Grad Supetar

Objavljeni prihodi i rashodi polugodišnjega proračuna u općini Milna; i prihodi i rashodi veći od planiranih. Načelnik Frane Lozić: Pohvaljujem sve djelatnike Jedinstvenoga upravnog odjela zbog predanoga rada i upornosti

Načelnik općine Milna Frane Lozić objavio je izvještaj o izvršenju financijskoga proračuna za polugodišnje razdoblje ove godine, i to od 1. siječnja do 30. lipnja. Općinski proračun donijelo je Općinsko vijeće na prijedlog načelnika Lozića 19. prosinca prošle godine.

Prihodi za 6 mjeseci ostvareni 117%, a rashodi 124%
— Ukupni prihodi i primici za šestomjesečno razdoblje bili su planirani u iznosu od 5.376.750,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.290.368,00 kuna ili 117%. Ukupni rashodi i izdaci za prvih šest mjeseci bili su planirani u iznosu od 5.378.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.684.237,00 kuna ili 124%, stoji u izvještaju općinskoga načelnika o provedbi proračuna za prvih šest mjeseci ove godine. Načelnik Lozić u izvještaju je naznačio da je deficit proračuna na dan 30. lipnja iznosio 391.514,00 kuna.

Značajna odstupanja materijalnih i financijskih rashoda
Što se tiče rashoda u polumjesečnom razdoblju, oni su za zaposlene iznosili znatno manje od planiranih, dok su materijalni rashodi znatno veći od planiranih. Prema izvještaju, bilo je odstupanja u materijalnim i financijskim rashodima. — Dodatni materijalni rashodi za prvih šest mjeseci su po osnovi naplate ovrha temeljem sudskih presuda u iznosu 1.071.728,00 kuna, dok su financijski rashodi po osnovi zateznih kamata u iznosu 1.056.101,00 kuna, napomenuto je u izvještaju o izvršenju proračuna.

Najveći porast prihoda ostvaren kroz naplatu poreza i prireza
U osvrtu na primitke u prvom polugodištu 2019. godine, načelnik Lozić istaknuo je da je najveći porast prihoda u odnosu na temeljni proračun ostvaren kroz naplatu poreza i prireza na dohodak koji je planiran u prvih šest mjeseci u iznosu od 485.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 1.589.103,00 kuna, zatim kroz porez na imovinu, odnosno na promet nekretninama u iznosu od 2.013.259,00 kuna, zatim od komunalnoga doprinosa koji je ostvaren u znatno većem iznosu od planiranoga, a riječ je o 2.009.216,00 kuna prihoda.

Pohvaljujem djelatnike Jedinstvenoga upravnoga odjela zbog predanoga rada i upornosti
— Posebno naglašavam i pohvaljujem sve djelatnike Jedinstvenoga upravnog odjela općine Milna koji su svojim predanim radom i upornošću omogućili naplatu starih potraživanja komunalnoga doprinosa (2014. – 2017.), a što je rezultiralo povećanjem prihoda po ovoj stavci za 236% od planiranoga temeljnim proračunom, poručio je načelnik Lozić.
Napomenuo je da je općina Milna od preuzimanja izvršne vlasti 11. listopada prošle godine poduzela radnje i održala brojne sastanke s ovrhovoditeljima, kako bi dogovorila način otplate duga, odnosno definirala sporazume za otpisivanje kamata u ukupnom iznosu. — Rezultat napornoga rada je da se poslovni račun općine Milna deblokirao dana 24. travnja 2019. godine, zaključio je milnarski načelnik.

načelnik općine Milna Frane Lozić napomenuo je da je općina Milna od preuzimanja izvršne vlasti 11. listopada prošle godine poduzela radnje i održala brojne sastanke s ovrhovoditeljima, kako bi dogovorila način otplate duga, odnosno definirala sporazume za otpisivanje kamata u ukupnom iznosu. — Rezultat napornoga rada je da se poslovni račun općine Milna deblokirao dana 24. travnja 2019. godine, poručio je milnarski načelnik (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...