Na Tribini o gospodarenju otpadom u Sutivanu Zoran Marinelić iz komunalne tvrtke poručio: “Za godinu dana nećemo imati ni jedan deponij na otoku jer odlagalište “Kupinovica” u Supetru ne može primiti toliku količinu otpada s kapacitetima koje ima. Jedno i drugo odlagalište na otoku imaju kapaciteta da rade još godinu i po dana”. A što kasnije?

U organizaciji Poduzetničkoga centra “Aktiva” i u suradnji s tamošnjom Općinom, u utorak, 29. listopada, održana je Tribina o gospodarenju otpadom u Sutivanu. Bila je to posljednja tribina u ovomu ciklusu, koju je u prostorima Narodne knjižnice Antonio Rendić Ivanović proveo Poduzetnički centar, a nakon održanih u svim središtima bračkih Jedinica lokalne samouprave.

Na tribini sudjelovao i predstavnik općine Sutivan
Na tribini su sudjelovali predstavnik tamošnje Općine Valerio Radmilović, zamjenik načelnika Općine Ranka Blaževića, zatim direktor Komunalnoga društva Michieli – Tomić d.o.o. Zoran Marinelić i Dijana Ščepanović iz Poduzetničkoga centra Aktiva.
Uvodeći u tribinu Dijana Ščepanović iz “Aktive” istaknula je da se tribina organizira u sklopu projekta “Zeleni Brač – edukacijom do održivoga gospodarenja otpadom na Braču” koji je financiran sredstvima Europske unije putem Kohezijskoga fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.–2020., Zaštita okoliša i održivost resursa.

Na tribini o gospodarenju otpadom, održanoj u utorak 29. listopada, sudjelovali su predstavnik tamošnje Općine Valerio Radmilović, zamjenik načelnika Općine Ranka Blaževića, zatim direktor Komunalnoga društva “Michieli – Tomić d.o.o.” Zoran Marinelić i Dijana Ščepanović iz Poduzetničkoga centra “Aktiva” (foto: J. Bašić)

Razvijati pozitivne životne navike stanovnika
— Kao potporna institucija na Braču osmislili smo jedinstveni projekt na razini otoka koji se zove “Zeleni Brač” a koji se financira sredstvima Europske unije, čija je ukupna vrijednost 292,490 kuna. Cilj projekta je razviti pozitivne životne navike stanovnika otoka Brača po pitanju zbrinjavanja, ali i proizvodnje otpada, kroz priopćivanje informacija o gospodarenju otpadom, rekla je Ščepanović, istaknuvši važnost educiranja i pripremanja za promjene koje se očekuju u gospodarenju otpadom.

Brošure “Zeleni Brač” bit će poslane na kućne adrese
Pojasnila je kako su, osim tribina, pripremljene i prigodne brošure koje će biti poslane na kućne adrese, zatim letci pripremljeni na dva jezika, a kako bi se i turisti upoznali s potrebom razvrstavanja otpada. Uputila je i na mrežnu stranicu projekta “Zeleni Brač” na kojoj se nalazi obrasci za prijavu komunalnoga problema, zatim kontakt podaci komunalnoga reda te informacije za svaku bračku općinu o planu gospdoarenja otpadom.

Uvodeći u tribinu Dijana Ščepanović iz “Aktive” istaknula je da se tribina o gospodarenju otpadom organizira u sklopu projekta “Zeleni Brač – edukacijom do održivoga gospodarenja otpadom na Braču” koji je financiran sredstvima Europske unije (foto: J. Bašić)

Tehnički preduvjeti nisu odrađeni na razini države i županije
Ščepanović je upoznala okupljene da je do promjena u gospodarenju otpadom došlo zbog zakonskih regulativa Europske unije koja im za cilj smanjenje otpada i njegovo sve veće recikliranje. Pojasnila je kako bi se na kućnom pragu nalazile čipirane kante s miješanim otpadom, dok bi se otpad odvajao i reciklirao na zelenim otocima. — Nažalost, tehnički preduvjeti nisu odrađeni na razini države ni županije. Fond za zaštitu okoliša i energetike dobio je sredstva od Europske unije i trebao je omogućiti lokalnoj upravi da aplicira na natječaj kako bi se financirale te kante. Sredstva postoje, ali natječaj je poništen, rekla je predstavnica Poduzetničkoga centra “Aktiva”, dodavši kako su lokalne samouprave i koncesionari dužni provoditi odluke, iako, dodala je, nisu ostvareni preduvjeti za provedbu tih odluka.

Zeleni otoci već su postavljeni na području općine Sutivan
Pojasnila je, nadalje, kako se na zelenim otocima nalaze spremnici za papir, plastiku, staklo i tekstil, a oni su na području općine Sutivan postavljeni u ulicama Braće Jutronić, Domovinskoga rata, Svetoga Ivana, Vukovarskoj i Ratac. Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika. Prema podacima iz brošure “Zeleni Brač”, od 16. rujna do 31. svibnja otpad bi se odvozio tri puta tjedno, i to utorkom, četvrtkom i subotom, a od 1. lipnja do 15. rujna svakoga dana. Napominje se i kako će svako kućanstvo moći jednom godišnje koristiti uslugu besplatnoga odvoza glomaznoga otpada, dok će se svaki sljedeći odvoz naplaćivati sukladno cjeniku koncesionara Michieli–Tomić.

