PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

NEMA KRIZE Za financiranje političkih stranaka i članova Općinskoga vijeća u Proračunu općine Bol osigurano 60.000 kuna; samo SDP-ovim vijećnicima 21.200,00 kuna

U Proračunu općine Bol za ovu godinu za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskoga vijeća koji su izabrani s lista grupe birača osigurano je 60.000,00 kuna. Po toj stavci neće biti ušteda u Proračunu, a s obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa.

Svaki član Općinskoga vijeća dobit će 5.300,00 kuna
Iznos sredstava za svakoga člana u Općinskom vijeću iznosi 5.300,00 kuna, a svakoj se pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkih tijela raspoređuju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću. Socijaldemokratska partija Hrvatske koja ima 4 člana dobit će 21.200,00 kuna. U Općinskome vijeću sjede SDP-ovi vijećnici Mate Petrić, Milan Škrbić, Sani Bodlović i Marjan Marjanović, a na zadnjim izborima njihovu je listu vodio sadašnji načelnik Tihomir Marinković.

HDZ u vijeću ima dva člana
Hrvatska demokratska zajednica dobit će 10.600,00 kuna, a ima samo 2 člana; Matko Baković, predsjednik je Općinskoga vijeća i Tomi Fabijanović, koji je ušao u vijeće umjesto vijećnika Gorana Jekića, a koji je svoj mandat stavio u mirovanje. Kandidacijska lista grupe birača s 2 člana, koju vodi Katarina Marčić, koja se natjecala za mjesto načelnika na prošlim izborima, dobit će 10.600,00 kuna. Drugoj kandidacijskoj listi s 2 člana koju vodi Tonči Buljan, koji se također natjecao za načelnika na izborima 2017. godine, pripast će 10.600,00 kuna, dok će kandidacijska lista grupe birača čiji je voditelj i član vijećnik Tonči Kukoč dobiti 5.300,00 kuna.

Dodatnih 530,00 kuna za člana podzastupljenoga spola
Treba dodati da za svakoga izabranoga člana Općinskoga vijeća podzastupljenoga spola političkim strankama i članovima Općinskoga vijeća izabranih s lista grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenoga po svakom članu Općinskoga vijeća, a što predstavlja iznos od 530,00 kn. Tako će SDP, zatim Kandidacijska lista grupe birača Katarine Marčić i Kandidacijska lista grupe birača koju vodi Tonči Buljan dobiti dodatnih 530,00 kuna.

Tromjesečno u istim iznosima
Sredstva će se doznačti na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe birača, i to tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom tromjesečju isplatit će se iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Vijećnici donijeli odluku bez problema
Vijećnici u Bolu nisu imali problema s prihvaćanjem ovakve odluke. S 9 glasova “za”, 1 “protiv” i 1 “suzdržan”, odluka o sredstvima za rad političkih stranaka i vijećnika prihvaćena je, a odluka će se naknadno objaviti i u “Službenom glasniku” općine Bol.

Načelnik općine Bol Tihomir Marinković (SDP) i predsjednik Općinskoga vijeća općine Bol Matko Baković (HDZ) zajednički dogovaraju rad predstavničkoga tijela u Bolu (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...