NOVI UDARAC Sud naložio Vodovodu Brač da postavi vodomjer i priključi obiteljsku kuću u Škripu na vodovodnu mrežu. U obrazloženju naveo: Vodovod je doprinio opasnosti nastanka posljedica za zdravlje ljudi, a time i nenadoknadive štete ugrožavanjem zdravlja

S Općinskoga suda u Splitu – Stalne službe u Supetru nedavno je stigao novi udarac bračkomu Vodovodu. Komunalnomu poduzeću, na čijemu je čelu višegodišnji direktor Tonči Trutanić, supetarski sud ponovno nije bio sklon, a Vodovodu je odlukom toga suda izrečena privremena mjera.

Vodovod ima rok od 24 sata od primitka rješenja
— Nalaže se protivniku osiguranja “Vodovodu Brač” d.o.o. da montira vodomjer i priključi obiteljsku kuću predlagateljice osiguranja iz Škripa (podaci poznati uredniku) na komunalnu infrastrukturu vodovodne mreže i osigura nesmetanu opskrbu vodom i to u roku od 24 sata od primitka pisanoga otpravka ovoga rješenja, napisala je sutkinja Jermina Dujmović-Živković u rješenju donesenomu 31. ožujka ove godine.

Vodovod Brač izgubio i sudski spor protiv jedne stanarske iz Supetra
Odluka supetarskoga suda kojom se Vodovodu Brač nalaže montiranje vodomjera i osiguranje vode kućanstvu nije prvi slučaj, a portal BRAČ danas izvještavao je i o izgubljenomu sudskom sporu na istomu sudu na kojemu je ta komunalna tvrtka proglašena krivom. Presuda je donesena krajem listopada prošle godine nakon što je jedna od stanarki (podaci poznati uredniku) iz Supetra ostala bez vode pa je pravdu odlučila tražiti u sudskomu sporu protiv Vodovoda.

Mjera će trajati do pravomoćnoga okončanja parničnoga postupka
No osobu iz Škripa koja je ostala bez onoga osnovnoga, a to je voda, a zatim se sudu i obratila s prijedlogom da joj se montira vodomjer i osigura priključak na vodu, tek čeka sudski spor. Potvrdila je to i sutkinja u rješenju toga suda. — Nalaže se predlagateljici osiguranja da u roku od 8 dana od dana primitka pisanoga otpravka ovoga rješenja, ustane tužbom protiv protivnika osiguranja “Vodovoda Brač” d.o.o., radi opravdanja privremene mjere određene u rješenju, poručila je sutkinja. Osim toga, privremena mjera koju je Sud donio trajat će do pravomoćnoga okončanja parničnoga postupka. Vodovodu Brač naloženo je da stranci naknadi troškove postupka u iznosu od tisuću kuna.

Vodovod majci i djetetu onemogućio normalan i dostojanstven život
Nezadovoljna otočanka prijedlog je podnijela još 15. prosinca prošle godine, navevši i da je suvlasnik te posjednik obiteljske kuće u Škripu te jedini nositelj vodovodnoga priključka. — U toj nekretnini živi predlagateljica osiguranja zajedno s maloljetnim sinom, a obzirom da je prekinuta opskrba vodom uklanjanjem vodomjera od strane djelatnika protivnika osiguranja, to je njoj i njezinom djetetu onemogućen normalan i dostojanstven život. Predlagateljica je ujedno samohrana majka. U nekoliko navrata obraćala se protivniku osiguranja dopisima da joj se kao novom korisniku priključka na navedenoj adresi u Škripu omogući vodoopskrba, a isto tako su i udruge civilnoga društva, CSS Brač i Grad Supetar apelirali da se predlagateljici i njezinu maloljetnomu djetetu omogući vodoopskrba u tijeku jedne od najvećih svjetskih kriza pandemije Covid-19, kada je upravo voda jedan od najvažnijih čimbenika u redovitom održavanju higijene i sprječavanju širenja virusa.