Sredstva se ne koriste za uspostavu sustava koji su predvidjeli, poručio Zoran Marinelić
Direktor toga komunalnoga društva Zoran Marinelić ukazao je na aktualnost problema gospodarenja otpadom. — Europa je osigurala novac, ali su problem naši fondovi i ministarstva koja ne izvlače ta sredstva i ne koriste ih za uspostavu sustava koji su predvidjeli, upozorio je Marinelić, ustvrdivši da je zbog dosadašnjega lošega gospodarenja otpadom između ostalih i čovjek postao ugrožen. — Tendencija je da se iz komunalnoga miješanog otpada izdvoji što više korisnoga otpada, a ono što se ne može iskoristiti odlaže na posebno uređene deponije. Kao tvrtka smo jedini na otoku, ali i šire, koja se trudi što više otpada iz miješanoga otpada izdvojiti. Tako smo samo u ovoj godini s otoka izvezli 900 tona korisnoga otpada. Moglo bi se i puno više, ali nam partneri u toj priči moraju biti krajnji korisnici, rekao je Marinelić.

— Europa je osigurala novac, ali su problem naši fondovi i ministarstva koja ne izvlače ta sredstva i ne koriste ih za uspostavu sustava koji su predvidjeli, upozorio je direktor tvrtke Michieli-Tomić Zoran Marinelić na Tribini o gospodarenju otpadom, održanoj u Sutivanu (foto: J. Bašić)

Naša priobalna mjesta imaju i probleme s pristupom kamiona za odvoz otpada
Osvrnuvši se na odredbe zakonodavca, Marinelić je pojasnio da bi svako domaćinstvo trebalo imati minimalno kantu za miješani komunalni otpad, zatim za biorazgradivi otpad, a treću za sve ostale vrste otpada koje su iskoristive. — Konfiguracija naselja je dosta zahtjevna za takvu vrstu prikupljanja otpada, a posebno naša priobalna mjesta. U svakom našem naselju imate mjesto gdje kamion ne može doći, ni veći ni manji, a i u starim djelovima naselja mnogi nemaju mjesta za držanje planiranih kanti, upozorio je direktor tvrtke Michieli–Tomić.

Sada se plaća samo minimalna javna usluga
Ukazao je na važnost što bržega otvaranja regionalnoga centra za županiju, a to je “Lećevica”, a koja bi, kako je rekao, znatno smanjila troškove komunalnim tvrtkama u odvodnji smeća na udaljenija područja. Pojasnio je da se otpad naplaćuje po volumenu te da se sada na otoku Braču plaća samo minimalna javna usluga, a njom, kako je rekao, zakonski trebaju biti zaduženi svi vlasnici nekretnina. — Iz te cijene financira se i odvod komunalnoga miješanoga otpada, dva odvoza mjesečno te odvoz otpada iz zelenih otoka i reciklažnoga dvorišta. Ona ne podrazumijeva samo smeće koje će korisnici imati kod kuće već i cijeli sustav se financira iz minimalne javne usluge, istaknuo je Marinelić.

Supetar ne može primiti toliku količinu otpada s kapacitetima koje ima
Osvrnuo se i na obvezu zatvaranja odlagališta otpada “Košer” s područja općine Pučišća na koji se do sada odlagao otpad sa sedam jedinica lokalne samouprave. — Stigla nam je odluka da se zatvori “Košer”. Odluka je donesena nedavno, a na osnovu dokumenata i podataka prije nekoliko godina. No, situacija na terenu tada i sada nije jednaka. Tvrdim da za godinu dana nećemo imati ni jedan deponij jer odlagalište “Kupinovica” u Supetru ne može primiti toliku količinu otpada s kapacitetima koje ima. Imamo kapaciteta za oba odlagališta još godinu i po dana, istaknuo je Marinelić, dodavši kako je regionalno odlagalište otpada već trebalo biti otvoreno. Što će biti kasnije, izgleda da nitko ne zna.

zainteresirani su došli poslušati novosti o planu gospodarenja otpadom na području Sutivana (foto: J. Bašić)

Interes za temu o gospodarenju otpadom potvrđena je i brojnim pitanjima pristiglih posjetitelja koji su u tamošnjoj Narodnoj knjižnici sudionike tribine pitali za pojašnjenja i odgovore na konkretna pitanja. Jedno je sigurno: pred krajnjim korisnicima, koji su plaćali i koji će plaćati usluge odvodnje otpada, brojna su pitanja, a pred čelnicima jedinica lokalne samouprave na otoku brige što će biti i kako će izgledati jedino odlagalište otpada u bliskoj budućnosti.

Interes za temu o gospodarenju otpadom potvrđena je i brojnim pitanjima pristiglih posjetitelja koji su jučer, 29. listopada, u tamošnjoj Narodnoj knjižnici sudionike tribine pitali za pojašnjenja i odgovore na konkretna pitanja (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...