Načelnik PP Brač Mirko Beović: Sigurnosna situacija u Supetru i na otoku Braču je zadovoljavajuća

Na traženje Grada Supetra Policijska postaja Brač podnijela je izvješće o sigurnosnomu stanju, ostvarenoj suradnji i projektima u kojima kao jedinica lokalne samouprave sudjeluje grad Supetar.

Izvješće je potpisao načelnik PP Brač Mirko Beović koji će u veljači sljedeće godine napuniti dvije godine od preuzimanja dužnosti nad tom policijskom postajom. Beović je na toj dužnosti naslijedio tadašnju načelnicu bračke policije Katicu Jelinčić.

Najviše kaznenih djela prošle godine
Prema izvješću načelnika PP Brač, u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. rujna 2021. godine prijavljeno je ukupno 365 kaznenih djela, i to 96 kaznenih djela za 2019. godinu, 159 kaznenih djela za 2020. godinu i 110 kaznenih djela za prvih 9 mjeseci ove godine. Ukupna razrješenost kaznenih djela iznosi oko 80 posto za čitavo razdoblje. — Za predmetni period broj imovinskih kaznenih djela iznosi: 33 za 2019. godinu, 47 za 2020. godinu i 43 za prvih 9 mjeseci 2021. godine. Razrješenost ove vrste kaznenih djela narasla je s 37 posto iz 2019. na oko 60 posto za ostatak promatranoga razdoblja. Broj kaznenih djela razbojništva iznosio je 6 za 2019. godinu, 1 kazneno djelo za 2020. godinu, dok u 2021. godini nema takvih kaznenih djela. Broj drskih krađa iznosio je 2 za 2019. godinu, dok u ostatku razdoblja nije bilo takvih kaznenih djela, referirao je u izvješću načelnik Beović.

Više od stotinu zapljena droge u tri godine
Kada je u pitanju kriminalitet koji se odnosi na drogu Beović je izvijestio da je u 2019. godini obavljeno 40 zapljena, prošlu godinu 49, dok je u prvih 9 mjeseci ove godine izvršeno 30 zapljena droga. Načelnik PP Brač iznio je i podatke o maloljetnicima koji su zatečeni iza 23.00 sata. U 2019. godini nije zabilježen niti jedan takav slučaj, prošle godine 36, a prvih 9 mjeseci 2021. godine policija je evidentirala 27 takvih slučajeva. Protiv narušavanja javnoga reda i mira broj prekršaja iznosio je 46 za 2019. godinu, 75 za 2020. godinu i 53 u prvih 9 mjeseci 2021. godine.

Ove godine porastao broj prometnih prekršaja, čak 177 prekršaja odnose se na alkohol
Što se tiče prometnih nezgoda, u 2019. godini bilo ih 73 s ukupno 3 poginule osobe, u 2020. godini 61 prometna nesreća s 1 poginulom osobom, a u prvih 9 mjeseci ove godine evidentirane su 72 prometne nesreće bez poginulih. — Policijski službenici PP Brač evidentirali su ukupno 1009 prometnih prekršaja u 2019. godini, 2771 prometnih prekršaja u 2020. godini i 3064 prometna prekršaja u prvih 9 mjeseci 2021. godine. Od ukupnoga broja evidentiranih prometnih prekršaja na alkohol su se odnosila 30 prekršaja u 2019. godini, 171 prekršaj u 2020 godini I 177 prekršaja u prvih 9 mjeseci 2021. godine, naveo je Beović u izvještaju.

Načelnik Beović: Nema najtežih nasilnih kaznenih djela
— Vidljivo je da je sigurnosna situacija kako u gradu Supetru, tako i na čitavomu otoku Braču, zadovoljavajuća jer nema izvršenih najtežih nasilnih kaznenih djela čime se u znatnome stvara dojam sigurne sredine za život i rad što grad Supetar i otok Brač zasigurno jesu, poručio je načelnik bračke Prometne policije. Naglasio je da je u razdoblju od 2019. do 2021. godine Grad Supetar “bio izvrstan partner PP Brač gdje je uvijek pružao potrebnu logističku, pa čak i materijalnu pomoć kada je to bilo neophodno.” Naveo je da je Grad sudjelovao u sufinanciranju obnove zgrade PP Brač, i to sa 100.000 kuna, dok su ostalih 240.000 kuna prikupile bračke općine. — Bitno je za napomenuti da grad Supetar aktivno pomaže u financiranju smještaja i prehrane za policijske službenike koji dolaze na ispomoć za vrijeme turističke sezone čime u bitnome olakšava funkcioniranje PP Brač u ljetnim mjesecima, napisao je Beović.

Na kraju je upozorio i na nedovoljnu kadrovsku popunjenost Policijske postaje Brač sa službenicima, a pogotovo onima s otoka Brača. — Bilo bi poželjno razmisliti o inicijativi da grad Supetar na određeni način potakne svoje mlade sumještane na odabir upravo policijskoga poziva, a sve kako bi oni kasnije prilikom obavljanja istog aktivno doprinijeli podizanju sigurnosti građana i imovine, te poboljšanju sigurnosne situacije upravo u gradu Supetru, odnosno na otoku Braču, zaključio je Beović.

Načelnik PP Brač Mirko Beović (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...