PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Osnovna škola Bol ostaje bez potpore iz općinskoga proračuna? Županija je osnivač i nadležna je za osiguravanje sredstava za uspješan rad škole po svim planiranim programima, poručili iz bolske Općine

Pred općinskim vijećnicima u Bolu važna je odluka: kako će izgledati Proračun za 2020. godinu. Nakon što su općinski oci već raspravljali o Proračunu 3. prosinca i nakon što je održano prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o budućem Proračunu koji je predložio načelnik Tihomir Marinković (SDP), za utorak, 17. prosinca, najavljena je 9. sjednica Općinskoga vijeća na kojoj će se donijeti Proračun za sljedeću godinu.

U općinskom proračunu Srednjoj školi planirana je donacija od 300.000,00 kuna
Na posljednjoj sjednici Općinskoga vijeća odlučeno je da se amandmani na prijedlog proračuna mogu dostaviti do 6. prosinca. Vijećnica SDP–a Sani Bodlović predložila je u amandmanu da se pomoć srednjoj školi poveća za 37.000,00 kuna, a da se za isti iznos smanji konto uređenja Doma na Vidovoj gori. Treba istaknuti da je u općinskom proračunu za sljedeću godinu već planirano 300.000,00 kuna bolskoj srednjoškolskoj ustanovi.

Osnovnoj školi bilo je planirano 60.000,00 kuna
Stranački kolega Milan Škrbić predložio je da se pomoć Osnovnoj školi Bol smanji za 20.000,00 kuna, a da se za isti iznos poveća konto za potporu Božićnome gradu. U prijedlogu proračuna bilo je planirano 60.000,00 kuna tamošnjoj Osnovnoj školi, a Božićnom gradu 30.000,00 kuna.

Predvidjeti sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi
Nezavisna vijećnica Katarina Marčić zatražila je da se u Proračunu predvidi konto za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u predškolskim i školskim ustanovama za 100.000,00 kuna, a da se za isti iznos smanji konto donacije za WTA teniski turnir. Ista vijećnica predložila je da se predvidi potpora projektu “Bročko blogo” u iznosu od 10.000,00 kuna, a da se za isti iznos smanji konto donacije za teniski turnir. Osim toga, vijećnica Marčić tražila je da se predvidi iznos i za uređenje Pučiške ulice u iznosu od 100.000,00 kuna, a da se za isti iznos smanji donacija bolskom teniskom turniru. Zatražila je i sufinanciranje dopunskoga zdravstvenog osiguranja za socijalno ugrožene skupine u iznosu od 16.800,00 kuna, kao i sufinanciranje troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi za 30.000,00 kuna, a da se za isti iznos smanji konto donacije za WTA turnir.

Asistente u Osnovnoj školi treba financirati Županija kao osnivač
— Načelnik općine Bol razmatrao je sve gore navedene amandmane te nije prihvatio niti jedan prijedlog jer je procijenio da je u prijedlogu proračuna predložio dostatna sredstva za pomoć Srednjoj školi Bol i za potporu Božićnom gradu, istaknuli su iz Općine. Pojasnili su da asistente u nastavi u Dječjem vrtiću već financira općina Bol, a asistente u Osnovnoj školi treba financirati Županija koja je osnivač škole i koja je, kako su poručili, “nadležna za osiguravanje sredstava za uspješan rad škole po svim planiranim programima”. Iz Općine su nadalje rekli kako za projekt “Bročko blogo” nisu predviđena sredstva, dok će se za uređenje Pučiške ulice sredstva predvidjeti u jednoj od idućih godina.

Sadašnji cjenik i kriterij upisa djece već je dovoljno socijalan
— Za sufinanciranje dopunskoga zdravstvenog osiguranja nisu predviđena sredstva jer općina Bol izdvaja velika sredstva za socijalu, a u izvanrednim prilikama socijalne ugroze općina Bol će pojedinačne ugrožene osobe sigurno pomoći po posebnom zahtjevu, za sufinanciranje troška boravka djece u predškolskoj ustanovi nisu predviđena sredstva, jer je sadašnji cjenik i kriterij upisa djece već dovoljno socijalan, poručili su iz bolske Općine.

Konačni prijedlog Proračuna smanjen u prihodima i rashodima
Naglasili su da je konačni prijedlog Proračuna Općine za 2020. godinu smanjen u prihodima i rashodima za 500.000,00 kuna. Treba podsjetiti da se radi o smanjivanju proračuna koje je nastalo zbog prebacivanja sjedišta tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. iz Bola u Zagreb, a čime će bolski Proračun ostati uskraćen za 520.000,00 kuna. — Prihodi su smanjeni za 500.000,00 kn u kontu prihoda od poreza te se konačno planira prihod od poreza u iznosu 3.500.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna manje nego što je bilo planirano, pojasnili su iz Općine.

Za uređenje Doma na Vidovoj gori 100.000,00 kuna umjesto 150.000,00 kuna
Istaknuli su da su i rashodi smanjeni za pola milijuna kuna. Osim najavljenoga ukidanja potpore Osnovnoj školi, smanjit će se rashodi za 100.00,00 kuna za uređenje Postirske ulice, zatim za 200.000,00 kuna sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže u Murvici, a ostatak na nabavku uredskoga namještaja i komunalne opreme. Za uređenje Doma na Vidovoj gori smanjit će se sredstva za 50.000,00 kuna, pa će za tu namjenu iz Proračuna biti izdvojeno 100.000,00 kuna.

načelnik općine Bol Tihomir Marinković (SDP) pred vijećnike Općinskoga vijeća u Bolu iznijet će Proračun za 2020. godinu, a sjednicu je za utorak, 17. prosinca, najavio predsjednik Općinskoga vijeća Matko Baković (HDZ) (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...