NISU IZNENAĐENI Očekivano je bilo kako će HDZ skupiti potpise i istaknuti svoje kandidate

Vijećnici Nezavisne liste mladih Postira koji su na proteklim lokalnim izborima ušli u Općinsko vijeće općine Postira komentirali su na Facebooku, 13. lipnja, konstituirajuću sjednicu toga vijeća.

Prema rezultatima izbora, u predstavničkom domu u Postirima većinu će imati lista HDZ-a sa 6 vijećnika, 2 vijećnika ima Nezavisna lista mladih Postira, a listu SDP-a zastupat će samo 1 vijećnik.

U novom sazivu Općinskoga vijeća dva predstavnika nezavisne liste mladih
U toj Općini očekivano je slavio HDZ koji za sada samo u Postirima ima zakonodavnu i izvršnu vlast u svojim rukama. Iznenađenje izbora su mladi koji su na izborima osvojili 156 glasova, odnosno 20,96 posto birača, pa će tu listu u vijeću zastupati Nikola Matulić i Frane Jelinčić. Najavili su kako će se zalagati za mijenjanje postojećega stanja, nazvavši ga “zamrznutim” te da će se zauzeti za probleme maloga čovjeka. Političko stanje u Postirima ocjenili su kao jednoumlje, obećavši kako će raditi na promjeni “status quo”. Podsjećamo kako su Postira bila jedina općina na otoku Braču u kojoj je biračima bio ponuđen samo jedan kandidat na izborima za općinskoga načelnika, i to iz reda HDZ-a.

Predsjednik Glavinić, a potpredsjednik Buljević
Konstituirajuća sjednica Općinskoga vijeća održana je 9. lipnja, a svoje viđenje prve sjednice odlučili su podijeliti s javnošću. — Od donesenih odluka valja istaknuti izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskoga vijeća. Za prijedlog kandidata je trebalo skupiti šest potpisa vijećnika, a kako to odgovara broju vijećnika koji ima HDZ, očekivano je bilo kako će oni skupiti potrebne potpise i istaknuti svoje kandidate. Za predsjednika vijeća predložen je Toni Glavinić, a za potpredsjednika Toni Buljević. Pri glasovanju su vijećnici naše liste bili suzdržani, dok su ostali bili za.

Pitaju se: Gdje ćemo imati temelj i oslonac u našemu radu
Predstavnici liste mladih objavili su i kako na sjednici nije bilo pitanja vijećnika, osim njihova dva pitanja, a koja su se, kako navode, odnosila na Statut i Poslovnik. — Kako je tijekom prethodnih godina bilo izmjena u njihovu sadržaju, koje su i provedene, naša pitanja su se odnosila zbog čega one nisu u Statutu i Poslovniku te zbog čega se sve ne nalaze objedinjene na jednom mjestu kako bi bile što preglednije. Odgovor HDZ-ova vijećnika bio je kako je dosadašnja praksa bila razgovarati o tome kad se ustanovi sastav povjerenstva za Statut i Poslovnik te će se onda donijeti pročišćeni tekst, a to bi trebalo biti tek za koju sjednicu.  Stoga nam i dalje ostaje nejasno gdje ćemo kao vijećnici imati temelj i oslonac u našem radu, napisala je Nezavisna lista mladih.

Naglasili su kako su Poslovnik i Statut dva temeljna dokumenta kojima se, kako navode, “uređuje način konstituiranja Općinskoga vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću”.

Tijela javne vlasti obvezna su informirati javnost o sjednicama službenih tijela
Zanimljivo je i kako na službenoj internetskoj stranici Općine Postira nije bila najavljena sjednica Općinskog vijeća iako je to obveza jedinica lokalne samouprave prema Zakona o pravu na pristup informacijama. — Tijela javne vlasti obvezna su javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednoga uvida u nihov rad, stoji, između ostaloga, u čl. 12. navedenoga Zakona, kada je u pitanju javnost rada. Treba dodati kako na službenoj stranici te bračke općine još uvijek nije objavljen novi sastav Općinskoga vijeća.

— Za predsjednika vijeća predložen je Toni Glavinić, a za potpredsjednika Toni Buljević. Pri glasovanju su vijećnici naše liste bili suzdržani, dok su ostali bili za, objavila je na Facebooku Nezavisna lista mladih Postira koja je na proteklim izborima osvojila dva vijećnička mandata (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...