PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Šimica Dragičević odgovorio na pisanja portala BRAČ danas. Tvrdi: Sugerirate da sam obmanuo gradskoga vijećnika i zainteresiranu javnost. Nije nadležan Odsjek za komunalno redarstvo nego Vodovod Brač

Nakon što je portal BRAČ danas jedini pisao o problemu fekalija u uvali “Zastup” u Splitskoj, a zadnju vijest o toj temi objavio 3. rujna pod naslovom “Šimica Dragičević: Komunalni redar obavijestio je Državni inspektorat; iz Državnoga inspektorata: Nadležne inspekcije nisu zaprimile nikakvu obavijest”, a koji je dva puta na sjednici Gradskoga vijeća otvorio vijećnik HDZ-a Borislav Martić, 27. srpnja i 1. rujna, zatraživši u oba slučaja očitovanje što je po tom pitanju učinio grad Supetar, oglasio se i zamjenik supetarske gradonačelnice Šimica Dragičević (SDP).

Sugerirate da sam moguće obmanuo gradskoga vijećnika i javnost
U dopisu koji je dogradonačelnik Dragičević poslao uredniku portala ističe se sljedeće: — Vašom objavom sugerirate javnosti da sam moguće rekao neistinu i obmanuo gradskoga vijećnika Martića, kao i cjelokupnu zainteresiranu javnost, jer gradsko komunalno redarstvo, kako ste Vi to utvrdili, u predmetnom slučaju ništa nije poduzelo prema Državnom inspektoratu.

Komunalni redar o incidentu poslao upit Inspektoratu tek 10. kolovoza
Nadalje, dogradonačelnik Dragičević navodi: — Međutim, istina je sasvim drukčija. Točno je i istinito samo to da je Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo u Gradu Supetru, po dojavi građana o opisanom incidentu svojim upitom od 10. kolovoza 2020. godine i dopisom od 20. kolovoza 2020. godine, obavijestio Državni inspektorat, Sektor za nadzor građenja, Službu inspekcijskoga nadzora državnog značaja, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, te da je o tome zaprimio pismeni odgovor gosp. Damira Rukavine, dipl. inž. građ., višeg građevinskog inspektora.

Vijećnik Martić još 28. srpnja ukazao na problem u uvali “Zastup”
Podsjećamo da je o problemu fekalija u uvali “Zastup” u srcu turističke sezone na sjednici Gradskoga vijeća ukazao HDZ-ov vijećnik Borislav Martić još 28. srpnja te postavio pitanje što je poduzelo komunalno redarstvo, upozoravajući pri tom na odgovornost u slučaju zaraze. Predsjednica vijeća Kirigin odgovorila je tada kako je pitanje septičkih jama u nadležnosti vodopravne inspekcije, pa bi komunalno redarstvo trebalo proslijediti taj problem. — Zašto nije proslijeđeno, upitao je zatim Martić. — To ne znam, odgovorila je Kirigin.

Vijećnik Martić opetovao upit predstavnicima gradske uprave
O istoj problematici isti HDZ-ov vijećnik uputio je predstavnicima gradske uprave i na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća koja je održana 1. rujna. Zamjenik gradonačelnice Dragičević rekao je tada kako je Državni inspektorat proveo ispitivanja te da je problem otklonjen. Dodao je da je zadužio komunalnoga redara da pisano o poduzetom izvijesti vijećnika Martića. Vijećnica Kirigin rekla je da je također o tome razgovarala s komunalnim redarom. — Problem je u zgradi iznad uvale Zastup kod koje pumpe nisu radile. Navodno su te pumpe popravljene te je sustav profunkcionirao, pojasnila je Kirigin. — Nije sustav profunkcionirao, odgovorio je Martić, rekavši kako komunalni redar iznosi neistine. Kirigin je rekla da će se zatražiti od komunalnoga redara dostavi izvješće te dodala kako grad Supetar nije nadležan narediti osobi da zatvori septičku jamu.

