Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Održana sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra; usvojeno financijsko izvješće za prvih šest mjeseci ove godine. Samo u Odsjeku za društvene djelatnosti potpisano gotovo 23 milijuna kuna europskih sredstava

Sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra, 29. u nizu, održana je u četvrtak, 7. studenoga, u prostoru gradske vijećnice u Supetru na poziv predsjednice toga predstavničkoga tijela Danijele Kirigin. Sjednica je započela vijećničkim pitanjima gradonačelnici Supetra Ivani Marković koja zbog sastanka u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a u predmetu rješavanja gospodarenja otpadom na gradskom odlagalištu “Kupinovica” nije sudjelovala u radu prošle sjednice tog vijeća.

29. sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra, koja je održana u četvrtak 7. studenoga, započela je vijećničkim pitanjima gradonačelnici Supetra Ivani Marković (foto: J. Bašić)

Bili smo u zabludi, rekla je vijećnica Marijeta Arnerić
Vijećnica Marijeta Arnerić u obraćanju je ukazala da kao vijećnici nisu bili upoznati s činjenicom da je gradonačelnica već potpisala s Fondom za zaštitu okoliša preuzimanje otpada s ostalih Jedinica lokalne samouprave na otoku Braču. — U tom svjetlu smo i organizirali lokalni referendum i pisali ustavne tužbe, ali smo bili u zabludi, rekla je vijećnica Arnerić, prozvavši za odgovornost supetarsku gradonačelnicu.

— Upravno tijelo nije izdalo dozvolu Komunalnom društvu Grad za gospodarenje otpadom na odlagalištu “Kupinovica”, rekla je vijećnica Marijeta Arnerić i predložila da gradonačelnica Supetra Ivana Marković zaustavi sve daljnje radnje i upozna nadležnoga ministra da tvrtka Komunalno društvo Grad nema dozvolu za gospodarenje otpadom (foto: J. Bašić)

Vijećnica Arnerić napomenula je kako je za gospodarenje otpadom potrebno imati dozvolu te da je zbog toga i zatražila od županijskoga ureda informaciju o tome posjeduje li Komunalno društvo Grad dozvolu. — Upravno tijelo nije izdalo dozvolu Komunalnom društvu Grad za gospodarenje otpadom na odlagalištu “Kupinovica”, rekla je Arnerić i predložila da gradonačelnica Supetra Ivana Marković zaustavi sve daljnje radnje i upozna nadležnoga ministra da tvrtka Komunalno društvo Grad nema dozvolu za gospodarenje otpadom.

Grad Supetar radi na procesu izmjene prostornoga plana
Vijećnika Borislava Martića zanimalo je kada će biti donesene izmjene i dopune prostornoga plana na području grada Supetra, a s naglaskom na mjesto Škrip. — Investicije koje su se trebale događati stale su zbog prostornoga plana, rekao je vijećnik HDZ-a. Gradonačelnica Marković odgovorila je da je grad Supetar u procesu izmjene prostornoga plana te da se radi na potrebnoj studiji utjecaja na okoliš, bez koje se, kako je istaknula, ne može donijeti prostorni plan.

Borislav Martić, vijećnik HDZ, pitao je gradonačelnicu što je s izmjenama i dopunama prostornoga plana na području grada Supetra, s naglaskom na mjesto Škrip (foto: J. Bašić)

Vijećnik Rendić inzistirao na pisanom odgovoru
HDZ-ov mladi vijećnik Nikola Rendić inzistirao je da mu se dostave pisani odgovori vezano uz Dječji vrtić Mrvica. Zapitao je i zašto vijećnicima nije dostavljen službeni troškovnik u slučaju da Komunalno društvo Grad odvozi otpad s područja grada Supetra na odlagalište “Košer” u Pučišćima. Gradonačelnica mu je obećala da će u pisanom obliku dobiti odgovor.

U tijeku je postupak pred Ustavnim sudom, istaknuo pročelnik Ivica Blažević
Osim najavljenoga dnevnoga reda uvršena je i dopuna Zahtjeva za pokretanje postupku za ocjenu suglasnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom s Ustavom Republike Hrvatske jer je, kako je rekao pročelnik Jedinstvenoga upravnoga odjela Ivica Blažević, upravo u tijeku postupak pred Ustavnim sudom.

