Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Općinski oci donijeli Strategiju razvoja općine Milna do 2020. godine

Na sjednici Općinskoga vijeća općine Milna, koju je za 29. srpnja sazvao predsjednik Ivo Markusović, vijećnici su donijeli Strategiju razvoja općine Milna od 2014. do 2020. godine. Općina Milna zauzima oko 9 % ukupne površine otoka, a prema veličini peta je od osam jedinica lokalne samouprave.

Milna bilježi konstantni pad broja stanovnika
Općina obuhvaća uz Milnu i Bobovišća, Ložišća, Bobovišća na Moru i Podhume 3 te pripadajući joj akvatorij. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području tamošnje općine ima 1.034 stanovnika, od čega najveći broj, njih 830, u Milni, dok je u Bobovišćima 65 stanovnika. Milna bilježi i konstantni pad broja stanovnika. U razdoblju od 1991. do 2011. godine broj stanovnika smanjio se za 84 osobe, odnosno za 7,51 %, a evidentan je prema podacima iz Strategije, i pad broja mladih osoba. Važan podatak je i da tamošnja Osnovna škola ima svega 58 učenika, dok je predškolskim odgojem i obrazovanjem obuhvaćeno 30 djece.
Sva naselja te bračke općine gravitiraju prema gradu Supetru kao središnjem naselju, a državnom cestom D–114 i županijskom Ž–6188 Općina je dobro povezana s ostatkom našega otoka. Geoprometni položaj naselja Milna ima potencijal vezan uz razvoj (brzo)brodskih linija između Brača i ostalih otoka te kopna, stoji u dokumentu strategije razvoja te Općine.

Na području Općine nalazi se 19 zaštićenih kulturnih dobara
Zanimljivo je spomenuti da se na području Općine nalazi 19 zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, od kojih 7 na području Milne, 5 na području Ložišća, 3 na području Bobovišća i 4 u Bobovišćima na Moru. Treba dodati kako su obnovljena kulturna dobra crkva Sv. Josipa, svjetionik Ražanj, crkva Stomorica te crkva Sv. Jurja i zvonik crkve Sv. Ivana i Pavla, dok je u tijeku izrada projekta za obnovu zvonika župne crkve Gospe od Blagovijesti u Milni, i to iz sredstava Ministarstva kulture.
– Razvedenost obale, cjelokupni krajobraz, povoljna klima i čistoća okoliša prednosti su Općine Milna za turistički razvoj. Ipak, neovisno o slici Milne i proklamiranoj turističkoj orijentaciji temeljenoj na prirodnom i kulturnom naslijeđu, na području Općine Milna gotovo i nema većih artikuliranih turističkih sadržaja, odnosno složenijih turističkih proizvoda. Izdvaja se izrazito značajan segment nautičkoga turizma, koji značajno utječe na produljenje sezone i opći turistički profil Općine, naglašeno je u Strategiji razvoja.

Značajan napredak je izgradnja obilaznice
Prema izvješću, zbog ruševnoga stanja krovišta dva se kulturna dobra na području Općine smatraju ugroženima, kuća Cetinić – Gligo u Bobovišćima i Kuća Nazor u Glavi u Bobovišćima n/Moru. Za naselje Milna značajan napredak predstavlja izgradnja obilaznice naselja Milna – sjeverni krak, od državne ceste D–114 prema uvali Vlaška i predjelu Bijaka 15, u duljini oko 2,4 km, na koju se nadovezuje obalna prometnica duljine oko 200 m do novoizrađenoga pristaništa na lokaciji Sv. Mikula. Isto tako, u tijeku je i ishođenje lokacijske dozvole za izmiještanje državne i županijske ceste.

Milna je u prvih petnaest dana srpnja ostvarila pozitivne turističke rezultate. Tamošnja Turistička zajednica zabilježila je porast od 35.77 % u dolascima gostiju u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a porast bilježe i noćenja (foto: J. Bašić)

Milna je u prvih petnaest dana srpnja ostvarila pozitivne turističke rezultate. Tamošnja Turistička zajednica zabilježila je porast od 35.77 % u dolascima gostiju u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a porast bilježe i noćenja (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...