Ostavljena da živi u neljudskim uvjetima
Takvim postupanjem Vodovoda, majka i njezino maloljetno dijete, kako navodi Sud, ostali su bez vode za piće, onemogućeno im je obavljanje najosnovnijih životnih potreba te održavanje svakodnevne higijene, a što je kod tako djece od izrazite važnosti. Bez pitke vode je onemogućeno djetetu spremati hranu kod kuće, tuširati ga, prati odjeću i slično. Uslijed obustave opskrbe vodom od strane protivnika osiguranja, demontažom vodomjera i isključenjem iz vodovodne mreže, ostavljena je da živi u neljudskim uvjetima u kući bez vode, u kojoj još živi i dvoje malodobne djece, čiji je normalan rast i razvoj te zdrav život, bez vode doveden u pitanje.

Zatražena obročna otplata dugovanja
U obrazloženju je, isto tako, naglašeno da je lani, 13. ožujka, s Vodovodom Brač d.o.o. sklopljen Sporazum o obročnoj uplati dugovanja koje je iznosilo 14.695,83 kuna, i to po 1.836,98 kuna u 8 rata, a posljednja je na naplatu trebala dospjeti 31. listopada prošle godine. Nakon sklapanja sporazuma otočanka se još jednom obratila Vodovodu s molbom da se dugovanje podijeli u 12 rata s mjesečnim iznosom od 1.135,00 kuna. Vodovod je udovoljio molbi, ali i izjavio kako se dugovanje ni po zadnjem dogovoru nije podmirivalo. Vodovod je, stoji u obrazloženju, uputio dopis i Gradu Supetru, zatraživši da mu se dostave podaci o osobama koje imaju status socijalno ugroženih građana, a što je Grad Supetar učinio. No, na tomu popisu, kako je navedeno, nije se nalazila ni ona niti ostali članovi njenoga kućanstva.

Vodovod je mišljenja da je postupio u skladu s ovlastima
Vodovod je u očitovanju Sudu naglasio i da je u srpnju 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o vodama i Zakon o vodnim uslugama te da je Zakonom o vodnim uslugama utvrđeno ovlaštenje isporučitelja vodne usluge da zbog opravdanih razloga, može ograničiti odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga. Opravdanim razlogom smatra se, između ostaloga, i nepodmirenje računa za vodne usluge. Određeno je i kako obustavi ili ograničenju obvezno mora prethoditi opomena pred obustavu ili ograničenje uz naknadni rok ne kraći od 15 dana za podmirenje svih dospjelih dugova, a što je Vodovod učinio. Kako je Vodovod mišljenja da je postupio u skladu s ovlastima, predložio je Sudu da se odbije prijedlog o izricanju privremene mjere. No, Sud nije uvažio prijedlog javnoga komunalnoga poduzeća.

Pučki pravobranitelj zatražio poduzimanje žurnih mjera prema Vodovodu
U cijeli slučaj uključio se i pučki pravobranitelj koji je početkom godine uputio Državnom inspektoratu i Ministarstvu gospodarstva i održivoga razvoja vodnog gospodarstva i zaštite mora zahtjev za očitovanje te na kraju zatražio da nadležne institucije poduzmu žurne mjere prema bračkomu Vodovodu. Sud je razmatrao i postupanje Pučkoga pravobranitelja kojemu su pristigle dvije pritužbe na postupanje Vodovoda, a jedna od njih je i pritužba koju je uputio Grad Supetar. Glavni prigovor pučkoga pravobranitelja bio je da Vodovod obustavu isporuke vode koristi kao isključivu mjeru prisilne naplate te ne pokreće postupak prisilne naplate sudskim putem. Vodovod se tada očitovao i Ministarstvu, navevši kako postupa prema Zakonu o vodnim uslugama te da prije obustave isporuke vodnih usluga korisnicima dostavlja opomenu s novim rokom za podmirenje svih dospjelih dugova.

