika iz njima znanih razloga koje nisu htjeli iznositi.

Čitateljica: Liječnik ima puno obveza, ne stigne upisivati nove pacijente
— Kad sam došla na šalter u ambulantu medicinska sestra mi je rekla da me liječnik neće upisati zbog epidemije i jer ima puno obveza u ambulanti. Liječnik ne stigne sve, a kamoli upisivati nove pacijente, napisala nam je čitateljica nezadovoljna što joj nije omogućena promjena liječnika. No, iz odgovora središnje ustanove prozilazi da ugovoreni liječnici, odnosno ordinacije privatne zdravstvene zaštite, a koje imaju ugovor s HZZO-om, nemaju takve upute te da bi trebali osigurati upis novih pacijenata koji su zainteresirani za promjenu liječnika.

Za pomoć se mogu obratiti nadležnoj područnoj službi HZZO-a
— Ako osigurana osoba HZZO-a ne može na propisan način izvršiti izbor/promjenu doktora medicine/doktora dentalne medicine, može se za pomoć obratiti nadležnoj područnoj službi odnosno područnome uredu HZZO-a, pojasnili su nam iz HZZO-a. Naglasili su da na otoku Braču ima ukupno 11 ugovorenih timova opće, odnosno obiteljske medicine, od čega su njih 5 privatne ordinacije, dok ostale ordinacije opće i obiteljske medicine posluju pri Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Timovi liječnika mogu imati i manji broj pacijenata u evidenciji
Iz podataka koje smo dobili od HZZO-a o broju pacijenata po ordinacijama na Braču izgleda da bi svi liječnici primarne zdravstvene zaštite mogli i dalje vršiti upis novih pacijenata jer nisu premašili broj osiguranika koji je propisan Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja. — Određeni timovi na otoku Braču imaju manje opredijeljenih pacijenata nego što je utvrđeno navedenom Odlukom. U izoliranim područjima u koja spadaju i hrvatski otoci, utvrđeno je pravo na poseban standard te mogu imati manje opredijeljenih pacijenata u odnosu na broj gravitirajućega stanovništva, što je utvrđeno Odlukom o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja, istaknuli su iz HZZO-a.

Dr. Šerić iz Supetra imala je krajem listopada 1663 pacijenta u evidenciji
Kako bi nas konkretno uvjerili da su promjene liječnika moguće dostavili su nam i brojke pacijenata za određene timove opće ili obiteljske medicine. Primjerice, u jednoj od ordinacija obiteljske medicine, onoj dr. Nataše Šerić koja posluje u Supetru, 1. listopada ove godine, broj osiguranih osoba bio je 1663, dok je ista liječnica 31. prosinca prošle godine u evidenciji imala 4 pacijenta više. Dr. Mladen Bonačić Sargo, liječnik obiteljske medicine, također s ordinacijom u Supetru, krajem listopada imao je upisanih 1319 pacijenata, a krajem protekle godine, točnije posljednjega dana 2020., 1297 pacijenata.

Kod oboje liječnika u Bolu porastao broj upisanih pacijenata
Liječnica obiteljske medicine dr. Nataša Mrduljaš Đujić s ordinacijom u Postirima prema broju osiguranika također posluje više nego dobro. I dok je prošlu godinu završila s 1305 osiguranika u evidenciji, 31. listopada ove godine kod nje se vode 1334 pacijenta, a što govori o porastu pacijenata u njezino ambulanti. U Pučišćima liječnik dr. Pero Eterović u svojoj ambulanti krajem listopada imao je 911 pacijenata, dok su na kraju prošle godine “zdravstveni karton” kod njega imala 873 pacijenta. Provjerili smo i što je s brojem pacijenata u ordinacijama dr. Markice Tomić i dr. Vesne Tomić iz Bola. Liječnik je prošlu godinu završio sa 743 pacijenta u evidenciji, a listopad ove godine sa 771 pacijentom. Liječnica Tomić imala je 768 upisanih osiguranika, a 31. listopada 782.

Smanjenjem broja pacijenata u evidenciji smanjuju im se i prihodi kojima pokrivaju troškove tima
A dobro je znati da bi svi navedeni liječnici na otoku i dalje mogli vršiti upis novih pacijenata. Za timove opće i obiteljske medicine HZZO je propisao da je 1275 pacijenata minimalni broj koji liječnik može imati u evidenciji, a najviše 2125 osiguranih osoba. Liječnici o kojima smo pisali nalaze se upravo između minimuma i maksimuma što se tiče upisanih pacijenata, tako da i dalje mogu upisivati nove osiguranike. I da kojim slučajem izgube dio osiguranika ne bi im se ništa strašno dogodilo, osim što bi sebi smanjili prihode od HZZO-a koji idu po osiguraniku, a kojim pokrivaju troškove svoga tima. Za sada svi oni uglavnom drže u evidenciji otprilike isti broj pacijenata i nemaju bitnih odstupanja.

Iz HZZO-a su napomenuli da je za prvi ugovor koji ordinacija obiteljske medicine sklapa sa HZZO-om potrebno sakupiti 425 opredijeljenih osoba, a tijekom godine dana dosegnuti zadani broj koji ordinacija treba imati kako bi mogla poslovati.

vozilo Hitne medicinske pomoći (foto: Jere Haračić)

Podjelite:

You may also like...