Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Samo za novorođene na području grada Supetra u proračunu za ovu godinu osigurano 250.000,00 kuna, a gotovo 200.000,00 kuna za stipendiranje učenika i studenata

Grad Supetar izdašno će i ovu godinu pomagati mlade obitelji, sve roditelje školske djece, učenike i studente, a u gradskom proračunu osigurana su sredstva kroz programe namijenjene demografskoj obnovi i ostanku na otoku. Najznačajniji takav projekt grada Supetra je “Sritna dica – sritan Grad”.

Grad Supetar četvrti grad u Hrvatskoj prema visini naknade za prvo dijete
Samo za novorođene u ovoj godini u proračunu grada Supetra osigurano je 250.000,00 kuna, uz napomenu da grad Supetar pomaže roditelje za prvo dijete s 5.000,00 kuna, za drugo sa 7.000,00 kuna, za treće i četvrto dijete s 9.000,00 kuna, a za peto i svako sljedeće dijete naknada iznosi 15.000,00 kuna. Treba istaknuti da su iznosi sadašnjih naknada za novorođene usvojeni odlukom Gradskoga vijeća grada Supetra u ožujku 2018. godine. Prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, grad Supetar je na četvrtomu mjestu prema visini naknade za prvo dijete u iznosu od 5.000,00 kuna. Uz Supetar, tolika se naknada za prvo dijete dobija u Otoku, zatim Pagu, Starome Gradu na Hvaru, Visu i Vrbovskom.

Pomoć Grada obiteljima s četvero i više djece
Grad Supetar pomoć daje i obiteljima s četvero i više djece, i to s 1.000,00 kuna godišnje za svako dijete koje pohađa dječji vrtić, ako je dijete u poludnevnom boravku ili s 1.500,00 kuna godišnje ako je dijete u cjelodnevnom boravku. Tim roditeljima, uz to, o Božiću i Novoj godini pripada dar u iznosu od 300,00 kuna kroz hranu i higijenske potrepštine.

Podrška u svakom trenutku njihova odrastanja
— Odlučili smo se za stvaranje i provedbu jedne konkretne i zaokružene politike usmjerene na demografski rast i razvoj naše gradske i otočne zajednice. Ideja je u osnovi jednostavna i polazi od pretpostavke da će zajednica koja svojem najosjetljivijem i najranjivijem segmentu, svojoj djeci, pruži sigurnost, ljubav i bezbrižno djetinjstvo i omogući im podršku u svakom trenutku njihova odrastanja rezultirati jednako tako održivim, sretnim i sigurnim društvom, poručili su iz grada Supetra u kojemu projekt “Sritna dica – sritan Grad” živi već treću godinu.

U proračunu osigurana sredstva za pomoć u nabavci knjiga te za stipendiranje učenika i studenata
U proračunu bračkoga grada, osim toga osigurana su i sredstva od 115.000,00 kuna za pomoć roditeljima i starateljima u nabavci knjiga za djecu supetarske Osnovne škole. Važan je projekt grada Supetra stipendiranje učenika i studenata, za što je u proračunu predviđeno gotovo 200.000,00 kuna. Grad Supetar za školarine je odvojio 70.000,00 kuna, a djeci s posebnim potrebama osigurano je u proračunu 45.000,00 kuna. Planirana je i pomoć obiteljima i kućanstvima od 80.000,00 kuna, kao i pomoć za troškove stanovanja od 45.000,00 kuna i pomoć za troškove prehrane u visini od 4.000,00 kuna.

Ivana Marković: Uspješno vođenje Gradom nitko nam ne može osporiti
— Jedan smo od rijetkih gradova, i to na otoku, koji bilježi stalan rast broja stanovnika. Treći po razvijenosti u Splitsko–dalmatinskoj županiji i među razvijenijima u Hrvatskoj. Jedan od deset gradova po visini sufinanciranja cijene vrtića, iznosa stipendija za studente, osmi grad po broju obrtnika u Hrvatskoj. Sve su to podaci temeljem statistike i brojčani pokazatelji uspješnosti vođenja Grada koje nam nitko ne može osporiti, poručila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković u svom osvrtu na proteklu godinu.

Samo za naknade za novorođene u ovoj godini u proračunu grada Supetra osigurano je 250.000,00 kuna, uz napomenu da grad Supetar pomaže roditelje za prvo dijete s 5.000,00 kuna, za drugo sa 7.000,00 kuna, za treće i četvrto dijete 9.000,00 kuna, a za peto i sljedeće naknada iznosi 15.000,00 kuna. Treba istaknuti da su sadašnje naknade usvojene odlukom Gradskoga vijeća grada Supetra iz ožujka 2018. godine (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...