Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Od 19. ožujka do 19. travnja ostvareno osam hitnih transporta pacijenata. U bolnicu se upućivalo samo životno ugrožene bolesnike. Što mogu očekivati oni koji zbog koronavirusa nisu bili na redovitim pretrage i kontrolama kod specijalista?

Kako je funkcionirao rad liječnika primarne zdravstvene zaštite, a kako timova hitne medicinske pomoći na otoku u vrijeme epidemije? Kako će se oporavljati zdravstveni sustav? Što mogu očekivati pacijenti koji nisu zbog koronavirusa upućivani na pretrage i kontrole kod specijalista, samo su neka od pitanja na koja je u ovom trenutku teško ponuditi prave i potpune odgovore.

Što će biti s listama čekanja?
Sve je još uvijek, pa i zdravstveni sustav, usmjereno u ozbiljnoj borbi protiv opakoga virusa kojega se Hrvatska nije riješila, ali rezultati ukazuju na povoljnu epidemiološku situaciju, zbog čega je došlo i do toliko željenoga popuštanja dosta rigoroznih mjera. Trebalo je u međuvremenu organizirati zdravstveni sustav, rasporediti snage unutar toga sustava, postaviti prioritete, pa je posve izvjesno dio zdravstvenih usluga bio stavljen u drugi plan, odnosno čeka smirivanje situacije i bolje dane. Treba li uopće isticati da će povratak u normalno funkcioniranje zdravstvenoga sustava, ono na koje smo naviknuli, biti otežano, a posebno se očekuju problemi s podužim listama čekanja na specijalističke pretrage i kontrolne preglede.

Maja Grba Bujević: Nisu se pružale samo nužne i neodgodive zdravstvene usluge
Sve ono što nije učinjeno zbog posebne pozornosti prema koronavirusu bit će odrađeno u sljedeća dva mjeseca, javnosti je jučer poručila Maja Grba Bujević, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu. — Radilo se puno usluga u zdravstvu, ne samo hitne. Nije se radilo samo o hitnosti, a sve one zdravstvene usluge koje se nisu mogle odraditi, mi smo planirali da će se obaviti u sljedeća dva mjeseca, rekla je, opovrgavajući određene medijske napise o tome kako su se pružale samo nužne i neodgodive zdravstvene usluge. Dodala je kako je sada zadatak na liječnicima obiteljske medicine da procjene hitnost pacijenata te ih upute na pretrage prema prioritetima. Naglasila je da će se, ako se negdje ukaže potreba za normalizacijom stanja u sustavu, aktivnije uključiti i privatni zdravstveni sustav u pružanje određenih usluga.

Na bolničko liječenje samo životno ugroženi pacijenti
Koliko je stanje bilo ozbiljno najbolje potvrđuje uputa koju je Krizni stožer Ministarstva zdravstva još 19. ožujka, sukladno Odluci o proglašenju epidemije bolesti COVID-19, dostavio za postupanje u pružanju zdravstvene zaštite svim pružateljima zdravstvenih usluga, a koju je potpisao ministar zdravstva dr. Vili Beroš. Jedna od glavnih uputa glasila je: — U bolnice na pregled ili hospitalizaciju se usmjeravaju samo životno ugroženi bolesnici, neodgodiva zdravstvena stanja i onkološki pacijenti. Između ostaloga, među uputama su se nalazile i one o smanjenju dolazaka pacijenata u ordinaciju te obavljanju samo hitnih i neodgodivih pregleda i postupaka, dok traje epidemija.

Smanjiti broj dolazaka kroničnih pacijenata
Kada je riječ o djelatnosti opće, odnosno obiteljske medicine, u uputama je naglašeno da se kroničnim i palijativnim bolesnicima omogući liječenje kod kuće ili u domu za starije i nemoćne u koji borave kroz pojačane kućne posjete njihovih liječnika. To uključuje zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući te posjete mobilnih palijativnih timova. — Broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih simptoma treba smanjiti aktivnim pristupom kroz nadzor pacijenata putem telefona ili drugih komunikacijskih oblika, preporuka je zdravstvenim ustanovama. I bračke ambulante prilagodile su se smjernicama koje je izdalo nadležno ministarstvo, a sve s ciljem suzbijanja širenja epidemije i zaštite zdravstvenih radnika.

Racionalno propisivanje terapije za kronične bolesnike
Naglašena je, uz ostalo, i važnost racionalnoga propisivanja terapije za kronične bolesnike, i to najmanje za mjesec dana, kako bi se izbjeglo nepotrebno vraćanje u ordinacije. Uputa se odnosila i na patronažnu djelatnost, s preporukom odgađanja redovitih obilazaka pacijenata, naročito onih starije životne dobi u njihovim domovima, a koji nisu nužni. Za male pacijente koje se usmjerava pedijatrijskoj ambulanti, također je određeno da se obavljaju samo hitni i neodgoditi pregledi i postupci. Naglašeno je i kako se obvezni program cijepljenja ne obustavlja.

Ostvareni hitni transporti
Timovi hitne medicinske pomoći na Braču, u Supetru i Gornjem Humcu, imali su dovoljno posla. Prema podacima Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, u razdoblju od 19. ožujka do 19. travnja ostvareno je 8 hitnih transporta pacijenata, što gliserom, što helikopterom.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u razdoblju od 19. ožujka do 19. travnja ostvareno je 8 hitnih transporta pacijenata, što gliserom, što helikopterom (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...