Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Oporbeni vijećnici poručuju: Već 5 godina slušamo gradonačelnicu, a sanacije odlagališta nigdje

Gradski vijećnici HDZ-a Danica Baričević, Borko Martić i Nikola Rendić, vijećnica HSS-a Marijeta Arnerić i vijećnik HSP 1861. Grgo Caglević, na čiju je inicijativu i traženje održana 22. sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra u srijedu 7. svibnja, a što smo na portalu i najavili, osvrnuli su se na objavu našega portala o raspisivanju referenduma koji će se na području grada Supetra održati 9. lipnja ove godine. Imali su potrebu dodatno pojasniti razloge njihova sazivanja tematske sjednice kao i podnošenje prijedloga za održavanje referenduma koji je najavljen za 9. lipnja.

Zamijeraju nam što u pisanju teksta nismo iznijeli i njihovu stranu “priče”. — Navedeni vijećnici svojim potpisima inicirali su sazivanje tematske sjednice na kojoj se raspravljalo o novonastaloj situaciji donošenja Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta “Košer” na Braču u Općini Pučišća te da se otpad po toj odluci preusmjerava na supetarsko odlagalište “Kupinovica”, koje je udaljeno 1,8 km od naselja Supetar. Na toj sjednici su predložili raspisivanje lokalnoga referenduma te je njihov prijedlog za raspisivanje referenduma prihvaćen, poručio nam je gradski vijećnik Nikola Rendić koji nam je uz očitovanje dostavio i prijedlog za sazivanjem 22. sjednice Gradskoga vijeća, potpisan od vijećnika inicijatora.

Iz prijedloga je vidljivo da su inicijatori vijeća htjeli raspraviti o toj novonastaloj situaciji. — Supetarsko odlagalište “Kupinovica” ne može postati centralno odlagalište cijeloga otoka Brača zbog neposredne blizine mjestu, moru i obradivim površinama. Neznajući datum otvaranja “Lećevice” ne smijemo mirno dozvoliti da jedino i centralno “Kupinovica” za to vrijeme, koje nije vremenski određeno, postane odlagalište cijeloga otoka Brača. Takoder predlažemo donošenje Odluke o sazivanju gradskoga referenduma na kojem bi gradani Grada Supetra jasno izrazili svoj stav o tome žele li da “Kupinovica” postane centralno odlagalište cijeloga otoka Brača, stoji u prijedlogu za sazivanje sjednice Gradskoga vijeća. Predložili su i da se gradski referendum obavi dana kada su predviđeni izbori za Europski parlament, i to s ciljem uštede u organizaciji.

Osvrnuvši na pitanje rješavanja zbrinjavanja otpada, vijećnik Rendić naglasio je da je gradonačelnica Supetra Ivana Marković mogla za vrijeme Vlade na čijem je čelu bio SDP 2014. godine birati i izabrati potpunu sanaciju i zatvaranja nelegalnoga odlagališta “Kupinovice”. Tvrdi da je gradonačelnica pogriješila jer je odabrala djelomičnu sanaciju za koje je Grad Supetar kao naručitelj od tadašnjega ministra Zmajlovića (SDP) dobilo rješenje u kojem stoji da za takav zahvat nije potrebno provesti postupak utjecaja na okoliš, da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, da se rješenje ukida ukoliko nositelj zahvata, Grad Supetar, u roku dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, poručuje HDZ-ov vijećnik.

— Već 5 godina slušamo gradonačelnicu da je dobila lokacijsku i građevinsku dozvolu, a sanacije nigdje, ne provodi se, nema nove kazete za odlaganje otpada. Kako objasnit prosječnom građaninu Supetra da je Općina Pučišća tada 2014. godine izabrala pravi model potpunog zatvaranja odlagališta “Košer” na kojem se s područja svih 7 jedinica lokalne samouprave osim Supetra dovozi otpad. U Općini Pučišća planira se gradnja pretovarne stanice, a već sada se gradi pristupna cesta te na “Košeru” već sada postoji sortirnica otpada, poručuju oporbeni vijećnici, pitavši kako je moguće da se takvo odlagalište sanira u cijelosti, a da će na Kupinovicu dolaziti smeće cijeloga otoka.
Poslali smo upit i gradonačelnici još 9. svibnja o tome zašto se odlučila za djelomičnu sanaciju odlagališta i što misli o optužbama vijećnika da se sanacija odlagališta ne provodi. Do objave ovoga teksta iz ureda gradonačelnice nismo primili odgovor.

Gradonačelnica Marković, kažu oporbeni vijećnici, planski je išla u privremenu sanaciju i svjesno projektirala za potrebe preuzimanja cijeloga smeća s Brača. U trenutku naručivanja idejnoga projekta znala je da će doći dan kad će morati prihvatiti svo smeće s otoka Brača. Sad se našla u problemu i iznenada se sjetila da joj baš ovakav plan ne ide na ruku i da je Supetar dovela u veliki problem. Upravo iz toga razloga, ističu vijećnici, inicirali su raspisivanje referenduma na koji bi građani Supetra jasno trebali reći svoje mišljenje.

Supetarska gradonačelnica optužuje Ministarstvo zaštite okoliša za, kako kaže, nasilno miješanje u planove gospodarenja otpadom Jedinica lokalne samouprave. Još 31. ožujka oštro je ustala protiv odluke Ministarstva zaštite okoliša o zatvaranju deponija “Košer” o čemu smo već pisali na našemu portalu. U dopisu je istaknula kako je sav potreban troškovnik sanacije odlagališta “Kupinovica” poslan na odobrenje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iz Fonda nažalost nismo još dobili odgovor; njihovu stranu “priče” htjeli smo provjeriti još 4. travnja, upit smo opetovali i 15. travnja, ali iz Fonda uporno šute.

referendum o tome žele li građani grada Supetra da odlagalište "Kupinovica" postane središnje odlagalušte otpada za cijeli otok održat će se 9. lipnja (foto. J. Bašić)

referendum o tome žele li građani grada Supetra da odlagalište “Kupinovica” postane središnje odlagalište otpada za cijeli otok održat će se 9. lipnja (foto. J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...