Upit nije poslan Područnom uredu nego Službi za medije
Portal BRAČ danas upit je poslao i Državnomu inspektoratu te smo, nakon izjave dogradonačelnika Dragićevića sa sjednice Vijeća koju je ovaj medij pratio, zatražili pojašnjenje navedene problematike. Zanimalo nas je što je utvrdio Inspektorat, koji je – prema riječima Dragičevića – proveo ispitivanja. U svom očitovanju na pisanja portala BRAČ danas dogradonačelnik Dragičević ističe nadalje kako je BRAČ danas informaciju zatražio u Područnom uredu Državnoga inspektorata gdje smo, kako navodi, “došli do manjkave informacije da Državnom inspektoratu u svezi predmetnoga incidenta nije upućen nikakav dopis”.

Portal je odgovor Inspektorata vjerno prenio javnosti
Portal BRAČ danas mora demantirati navode dogradonačelnika Dragičevića da smo upit poslali Područnom ured u Splitu. Treba pojasniti kako se u svim državnim ustanovama, tako i u Državnomu inspektoratu, služba za odnose s medijima nalazi u središtu ustanove, pa smo upit zatražili na adresi Državnoga inspektorata u Šubićevoj 29. Odgovor Inspektorata vjerno smo prenijeli javnosti, i to navod onako kako je i stigao iz Službe za medije. — Nadležne inspekcije Državnoga inspektorata nisu zaprimile nikakvu obavijest od centra 112, građana, ribičkih i eko udruga, kao ni od strane komunalnoga redarstva Grada Supetra o fekalijama u moru na području uvale Zastup u Splitska na otoku Braču, glasio je odgovor Državnoga inspektorata na upit portala BRAČ danas koji je na urednički e-mail zaprimljen 2. rujna oko 15.00 sati.

Nije bilo jasno u čijoj je nadležnosti problem u “Zastupu”
Ako je o svemu obaviješten Državni inspektorat, medijski portal je upravo od institucije, za koju je dogradonačelnik utvrdio da je provela ispitivanja te da je problem otklonjen, zatražio izvješće o utvrđenom i poduzetom. Kao što je dogradonačelnik Dragičević bio slobodan na sjednici Gradskoga vijeća vijećnicima obrazložiti što je poduzeo komunalni redar, a što je utvrdila državna ustanova te što je s tim u svezi poduzela, tim više što je pitanje curenja fekalija u uvali “Zastup” otvoreno na dvije sjednice Gradskoga vijeća. No, vijećnici to na sjednici Gradskoga vijeća nisu doznali niti tko je proveo ispitivanja niti što je poduzeto, osim da je komunalni redar kontaktirao Inspektorat. Na vijeću iz odgovora Dragičevića nije bilo jasno ni je li navedeni problem u nadležnosti sanitarne inspekcije ili možda vodoporavne inspekcije ili neke druge unutar Državnoga inspektorata. Samo su neki vijećnici, i to Borislav Martić i Dinko Mirić, na sjednici vijeća 1. rujna utvrdili da problem još nije otklonjen.

U svemu postupio odgovorno i s velikim zalaganjem
Zamjenik gradonačelnice u svom očitovanju na pisanja portala BRAČ danas naveo je kako je “Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo u Gradu Supetru, u predmetnom slučaju u svemu postupio odgovorno i s velikim zalaganjem” te pri tom dodao kako se “ukazalo da se u ovom slučaju ne ostvaruje nadležnost njegovoga Odsjeka, nego nadležnost Vodovoda Brač d.o.o., odnosno njihovog vodnog redara”. Dragičević je istaknuo i kako se s obzirom da se u uvali “Zastup” odvija i gospodarska djelatnost na pomorskom dobru, “moguće u predmetnom slučaju ostvaruje i nadležnost Državnoga inspektorata za pomorsko dobro”. Treba dodati i da je na upit Rendića iz Odsjeka za komunalno redarstvo, upućenoga 10. kolovoza Državnom inspektoratu, viši građevinski inspektor Rukavina odgovorio kako je “člankom 81. Zakona o vodnim uslugama propisano da pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, kada je to određeno propisima o vodama, nadziru javni isporučitelji vodnih usluga putem vodnih redara. Vodni redari su zaposlenici javnog isporučitelja vodnih usluga”. Iz odgovora jasno proizlazi da je navedeni problem u nadležnosti bračkoga Vodovoda, kao i da po tom pitanju nije postupao Državni inspektorat s obzirom na nadležnost.

