PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

POD POVEĆALOM Ovo je vijećnik koji je tražio da mu Općina iz Proračuna nadoknadi dio troškova privatnoga projekta, a zatim je za taj isti Proračun digao ruku

Vijećnik Mate Petrić, član Općinskoga vijeća u Bolu, koji je na proteklim izborima izašao kao nezavisni kandidat na listi SDP-a, a nekada je bio čak i bolski poteštat, ovih je dana podigao buru zbog glasanja o Proračunu općine Bol.

Zatražio 100.000 kuna, pa digao ruku
No, to po sebi i ne bi trebala biti vijest. Petrić je član vladajućih u predstavničkomu domu, pa bi po sebi razumljiva trebala biti podrška Proračunu koji je predložio Tihomir Marinković (SDP). Ali, kada se prije glasanja o tom Proračunu taj isti vijećnik pobrine da mu se iz toga istoga Proračuna isplati 100.000 kuna kao pokriće dijela troškova na radovima koje je odradio kao privatni projekt, sam angažirao privatnoga građevinara, naknadno zatim upoznao Općinu o tomu i zatražio iz općinskoga proračuna pokriće dijela troškova, onda je to vijest koja zaslužuje da se o njoj javno govori, da ju se komentira, a javnost donese prosudbu. Da budemo na čistu, radi se o javnomu novcu, o novcima stanovnika i stanovnica općine Bol koji taj isti Proračun pune kako umiju i znaju, pa i u ovim teškim vremenima koronakrize, kada se ni općinski budžet – kako je priznao Marinković – ne puni željenom dinamikom.

Kad neće zamolba, hoće amandman
I ne samo to: Općina Bol je o svom trošku zatražila sudskoga vještaka kako bi se procjenila vrijednost navedenih radova toga investitora. Vijećnik Petrić uredno je ispostavio troškovnik Općini i jednostavno tražio da mu se oni priznaju i djelomično kompenziraju. Kad mu to Općina ipak nije učinila, niti nakon razgovora u općinskoj zgradi krajem rujna, i kad se naizgled činilo da će to biti gotova stvar, Petrić je posegnuo za drugom metodom. Uhvatio se pisanja i zatražio da mu to isto prizna Općinsko vijeće, nakon što se u dopisu pojadao kako općinska vlast nema sluha za njegove zahtjeve. Štoviše, načelnik Marinković izjavio je da će se odvodnja oborinskih voda s novoga groblja rješavati upojnim bunarima koji su planirani na parceli groblja te da ne stoji Petrićev navod da je izgrađeni kanal potreban groblju. No, Petrić ni na posljednjim sjednicama vijeća nije imao previše razumijevanja za načelnika Marinkovića. Gotovo je teško razlučiti je li vladajući ili oporbeni vijećnik, a kritike je javno iznosio. — Zaustavljaju me ljudi, gunđaju, pitaju, viču i galame, traže objašnjenje, ironično se smiju i komentiraju. Kritike su upućene na sam vrh piramide, a to ste vi načelniče. Vi ste načelniče odgovorni za dobro i za zlo, rekao je 15. rujna vijećnik Petrić, ali ne iznijevši konkretan problem ni pitanje. Načelnik Marinković tada je odgovorio Petriću kako izmišlja i iznosi neistinu. — Nemojte govoriti samo da govorite. Postavite konkretno pitanje. Nemojte izmišljati, poručio je.

Tražio da se 100.000 kuna skine s jedne stavke i prebaci na drugu
Vrhunac svega ipak je potez vijećnika da neće tražiti općinska sredstva za rješavanje odvodnje oborinskih voda prije nego se donese novi Proračun općine Bol. Dobro ste pročitali: Prije nego se donese novi Proračun. Tako je barem uvjeravao vijećnike. Rekao pa porekao. Tada je, treba podsjetiti, vrlo uvjerljivo svoje inzistiranje o odgodi zahtjeva pravdao obrazloženjem da ne želi čuti komentare kako ucjenom diže ruku za proračun, pa pojasnio pri tom vijećnicima da će novce iz Proračuna zatražiti kad se usvoji Proračun. No, Petrić je istina povukao zamolbu, ali je dostavio amandman, zatraživši da se 100.000 kuna skine s jedne stavke i uplati pod drugom stavkom, s koje će naravno sredstva biti uplaćena – na njegov račun. Tako je oslobodio sebe muka da mu kolege vijećnici odlučuju, da bude izložen komentarima u vijećnici, mogućim prigovorima i tko zna čemu sve ne.