Od 57,6 milijuna planiranih prihoda u 2019. godini realizirano je 14,5 milijuna kuna
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Marica Jokanović ukratko je predstavila izvršenje proračuna grada Supetra za prvih šest mjeseci ove godine. Pojasnila je da prihodi planirani za 2019. godinu iznose 57,6 milijuna kuna, dok su realizirani prihodi 14,5 milijuna kuna, odnosno 25,18 % od planiranih. Ustvrdila je da su oni veći za 15,97 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Govoreći o rashodima, oni su za 2019. godinu planirani u iznosu od 57,1 milijuna kuna, a u prvom polugodištu ove godine ostvareni su 13,9 milijuna kuna, odnosno 24,44 % od planiranog. Prema riječima Jokanović, rashodi su veći za 14,11 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. — Konsolidirano izvršenje proračuna sa proračunskim korisnicima ostvarilo je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 571,003 kune, odnosno grad Supetar ostvario je višak od 485,416 kuna, Narodna knjižnica 75,577 kuna i Dječji vrtić 10,010 kuna. Postoji i preneseni manjak iz prethodnih godina koji se svake godine pokriva jednim dijelom, pojasnila je Jokanović iz Odsjeka za proračun i financije, napomenuvši i da su potraživanja Grada 9 milijuna kuna, od čega je 3 milijuna kuna utuženo.

Otplata građevinskoga zemljišta za novu Osnovnu školu iznosi 2,8 milijuna kuna
Govoreći o dugovanjima istaknula je da ona iznose 17 milijuna kuna, od čega je 10 milijuna kuna nedospjelog dugovanja, s obzirom na kredit HBOR-a za Energetsku obnovu Dječjega vrtića, kao i otplata građevinskoga zemljišta za novu Osnovnu školu Supetar u iznosu od 2,8 milijuna kuna, koja se vrši mjesečno u iznosu od 6,200 eura.

gradonačelnica Supetra Ivana Marković upoznala je vijećnike da je grad Supetar u procesu izmjene prostornoga plana te da se radi na potrebnoj studiji utjecaja na okoliš, bez koje se, kako je istaknula, ne može donijeti ni prostorni plan (foto: J. Bašić)

U šest mjeseci četiri izmjena i dopuna proračuna zbog europskih sredstava
Gradonačelnica Marković u podnošenju izvješća o svome radu vijećnicima za prvih šest mjeseci ove godine napomenula je da je za Gradsko vijeće pripremljeno 36 akata te je održano 7 sjednica Gradskoga vijeća s brojnim prijedlozima. Istaknula je tako izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu te odluke koje su donesene temeljem zakonskih obveza, a napomenula je i da je preostala Odluka o komunalnoj imovini, a koja je, prema njezinim riječima, bila na javnoj raspravi te se očekuje donošenje te odluke na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća. Dodala je i kako je u prvih šest mjeseci bilo 4 izmjena i dopuna proračuna, s obzirom na europska sredstva.

Povećana služba komunalnoga redarstva
— Imali smo određene izmjene u Jedinstvenom upravnom odjelu, donijeli smo i pravilnik te su raspoređene određene gradske službe, a bila su i dva zapošljavanja. Osim toga, povećana je i služba komunalnog redarstva, a prometno-komunalni redari će nakon što dobiju suglasnost policijske službe biti ovlašteni pisati i kazne u slučaju nepoštivanja odredbi, najavila je gradonačelnica Marković.

