Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Oporbeni vijećnici Gradskog vijeća iz kluba HDZ-a: “Gradu će osnovna djelatnost biti gospodarenje otpadom, umjesto da su mu na prvomu mjestu turizam i poljoprivreda i zdravlje građana, a zašto?”

U povodu nedavno održane sjednice Gradskoga vijeća grada Supetra, a na kojoj se raspravljalo o problematici odlaganja otpada na gradskome odlagalištu otpada “Kupinovica”, a o čemu je detaljno izvijestio ovaj portal, oporbeni vijećnici iz kluba HDZ-a objavili su svoj osvrt na održanu sjednicu.
Evo što su poručili javnosti:
— Neposredan povod sjednici bili su nadzori Državnoga inspektorata u Komunalnom društvu Grad i Gradu Supetru krajem rujna kojim je utvrđeno da Grad Supetar i komunalno društvo Grad ne poštuju Odluku ministra Tomislava Ćorića iz prosinca 2018. prema kojem se otpad s “Košera” treba preusmjeravati na “Kupinovicu” (naime, veliki broj odlagališta prema direktivi EU treba zatvoriti te se tu našao i “Košer”).

Inicirali smo referendum građana koji je iskazao njihovu volju
Kao vijećnici, jednoglasno, inicirali smo sredinom ove godine referendum građana, koji je nedvosmisleno iskazao volju građana da nisu spremni prihvatiti na 1,8 kilometara od Supetra duplo veću količinu otpada (imamo problema i sa svojim). Nakon što je ministar čuo problematiku, da “Kupinovica” ne može primiti toliko otpada, a da se ne ugrozi zdravlje ljudi i negativan utjecaj na okoliš, pokazao je volju preinačiti svoju Odluku, na način da se otpad sa “Kupinovice” preusmjerava na “Košer”. Jer, ministar je donio odluku bez izlaza stručnih službi na teren, a po naredbi EU.
Svoju odluku temeljio je na Ugovoru Grada sa Fondom okoliša iz 2014. godine za sanaciju “Kupinovice”, za koju tada nije trebala Studija zaštite na okoliš, do danas je prošlo 5 godina i svi parametri rađeni su na bazi projekta iz 2014., tri puta manje površine nego što je današnje stanje na terenu, a o budućnosti da se ne govori.

Gradonačelnica nije brinula o džepovima građana kada je uvodila prirez i povećavala komiunalnu naknadu
“Košer” ima 40.000 m2 (sortirnicu), a “Kupinovica” 16.000 m2. Ovdje gradonačelnica govori kako bi preusmjeravanje na “Košer” koštalo 2,5 milijuna kuna i povećalo uslugu odvoza otpada građanima (više nego duplo odvoz otpada žiteljima na području Grada Supetra u odnosu na sadašnje cijene, a ona to ne smije dopustiti). Podsjetimo da nije brinula o džepovima građana kad je uvodila prirez i povećavala komunalnu naknadu. Osim toga, da se u cijelosti implementirao Zakon o gospodarenju otpadom (odvajanje otpada), izgradilo reciklažno dvorište, mi bismo danas govorili o neznatnim količinama koje bi trebalo voziti na odlagalište, i samim tim manje plaćali.

Gdje se troši ostatak od 1,5 milijuna kuna?
Da gradonačelnica preuveličava troškove zorno govore prihodi od odvoza otpada koji iznose 3 milijuna kuna godišnje, a direktorica Komunalnoga društva Grad izjavljuje da su i troškovi 3 milijuna kuna. To je nemoguće, lako se daju izračunati troškovi, koji maksimalno mogu iznositi do 1,5 milijuna kuna (10 bruto plaća radnika, gorivo, amortizacija kamiona). Gdje se troši ostatak od 1,5 milijuna kuna? Prema tome, u slučaju preusmjeravanja otpada na “Košer” uopće ne mora doći do povećanja cijene otpada jer ako se 1,5 milijuna kuna troši na nerentabilne djelatnosti, to treba hitno racionalizirati i sredstva preusmjeriti u korisni dio troškova. Dakle, netko tu ne gospodari dobro. Naprimjer, Milna ima jeftiniji cjenik otpada od Grada Supetra, a prevozi ga 40 kilometara dalje od Milne.

Na otpadu se zarađuje puno novca
Zaključak Gradskoga vijeća je da se kod ministra zaštite okoliša i energetike pokuša ishoditi status–quo, da do daljnjega i “Kupinovica” i “Košer” budu odlagališta (kao što na Hvaru postoje dva odlagališta), no, ako ministar to ne prihvati, očekujmo vrlo brzo otpad cijeloga Brača u kojem se vidi prostor za ogromne prihode, ne vodeći računa o utjecaju tako velikih količina otpada na zdravlje građana, utjecaj na turizam i poljoprivredu. Gradu će osnovna djelatnost biti gospodarenje otpadom, umjesto da su mu na prvomu mjestu turizam i poljoprivreda i zdravlje građana, a zašto? Naravno, na otpadu se zarađuje puno novca. Osim toga, u slučaju preusmjeravanja na “Košer” 100 % saniranje “Kupinovice” koštalo bi samo 1,25 milijuna kuna Grad, u protivnom 10 milijuna kuna. Ušteda cca 9 milijuna kuna. Oporbeni vijećnici ostali su dosljedni: Ne želimo otpad cijeloga Brača na “Kupinovicu”.

Profit ne smije biti ispred zdravlja
Nikakav veliki profit ne smije biti ispred zdravlja i zdrave sredine građana. Građani Grada Supetra zaslužuju visoke životne standarde. Da li provedena statistika umrlih od karcinoma na području Grada Supetra u zadnjih 10 godina? Da jest, rezultati bi bili porazni.

vijećnici HDZ-a Nikola Rendić i Danica Baričević na sjednici Gradskoga vijeća, održanoj 9. listopada, usprotivili su se odlaganju otpada s cijeloga otoka Brača na odlagalište “Kupinovicu”. Osim toga, inicirali su gradski referendum na koji je izišlo 46,76 upisanih birača, a 98,9 % izišlih birača izjasnilo se protiv odlaganja bračkoga otpada na odlagalište “Kupinovicu” (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...