Vijećnik Marjanović: Meni to ne bi palo na pamet
Iako je načelnik Marinković isprva inzistirao da Petrić kao investitor treba dokazati da se kod obavljenih radova radi doista o javnomu interesu, kako svjedoči zapisnik s održanoga sastanka, a temeljem čega bi Općina izdvojila sredstva iz Proračuna za navedene radove, bolski načelnik jučer nije uvjerio ni vijećnike, a ni javnost, da je investitor tako i postupio, a nije niti obrazložio zašto je prihvatio Petrićev amandman. Osim toga, načelnik Marinković nije uvjerio javnost ni da je sve učinio kako bi zaštitio općinske interese, a što mu je čest argument za kojim poseže posebno na sjednicama vijeća. Na Petrićev postupak posebno se osvrnuo vijećnik Marjan Marjanović, ne mogavši vjerovati da je Petrić išao u projekt na svoju ruku, a zatim od Općine zatražio sredstva. — Ti nisi došao u Općinu s prijedlogom projekta, da se prethodno naprave stručne analize i krene u realizaciju projekta. Ti si radio sve na svoju ruku. Ne možeš raditi na svoju ruku, a kasnije tražiti sredstva od Općine, rekao je Petriću vijećnik Marjanović vidno nezadovoljan njegovim postupanjem. — Tako svi sutra možemo napraviti. Meni to ne bi palo napamet, poručio je Marjanović.

je li vijećnik Petrić “spasio” Proračun?
Tako se – posve logično – nad Centrom za kulturu, gdje su vijećali članovi predstavničkoga doma, pojavio ozbiljan crv sumnje o trgovini glasom kako bi se osigurao Proračun, uz važnu napomenu kako bez Petrićeve ruke ne bi bilo ni donesenoga Proračuna (5 “za” – 4 “protiv” – 1 “suzdržan” ili 5 “za” i 5 “protiv”.). Da je legitimno u tom pravcu razmišljati potvrđuje i predsjednik Vijeća Matko Baković odmah se pobojavši, a što ako se ne donese Proračun. Znate li vi što to znači ne donijeti Proračun?, pitao je Baković vijećnike. Kao da je pri tom zaboravio da je Proračun općine Bol i za 2020. godinu ozbiljno visio o niti, kada je – gle čuda – taj isti vijećnik Petrić bio odsutan sa sjednice, a načelnik bez većine u vijeću dijelio oporbenim vijećnicima sve što su poželjeli, samo kako bi prošao temeljni financijski akt. I ne samo to, za podsjetnik Proračun za 2020. godinu donesen je nakon tri runde pregovora, sastančenja – pauza – klubovi, sastančenja – pauza – klubovi, sastančenja – pauza – klubovi. Uspjeh te odluke vijećnici su odlučili okončati nazdravljanjem u vijećnici s dobrim željama u ovoj godini. Treba podsjetiti kako su oporbeni vijećnici tada bili spremni i na raspuštanje vijeća u slučaju da se Proračun ne izglasa, a u borbi za Proračun inzistirali su od načelnika Marinkovića da se za odgojno-obrazovne ustanove u Bolu trebaju izdvajati ozbiljniji iznosi od onih koji su bili planirani tadašnjim prijedlogom Proračuna.

Teniski turnir u Bolu kamen smutnje
I tada je značajan kamen smutnje, kako ga je jučer nazvao načelnik Marinković, bio upravo WTA teniski turnir koji – ruku na srce – sve više postaje omča vijećnicima, teret Boljanima, bez pravoga interesa javnosti, a tribine bolskoga teniskoga centra, u što se uvjerio i vaš izvjestitelj, zjape prazne sve do finala. Bolski načelnik nastoji vijećnike i javnost uvjeriti kako teniski turnir ima svoje marketinško značenje za Bol i za promociju bolskoga turizma i kako zaslužuje iz Proračuna 500.000 kuna, sve do ove godine kada je nastojanjem oporbe iznos umanjen na 400.000 kuna, koje se – istini za volju – zbog novonastalih okolnosti nisu ni utrošili jer turnira jednostavno nije bilo. A vijećnici najviše ističu iz sjednice u sjednicu kako Boljani imaju najmanje koristi od toga turnira. Da je vrag odnio šalu svjedoči i vijećnica Nataša Paleka Jakšić rekavši jučer kako je organizator turnira parazit općinskoga proračuna, a vijećnik Tonči Buljan kako se općinskim sredstvima organiziraju putovanja po svijetu, a sve pod krinkom organiziranja turnira. Bilo kako bilo, vijećnik Petrić “spasio” je Proračun, osigurao sebi iz toga istoga Proračuna pokriće dijela troškova za izvedene privatne radove i zaobišao da o njegovu traženju odlučuje Općinsko vijeće. I to sve samo jednim amandmanom. Kako to nazvati? Odlučite sami.

Vijećnik Općinskoga vijeća u Bolu Mate Petrić (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...