U Odsjeku za društvene djelatnosti potpisano gotovo 23 milijuna kuna europskih sredstava
Posebno je spomenula Odsjek za društvene djelatnosti u kojemu je potpisano gotovo 23 milijuna kuna europskih sredstava za prijavljene projekte. — Riječ je o projektima bitnima za grad koji su pripremani niz godina, rekla je Marković. Izdvojila je tako izgradnju i opremanje zajedničkoga vatrogasnog doma, čiji bi radovi uskoro trebali početi, Dječji vrtić Mrvica i proširenje usluga boravka vrtićke djece, a riječ je o projektu vrijednom 2,6 milijuna kuna. Navela je, zatim, projekt rekonstrukcije Dječjega vrtića Mrvica u visini od 7,3 milijuna kuna, kao i nastavak projekta “Zaželi” koji je, kako je dodala, omogućio zapošljavanje 6 žena koje vode brigu za 27 korisnika. Nadalje, podsjetila je na sredstva Uprave za otoke kojima je završen projekt jasličkih grupa. — Samo smo pozitivne komentare imali za taj projekt, rekla je Marković. Podsjetila je i na nastavak programa socijalne skrbi te programa za socijalno ugrožene, a naglasila je uz ostalo i podizanje naknade za novorođene te dodjelu 18 potpora poduzetnicima u iznosu od 93 tisuće kuna. — Samo za pet projekata je vrijednost 38 milijuna kuna, poručila je Marković.
U raspravi vijećnica Arnerić istaknula je da je izvorni plan proračuna neuravnotežen i nerealan. — Izvršenje proračuna trebalo je biti barem 50 % ili moguće 45 %, poglavito u dijelu prihoda koji se odnose na kapitalne pomoći (EU fondovi, država i županija) i komunalni doprinos, iz čega proizlazi da su prihodi od sredstava pomoći nerealno planirani, a prihodi od komunalnih doprinosa manji u odnosu na izvorni plan za 2019. godinu, i to zbog pasivnosti stručnih službi, poručila je vijećnica Arnerić. Zapitala je gradonačelnicu od čega se sufinancira preostali dio sredstva za Energetsku obnovu Dječjega vrtića Mrvica, osim sredstvima iz Europskih fondova.

— Redovno u slučaju spriječenosti gradonačelnice, zamjenjujem gradonačelnicu na različitim skupštinama i vijećima, zatim na sjednicama Gradskog vijeća. Moje su ovlasti bile vezane uz prostorno planiranje, kao i uz odluku o komunalnoj infrastrukturi, rekao je Šimica Dragičević. zamjenik supetarske gradonačelnice (foto: J. Bašić)

Vrijednost investicija treba biti u proračunu, istaknula je gradonačelnica
Gradonačelnica Marković pojasnila je da za pokrenuti postupak javne nabave, projekt treba biti uključen u proračun. — Vaše je viđenje da mi ne bismo trebali provoditi projekte, jer se oni neće ostvariti u roku od šest mjeseci. Da bismo pokrenuli postupak javne nabave za izgradnju Dobrovoljnoga vatrogasnog društva, mi ukupnu vrijednost te investicije trebamo staviti u proračun, a jasno je da se ona neće ostvariti u šest mjeseci. Tako je bilo i za Dječji vrtić, ali i za druge projekte, odgovorila je vijećnici Marković. Što se tiče Energetske obnove Dječjega vrtića, pojasnila je da je njegova ukupna vrijednost 7,3 milijuna kuna, od čega 4,9 milijuna iznosi vrijednost radova, dok je razlika do navedenoga iznosa u vrijednosti opreme. Ona je financirana iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 1,3 milijuna kuna, zatim iz Fonda za zaštitu okoliša te Ministarstva graditeljstva, dok će ostatak sredstava biti iz HBOR–a.

Moje su ovlasti bile vezane uz prostorno planiranje, rekao je zamjenik gradonačelnice
Vijećnik Rendić zapitao je što je u proteklom razdoblju obavljao zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević. Gradonačelnica je pojasnila da su definirani poslovi koje obavlja njezin zamjenik, a jedan od njih je i popis komunalne imovine koji je, istaknula je, zahtjevao veliki angažman, kao i ostale aktivnosti. — Redovno u slučaju spriječenosti gradonačelnice, zamjenjujem ju na različitim skupštinama i vijećima, zatim na sjednicama Gradskoga vijeća. Moje su ovlasti bile vezane uz prostorno planiranje, kao i uz odluku o komunalnoj infrastrukturi, rekao je Dragičević.

