Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Općina Bol objavila natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Načelnik općine Bol Tihomir Marinković objavio je 10. lipnja natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2019. godinu. Poziv je upućen na temelju Odluke o javnim priznanjima te općine, a donosi vrste javnih priznanja te uvjete za njihovu dodjelu.

Nagrada Općine za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je osoba ostvarila tijekom svoga radnog vijeka iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za tu bračku općinu. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske, s napomenom kako se godišnje mogu dodijeliti do dvije takve nagrade.

Grb općine Bol javno je priznanje koje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za izuzetne rezultate od interesa za općinu od osobitoga značenja za razvitak i ugled te općine, a osobito iz područja koja su navedena i pod nagradom za životno djelo, s time da se Grb općine Bol dodjeljuje za doprinos u višegodišnjemu razdoblju. Nagrada, kako stoji u natječaju za predlaganje kandidata, dodjeljuje se kao kolektivna ili pojedinačna. Prema objavljenomu pozivu, godišnje se može dodijeliti najviše dvije kolektivne i jedna pojedinačna nagrada. Zanimljiv je i podatak da se nagrada ne može dodijeliti čelnoj osobi nekoga pravnoga subjekta, ako je te iste godine nagrada pripala i pravnom subjektu. Grb općine Bol istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se ponovno dodijeliti tek nakon deset godina.

U pozivu se na kraju opisuje i godišnja nagrada općine Bol koja se dodjeljuje za postignuća koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. U pozivu se ističe da se svake godine može dodijeliti najviše pet godišnjih nagrada, s napomenom da se za pojedino područje mogu u istoj godini dodijeliti najviše dvije takve nagrade.

Prijedlog za dodjelu nagrade općine Bol za životno djelo, godišnje nagrade i nagrade Grb općine Bol mogu podnijeti fizičke i pravne osobe, udruge sa sjedištem u općini te općinski načelnik, vijećnici i radna tijela tamošnje općine. Uz nagradu bit će dodjeljena i novčana nagrada, čiju će visinu odrediti Općinsko vijeće na prijedlog bolskoga načelnika. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja potrebno je podnijeti do 15. srpnja.

Prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2019. godini moguće je podnijeti do 15. srpnja u općini Bol (foto: J. Bašić)

Prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2019. godini moguće je podnijeti do 15. srpnja u općini Bol (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...