PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Što se nalazi pred Boljanima u sljedećoj godini? Doznajte koji su glavni projekti i koja će se proračunska sredstva ulagati u komunalnu infrastrukturu

Oko 4,5 milijuna kuna iznos je koji se planira potrošiti u 2020. godini na gradnju komunalne infrastrukture na području Bola. Brojni su projekti u planu, a značajna financijska sredstva osigurat će različite radove i investicije na području te bračke općine.

Gotovo pola miijuna samo za uređenje nerazvrstanih cesta
Gotovo 500.000 kuna planirano je za uređenje nerazvrstanih cesta, Vukovarske i Postirske ulice te ceste u R3 zoni. Za Vukovarsku ulicu osigurano je 150.000,00 kuna, za Postirsku 300.000,00 kuna a za cestu u R3 zoni 50.000,00 kuna. Osim toga, za odvodni kanal niz Bračku cestu u proračunu se nalazi 50.000,00 kuna, za potporni zid na obilaznici 100.000,00 kuna, a isti iznos odvojen je i za potporni zid Blato. Planirano je i uređenje javne rasvjete; prema Svetoj Luciji s 30.000,00 kuna, a prema Zlatnom ratu s 50.000,00 kuna.

U proračunu osigurana sredstva za otkup zemljišta i prvu fazu radova za novo groblje
Važan i dugo očekivan projekt općine Bol je novo groblje. U proračunu su osigurana sredstva od 1,6 milijuna kuna za otkup zemljišta za novo groblje i 1 milijun kuna za prvu fazu radova. Novo groblje stalna je tema vijećnika Općinskoga vijeća u Bolu; sadašnje groblje u blizini dominikanskoga samostana ne zadovoljava potrebe, a nova lokacija nužno je potrebna. Uz to, u proračunu za 2020. godinu nalazi se idejni i glavni projekt sportske dvorane i garaže, za što je namijenjeno 136.000,00 kuna.

Sredstva za plaže, parking, zelene površine
U Bolu će se sljedeće godine investirati i u uređenje plaže. Glavni projekt će biti plaža Potočine–Borak–Benačica za koju je odvojeno 100.000,00 proračunskih kuna. Uz bolski Dom kulture Općina planira otkupiti i zemljište u vrijednosti 90.000,00 kuna. Parkirališni prostori također su potreba u Bolu pa je Općina osigurala sredstva od 280.000,00 kuna za otkup zemljišta za parkiralište na ulasku u mjesto. Planiran je i otkup zemljišta kod Vatrogasnoga doma, a u proračunu su predviđena sredstva i za otkup zemljišta za zelene površine.

Bolski proračun težak 26,3 milijuna kuna
Za održavanje komunalne infrastrukture u proračunu za sljedeću godinu planira se prihoditi i potrošiti gotovo 3 milijuna kuna. Treba dodati da je proračun općine Bol u 2020. godini planiran u iznosu od 26,3 milijuna kuna.

foto: J. Bašić

Oko 4,5 milijuna kuna iznos je koji se planira potrošiti u 2020. godini na gradnju komunalne infrastrukture na području Bola. Brojni su projekti u planu, a značajna financijska sredstva osigurat će različite radove i investicije na području te bračke općine (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...