PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Pučki pravobranitelj zatražio poduzimanje žurnih mjera prema Vodovodu Brač. O svemu upoznat i Državni inspektorat; u tijeku su inspekcijski nadzori nad poslovanjem Vodovoda

BRAČ danas prvi je još 14. listopada prošle godine objavio da je ured Pučkoga pravobranitelja zaprimio dvije pritužbe protiv komunalne tvrtke Vodovod Brač sa sjedištem u Supetru.

Pritužbe tom uredu upućene su u trenutku navodno sporne obustave vode jednoj samohranoj majci na području grada Supetra zbog neplaćenih računa, a nakon čega je javno intervenirala gradonačelnica Ivana Marković i osudila takav čin, ocjenivši potez Vodovoda “najnehumanijim i protuustavnim”. Uputila je tada otvoreni apel komunalnomu poduzeću da prestane sa zatvaranjem vode neplatišama. Iz Vodovoda u odgovoru za BRAČ danas tada su naveli kako je poslovanje isporučitelja vodne usluge uređeno Zakonom o vodnim uslugama.

Pokrenut ispitni postupak
Odmah po saznanju za podnesene prijave Pučkom pravobranitelju poslali smo upit toj instituciji, ali nam nisu htjeli iznositi detalje niti sadržaj pritužbi koje se odnose na poslovanje bračkoga Vodovoda. Hrvoje Novak, savjetnik u uredu pučkoga pravobranitelja za promicanje ljudskih prava, na upit portala BRAČ danas tek je odgovorio: — Kako bismo utvrdili sve relevantne činjenice, sukladno zakonskim ovlastima, pokrenuli smo ispitni postupak, tako da u ovomu trenutku, nažalost, ne možemo govoriti o detaljima vezanim uz ovaj slučaj.

Traži se poduzimanje žurnih mjera prema Vodovodu Brač
No, slučaj je poprimio novu dimenziju. Ured Pučkoga pravobranitelja uputio je 8. siječnja dopis Ministarstvu gospodarstva i održivoga razvoja s preporukom. — U skladu s čl. 15. Zakona o pučkom pravobranitelju preporučamo poduzimanje žurnih mjera iz nadležnosti Ministarstva kojima bi se osiguralo da Vodovod Brač d.o.o., ali i ostali isporučitelji vodnih usluga, ne obustavljaju isporuku vode građanima za zastarjele dugove, odnosno dugove koji nisu nastali u kalendarskoj godini i na način kako je to propisano čl. 41. st. 3. ZOV, već da za naplatu potraživanja pokreću odgovarajuće postupke prisilne naplate, stoji u traženju Pučkoga pravobranitelja. Zatražio je pri tom od Ministarstva da ga izvijesti u roku od 30 dana o poduzetim mjerama.

Pozvali se na Zakon o vodnim uslugama
Iz Ministarstva gospodarstva još 4. prosinca Pučkomu pravobranitelju stiglo je očitovanje. — U skladu s čl. 41. Zakona o vodnim uslugama isporuka vode može se obustaviti ili ograničiti zbog nepodmirenja računa za vodne usluge samo za dug nastao u najmanje tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca neuzastopno unutar kalendarske godine uz prethodnu dostavu opomene pred obustavu ili ograničenje uz naknadni rok ne kraći od 15 dana za podmirenje svih dospjelih dugova, napisalo je Ministarstvo.

Očitovali se iz Vodovoda: Prije obustave isporuke vode šaljemo opomenu
Tomu Ministarstvu očitovalo se i komunalno poduzeće Vodovod Brač, navevši kako u poslovanju postupaju prema čl. 41. Zakona o vodnim uslugama te da prije obustave isporuke vodnih usluga korisnicima dostavljaju opomenu s novim rokom za podmirenje svih dospjelih dugova.

Pučki pravobranitelj: Ispada da je obustava isporuke vode isključiva mjera prisilne naplate
Pučki pravobranitelj u dopisu upućenomu Ministarstvu primijetio je i kako se u dostavljenomu očitovanju i dokumentaciji nigdje ne spominje da Vodovod pokreće postupke prisilne naplate potraživanja, odnosno sudske postupke protiv dužnika. — Prema Zakonu o obveznim odnosima potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge, i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva zastarijevaju za godinu dana. Ispada da se isključivanje s mreže i obustava isporuke usluge koristi kao isključiva mjera prisilne naplate, stoji u dopisu Pučkoga pravobranitelja koji dodaje kako takvu praksu bračkoga Vodovoda potvrđuju i visoki iznosi zaduženja, a u obavijesti od 13. srpnja 2020. navodi se dug od preko 6.000 kuna.

Zašto isporučitelj vodnih usluga nije reagirao ranije
— Radi se o značajnom iznosu koji je nastajao dulji vremenski period od kalendarske godine, pa su opravdana pitanja zašto isporučitelj nije reagirao ranije, pokušao s dužnikom iznaći načine obročnoga podmirenja obveze bez dovođenja egzistencije u pitanje, odnosno pokrenuo postupak prisilne naplate, napisao je Pučki pravobranitelj. Sporno mu je što Vodovod Brač kao isporučitelj vodnih usluga nije pokretao sudske postupke. — Opravdano se postavlja pitanje na koji način dužnici u ovom trenutku imaju pristup sudu i na koji način se mogu zaštititi od naplate zastarjelih potraživanja na što ih se prisiljava obustavom isporuke vodnih usluga, naglašeno je u dopisu koji je potpisala Lidija Lukina Kezić.

Inspekcijski nadzori u tijeku
O svemu je, točnije o postupanju Pučkoga pravobranitelja, upoznat i Državni inspektorat koji je također uključen u cijelu “priču” te će češljati poslovanje bračkoga Vodovoda. Potvrdili su to za BRAČ danas iz samoga Inspektorata u odgovoru koji nam je danas stigao. — Državni inspektorat zaprimio je predstavku koja se odnosi na navede iz Vašega upita. Inspekcijski nadzori su u tijeku te ćemo Vas o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama izvijestiti po okončanju nadzora, priopćeno je. Sve ukazuje da cijeli slučaj oko Vodovoda nikako još nije završen. Treba vidjeti kako će završiti inspekcijski nadzori nad poslovanjem Vodovoda te kako će postupiti nadležno Ministarstvo na preporuku Pučkoga pravobranitelja.

Udruga Za naš Supetar ukazala na odgovornost direktora
O svomu postupanju Pučki pravobranitelj izvijestio je Grad Supetar i Udrugu Za naš Supetar. Navedena Udruga još prije ukazivala je na poslovanje Vodovoda Brač, traživši da se vlasnici toga komunalnog poduzeća, a to su jedinice lokalne samouprave na Braču (op. a.), odrede prema direktoru Tonču Trutaniću. Ta je udruga u svomu prijašnjem priopćenju istaknula kako Skupština Vodovoda ne pokreće pitanje odgovornosti direktora zbog nezakonitoga postupanja. — Zašto? Zato jer to političko vodstvo općina Brača i Grada Supetra ne smatraju svojim poslom, makar im je zakonska obveza kao vlasnicima Vodovoda osigurati zakonito postupanje direktora kojega su postavili u javnom poduzeću, napisali su u priopćenju.

direktor Vodovoda Brač Tonči Trutanić (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...