Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Općina Pučišća objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu. Javne potrebe u kulturi su aktivnosti od značaja za općinu Pučišća, istaknuto u pozivu koji je otvoren do 15. studenoga

Načelnik općine Pučišća Marino Kaštelan objavio je krajem listopada javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području općine Pučišća u 2020. godini. Poziv je objavljen na mrežnoj stranici Općine, a rok za primanje pisanih prijedloga programa je do 15. studenoga.

Aktivnosti od značaja za općinu Pučišća
Predmet objavljenoga poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa radi financiranja javnih potreba u kulturi u Općini Pučišća te njihova uvrštavanja u Proračun pučiške Općine za 2020. godinu. — Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju putem ovoga javnoga poziva su aktivnosti od značaja za općinu Pučišća i to osobito: programi udruga u kulturi, programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara, programi likovne djelatnosti, programi glazbene djelatnosti, programi koji promiču kulturu mladih i programi manifestacija u kulturi, istaknuto je u javnom pozivu.

Na javni poziv se mogu javiti udruge registrirane na području Općine
Iz tamošnje Općine ističu da se na javni poziv mogu javiti sve udruge koje obavljaju djelatnost na području kulture, a koje su registrirane na području te bračke Općine ili se njihovi projekti i programi u značajnoj mjeri odnose na građane općine Pučišća. Napominju kako se prijedlozi za financiranje javnih potreba u kulturi podnose na tiskanome obrascu “Prijavnica”. Uz navedeni obrazac potrebno je, istaknuto je u javnom pozivu, priložiti i pisano obrazloženje predloženih projekata i programa te troškovnike projekata i programa sa strukturom izvora financiranja.

Prijedlozi se mogu podnijeti neposredno u Općinu ili uputiti poštom
Na kraju poziva, objavljenoga 30. listopada, naznačena je i napomena da se prijedlozi mogu podnijeti neposredno u Općinu ili uputiti poštom na adresu Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća. — Razmatrat će se isključivo prijedlozi zaprimljeni na protokolu općine Pučišća zaključno do 15. studenoga 2019. godine u 14.00 sati, bez obzira na način dostave, istaknuto je u pozivu.
Program javnih potreba u kulturi na području općine Pučišća za 2020. godinu bit će donesen na Općinskome vijeću općine Pučišća, a zatim objavljen u “Službenom glasniku Općine Pučišća”.

načelnik općine Pučišća Marino Kaštelan objavio je krajem listopada javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području općine Pučišća u 2020. godini. Poziv je objavljen na mrežnoj stranici općine Pučišća, a rok za primanje pisanih prijedloga programa je do 15. studenoga (foto: J. Bašić)

načelnik općine Pučišća Marino Kaštelan objavio je krajem listopada javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području općine Pučišća u 2020. godini. Poziv je objavljen na mrežnoj stranici Općine, a rok za primanje pisanih prijedloga programa je 15. studenoga (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...