O propustima u pražnjenju fekalona i ispuštanju fekalnih voda u more
— Općepoznata je činjenica da se na otoku Braču fekalne vode iz svih javnih kanalizacijskih sustava, kao i one koje se prazne iz septičkih jama i prevoze fekalonima do Gospodarsko-poslovne zone “Žedno-Drage” u Supetru te ispuštaju u kanalizacijski sustav i tako nepročišćene kroz sustav odvodnje otječu u more. O svim propustima u svezi načina pražnjenja fekalona, pa i o načinu ispuštanja fekalnih voda u more, već je bilo bezbroj opravdanih pitanja i prijedloga na sjednicama Gradskog vijeca Grada Supetra, istaknuo je dogradonačelnik Dragičević.

Ako ne po osjećaju, onda po zakonskoj prisili
Upozorio je i kako jedinice lokalne samouprave na otoku Braču putem svoje tvrtke Vodovod Brač d.o.o. navedeni problem nisu riješile u skladu s direktivama Europske unije i prema važećim propisima. — Pretpostavljam da će ovaj problem nadležni uskoro riješiti, ako ne po osjećaju vlastite odgovornosti za ono što nije učinjeno, onda po zakonskoj prisili, stoji u dopisu zamjenika supetarske gradonačelnice.

Na području Grada ne postoji koncesionar za pražnjenje i odvoz sadržaja septičkih jama
Rendić iz Odsjeka za komunalno redarstvo u Gradu Supetru u dopisu od 2. rujna upućenom predsjednici Gradskoga vijeća Kirigin, gradonačelnici Ivani Marković, zamjeniku gradonačelnice Dragičeviću i pročelnika Ivicu Blaževiću ukazao je na određene poteškoće vezane uz sustav javne odvodnje otpadnih voda. Upozorio je kako se u pravilu koriste septičke ili crne jame koje se, dodao je, ne prazne redovito nego interventno, zbog čega i dolazi do preljevanja sadržaja u okolni prostor. Istaknuo je kako na području Grada ne postoji koncesionar za pražnjenje i odvoz sadržaja septičkih jama, dok, navodi, komunalna tvrtka “Vodovod Brač” za to nije opremljena. Istaknuo je da sanitarna inspekcija više nije nadležna za problematiku curenja sadržaja septičkih jama, pa po tom pitanju, poručio je, suradnja komunalnoga redarstva i sanitarne inspekcije više nije moguća.

– Točno je i istinito samo to da je Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo u Gradu Supetru, po dojavi građana o opisanom incidentu svojim upitom od 10. kolovoza 2020. godine i dopisom od 20. kolovoza 2020. godine, obavijestio Državni inspektorat, Sektor za nadzor građenja, Službu inspekcijskoga nadzora državnog značaja, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, te da je o tome zaprimio pismeni odgovor gosp. Damira Rukavine, dipl. inž. građ., višeg građevinskog inspektora, stoji u odgovoru zamjenika gradonačelnice Šimice Dragičevića na pisanja portala BRAČ danas. U odgovoru se navodi i kako se ne radi o nadležnosti Odsjeka za komunalno redarstvo nego o nadležnosti bračkoga Vodovoda. Očitovanje je stiglo nakon što je BRAČ danas 3. rujna zaprimio odgovor iz Državnoga inspektorata da nadležne inspekcije nisu primile nikakvu obavijest od strane komunalnoga redarstva Grada Supetra o fekalijama u moru na području uvale “Zastup” (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...