Vodovod je trebao omogućiti vodu novoj korisnici
Za Općinski sud u Supetru sporno je ima li brački Vodovod pravo odbiti isporučiti vodu majci i djetetu sve dok se ne podmiri dugovanje prema sporazumu koji je sklopljen 13. ožujka prošle godine u ime osobe koja je tada bila upisana kao korisnik vodnih usluga. Isporuka voda, treba dodati, obustavljena je krajem rujna 2020. godine, a u evidenciji tada nije bila predlagateljica mjere nego njezin djed, dok je promjena korisnika izvršena 16. studenoga. — Iako je protivnik osiguranja dana 30. studenoga 2020. obavijestio predlagateljicu osiguranja da je dana 16. studenoga 2020. izvršena promjena nositelja vodovodnoga priključka na nju, temeljem dostavljenoga izvatka iz zemljišne knjige, nije joj omogućio nesmetano korištenje vodnih usluga na nekretnini već priključenoj na iste građevine, a trebao je, imajući u vidu odredbu čl. 38. st. 1. Zakona o vodnim uslugama, omogućiti da ona tada kao korisnik počne koristiti vodne usluge protivnika osiguranja kao isporučitelja, naveo je Sud u obrazloženju.

I to u tijeku pandemije, kada je potreba za higijenom još izraženija
Sud tvrdi da su majka i njezino malodobno dijete onemogućeni u zadovoljavanju nužnih osnovnih i svakodnevnih životnih potreba. — U održavanju osobne higijene, pranju rublja, čišćenju, spremanju hrane, uslijed kojega poremećaja redovitoga življenja i izostanka zadovoljavanja osnovnih životnih, socijalnih, higijenskih i drugih potreba u opisanim uvjetima bez osnovnih egzistencijalnih uvjeta za život je ugroženo i zdravlje predlagateljice osiguranja i njezina djeteta. Tim više ako se uzme u obzir da je onemogućavanje opskrbe vodom od strane protivnika osiguranja učinjeno baš u tijeku pandemije koronavirusom, kada je potreba za higijenom još izraženija, zaključio je Sud.

Iz Vodovoda odgovorili: Ne komentiramo rješenja donesena na sudovima
Za komentar na odluku supetarskoga suda zamolili smo i direktora toga komunalnoga poduzeća Tonča Trutanića. S obzirom kako ovo nije prvi put da je Vodovodu sudskim putem naložena privremena mjera vraćanja vodomjera i priključka na vodu stanarima, zapitali smo Trutanića i smatra li se odgovornim. — Informiramo Vas da uprava i zaposlenici tvrtke Vodovod Brač d.o.o. poštuju procedure i presude sudova u Republici Hrvatskoj i ne komentiraju rješenja donesena od strane sudaca na sudovima u Republici Hrvatskoj. Također, uprava tvrtke Vodovod Brač d.o.o. ne može komentirati sudski postupak koji je još u tijeku, odgovorili su kratko danas, 16. travnja, iz uprave toga poduzeća. Naglasili su i da je “Skupština Vodovoda upućena u sve poslovne procese i aktivnosti koji su u njenoj ovlasti prema Poslovniku o radu Skupštine”. A direktor Vodovoda za svoj je rad odgovoran upravo Skupštini koja ga je i postavila.

Vodovod, treba podsjetiti, ništa bolje nije prošao ni u sudskom sporu koji je početkom ove godine, a nakon što je Županijski sud u Slavonskom Brodu odbacio žalbu Vodovoda kao neosnovanu i potvrdio presudu Općinskoga suda u Supetru. Tada je odlukom Suda naloženo Vodovodu da naknadi tužiteljici troškove postupka u iznosi od 6.625 kuna. Njih će po svemu sudeći platiti opet korisnici vodnih usluga.

direktor komunalnoga poduzeća Vodovod Brač Tonči Trutanić (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...