— Uporno plasirate u javnost da smo mi protiv dodatnoga prostora za vrtić. Dapače! Moje je pitanje bilo zašto ste bez ikakvoga odobrenja pustili djecu, a s obzirom na Državni pedagoški standard. Nismo protiv dodatnoga prostora. Mi smo isticali sugurnost djece, rekao je vijećnik HDZ-a Nikola Rendić, replicirajući vijećniku SDP-a dr. Dinku Miriću (foto: J. Bašić)

Dr. Mirić zapitao je što je s projektom revitalizacije Škripa
Vijećnik SDP–a dr. Dinko Mirić zapitao je što je s projektima revitalizacije povijesne baštine Škripa, u kojoj su fazi te kakvi su rokovi i predviđenja s obzirom na europske fondove. Marković je istaknula da je prva faza uređenja župne kuće u Škripu gotova, a na tom projektu radi Ministarstvo kulture u suradnji s Konzervatorskim zavodom. Napomenula je da se radi o dugotrajnom projektu koji ima svoj tijek, a on će ovisiti i o sredstvima. Osvrnuvši se na projekt revitalizacije Škripa, pojasnila je da se radi o brojnoj dokumentaciji, a Grad će se javljati i na regionalne natječaje Ministarstva kulture. Vijećnik Mirić istaknuo je važnost da sve bude pripremljeno i inzistirao da se hodogram aktivnosti povremeno referira na Gradskom vijeću.

vijećnica Dijana Ivelić (SDP) pohvalila je gradske projekte, a posebno projekt uređenja Dječjega vrtića Mrvica, dok je vijećnik SDP-a dr. Dinko Mirić zapitao što je s projektom revitalizacije povijesne baštine Škripa (foto: J. Bašić)

Važan segment našega zajedničkoga života
Dijana Ivelić, vijećnica SDP–a, istaknula je pozitivne projekte grada Supetra, posebno izdvojivši pitanje rješavanja izgradnje nove zgrade Osnovne škole Supetar. — Sve nas raduju vijesti koje dolaze iz Dječjega vrtića o potpunoj rekonstrukciji. Dovoljno je usporediti koliko je prije iz proračuna išlo sredstava za Dječji vrtić, a koliko sada na plaće djelatnika, onda je vidljivo koliko se povećalo ulaganje u taj važan segment našega zajedničkoga života, istaknula je Ivelić.

Nismo protiv dodatnoga prostora za vrtić, kako plasirate u javnost
Vijećnik dr. Mirić pitao je da li je netko od oporbenih vijećnika bio na otvorenju Dječjega vrtića. — Ako nisu bili, onda je ono što kritiziraju iritantno i bespredmetno. Ako niste bili, onda nemate pravo ni na kritiku, rekao je Mirić. Vijećniku dr. Miriću odgovorio je mladi vijećnik Rendić. — Uporno plasirate u javnost da smo mi protiv dodatnoga prostora za vrtić. Moje je pitanje bilo zašto ste bez ikakvoga odobrenja pustili djecu, a s obzirom na Državni pedagoški standard. Nismo protiv dodatnoga prostora. Mi smo isticali sugurnost djece, rekao je Rendić.
Gradonačelnica Marković predložila je donošenje Odluke o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, ploča s imenima ulica i brojevima zgrada i načinu podmirivanja troškova pribavljanja, a o čemu je vijećnike upoznao voditelj Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom, društvene djelatnosti i gospodarstvo Tonči Sanader. O prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivoga komunalnog otpada na području Grada Supetra vijećnike je izvijestila direktorica Komunalnoga društva Grad Marijana Šemanović. Sve su odluke sa sjednice Gradskoga vijeća donesene većinom glasova, a oporbeni vijećnici bili su kod glasovanja suzdržani.

vijećnici Gradskoga vijeća grada Supetra raspravljali su gotovo dva sata o aktualnim pitanjima definiranim dnevnim redom, a rad 29. sjednice Gradskoga vijeća započeo je aktualnim satom kada je gradonačelnica Supetra Ivana Marković odgovarala na pitanja vijećnika (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...