PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Ministarstvo uprave utvrdilo nepravilnosti u radu Općine Bol: upravna inspekcija naredila da se otklone

Ministarstvo uprave, i to Služba za inspekciju lokalne i područne samouprave, obavilo je inspekcijski nadzor nad radom tijela Općine Bol. Iz toga Ministarstva izvijestili su da se radi o nadzoru koji je obavljen u skladu s planom rada upravne inspekcije u ovoj godini.

Općina poslala Ministarstvu uprave traženu dokumentaciju
Još početkom svibnja Ministarstvo uprave obavijestilo je Općinu o nadzoru koji će se obaviti. Kako nam je potvrđeno iz toga Ministarstva, od Općine su zatraženi brojni dokumenti, odnosno akti, a između ostaloga i Pravilnik o unutarnjemu redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine, zatim Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine te još neke odluke na temelju kojih je Ministarstvo uprave moglo izvršiti uvid u akte i poslovanje te bračke Općine.

Pronađene nepravilnosti i neusklađenosti s važećim propisima
No, nije sve među papirima bilo kako treba. Upravna inspekcija pronašla je određene nepravilnosti. Prema odgovoru iz Ministarstva uprave, utvrđene su nepravilnosti i neusklađenosti s važećim propisima pojedinih odredbi. To se prije svega odnosi na odluke o ustroju Jedinstvenoga upravnog odjela, zatim Pravilnika o unutarnjemu redu Jedinstvenoga upravnoga odjela, a izgleda da je bila sporna i Odluka o plaći i drugim pravima općinskoga načelnika i zamjenika općinskoga načelnika. Treba dodati kako se naknada za zamjenika ne isplaćuje još od prošle godine s obzirom da je tadašnji donačelnik Jakov Okmažić ponudio ostavku. Iako dosadašnja odluka o plaćama načelnika i zamjenika načelnika nije bila usklađena sa zakonom, jer je donesena 2010. godine, iz Općine Bol tvrde da je Ministarstvo uprave u nadzoru utvrdilo da nikada nije isplaćena veća plaća od dozvoljene. O svemu su upoznati i vijećnici Općinskoga vijeća u Bolu na posljednjoj sjednici te im nije preostalo drugo nego donijeti Odluku o plaći i drugim pravima općinskoga načelnika i zamjenika općinskoga načelnika. Isto tako, donijeli su i Odluku o ustroju i djelokrugu Jedinstvenoga upravnog odjela, a koja je prethodno usklađena sa zakonskim propisima.

Podnesene prijave koje se odnose na plaćanje poreza na kuće za odmor
O utvrđenim nepravilnostima sastavljen je Zapisnik. — Izrečene su mjere kojima se naređuje otklanjanje uočenih nepravilnosti i neusklađenosti i usklađivanje istih s odredbama važećih propisa. Protiv Zapisnika nisu izjavljene primjedbe, a izvršenje mjera je u tijeku, odgovorili su iz Službe za medije toga Ministarstva. Dodali su i da je Ministarstvo pravosuđa i uprave 27. kolovoza zaprimilo dvije predstavke koje se odnose na plaćanje poreza na kuće za odmor. Tek kratko su poručili kako će upravna inspekcija, ako utvrdi da je nadležna, postupati po tim predstavkama i poduzeti radnje iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo uprave, i to Služba za inspekciju lokalne i područne samouprave, obavilo je inspekcijski nadzor nad radom tijela Općine Bol. Iz toga Ministarstva izvijestili su da se radi o nadzoru koji je obavljen u skladu s planom rada upravne inspekcije u ovoj godini. Naredili su načelniku općine Bol kao odgovornoj osobi da otkloni utvrđene nepravilnosti (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...