Salon namještaja DC DESIGN - U poslovnoj zoni Malačnica na staroj adresi ELEKTRE C, - Malačnica 16, 21400 Supetar

Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Sud odbio zahtjev gradonačelnice Marković da joj Poljoprivredna zadruga Supetar isplati 999,99 kuna, ali će zato Mate Jakšić gradonačelnici trebati isplatiti navedeni iznos. Sud odlučio: “Otvoreno pismo ne predstavlja kritiku niti u kojem smislu, već namjerno iznošenje neistinitih navoda s ciljem difamiranja tužiteljice”

Općinski sud u Splitu – Stalna služba u Supetru danas, 12. listopada, donio je presudu u povodu tužbe gradonačelnice Ivane Marković protiv Poljoprivredne zadruge Supetar i predsjednika Nadzornoga odbora PZ Supetar Mate Jakšić zbog otvorenoga pisma koje je Jakšić napisao, a zatim je ono upućeno Gradu Supetru, Splitsko-dalmatinskoj županiji te Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Otvoreno pismo bilo je objavljeno na društvenim mrežama, došlo je i do medija, a objavio ga je, između ostalih, i portal BRAČ danas 4. veljače, kao i očitovanje gradonačelnice Marković na Jakšićevo otvoreno pismo.

Zahtjev tužiteljice prema PZ Supetar Sud ocjenio neosnovanim
Sud je današnjom presudom odbio dio tužbenoga zahtjeva, a u kojemu je gradonačelnica Marković zatražila da Sud naloži Poljoprivrednoj zadruzi Supetar da joj isplati 999,99 kuna, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana podnošenja tužbe do isplate. Od te isplate neće biti ništa, barem ne prema presudi prvoga stupnja, jer je Sud takav zahtjev gradonačelnice ocjenio neosnovanim. — Na temelju rezultata cjelokupnoga postupka ocjene svih dokaza zajedno i svakoga dokaza pojedinačno te očitovanih dispozicija stranka u parnici ovaj sud nalazi tužbeni zahtjev tužiteljice prema prvotuženiku neosnovanim, dok je prema drugotuženiku osnovan, stoji u obrazloženju presude.

Prekoračene su granice slobode izražavanja
To znači da će naknadu gradonačelnica dobiti, ali ne od PZ Supetar, već od Jakšića kojemu je presudom naloženo da joj isplati iznos od 999,99 kuna, i to zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana podnošenja tužbe do isplate. — Iz sve gore navedenoga neprijeporno proizlazi da su informacije, odnosno navodi navedeni u predmetnom otvorenom pismu neistiniti, da je drugotuženik znao za sve aktivnosti Grada Supetra u pogledu zbrinjavanja otpada te da nisu iznesene u dobroj vjeri i javnom interesu, već su prekoračene granice slobode izražavanja koja je uz pravo na javnu kritiku jedna od temeljnih građanskih sloboda. Ističe se da je opravdan bojazan zadrugara i svih članova zajednice za okoliš, njihove poljoprivredne kulture, zdravlje građana i turizam, ali predmetno otvoreno pismo ne predstavlja javnu i konstruktivnu kritiku rada Grada Supetra, već ima cilj isključivo narušiti ugled tužiteljice, stoji, između ostaloga, u presudi.

Nije dokazao da je njegovo postupanje bilo popraćeno dobrom vjerom
Ukazajući na pravo na poštovanje i zaštitu dostojanstva, Sud je u obrazloženju naveo i sljedeće: — Po pravnomu stavu ovog suda predmetnim otvorenim pismom drugotuženik je ušao u područje nepotrebnoga atakiranja na ugled i čast tužiteljice u namjeri omalovažavanja osobe tužiteljice s očitom pretenzijom da tako izraženim mišljenjem difamira i blati dostojanstvo, čast i ugled tužiteljice, jer ničim tijekom postupka nije dokazao da je njegovo postupanje bilo popraćeno dobrom vjerom, koja podrazumijeva postupanje osobe dobrih namjera, već predstavlja osobni animozitet prema osobi tužiteljice, obrazloženo je u presudi u sudskomu sporu koji je vodila sudska savjetnica Morana Petranić.

Povrijedio je dostojanstvo, ugled i čast tužiteljice
Isto tako, Sud je u presudi naveo i kako je Jakšić, iznošenjem zaključaka navedenih u otvorenom pismu, a koji su pobliže navedeni u tužbi, “tužiteljicu želio prikazati u javnosti kao osobu bez moralnih vrijednosti i karijeristu koja ne preže ni pred čim radi ostvarenja osobnoga probitka, čime je nedvojbeno povrijedio dostojanstvo, ugled i čast tužiteljice kao jedno od temeljnih prava svake osobe zaštićene Ustavom RH i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda”. Sudska savjetnica Petranić u obrazloženju presude navela je kako se “drugotuženik upustio u neargumentirano vrijeđanje i omalovažavanje osobe tužiteljice”, naglasivši kako “sloboda tiska i govora nije apsolutna”. Sutkinja je za pojašnjenje navela i sljedeće: — Isto tako tužiteljica kao gradonačelnica mora imati visoki prag tolerancije na kritike, budući se bavi javnim radom, podvrgnutom ocjeni društva u kojem djeluje, međutim predmetno otvoreno pismo drugotuženika ne predstavlja kritiku niti u kojemu smislu, već namjerno iznošenje neistinitih navoda s ciljem difamiranja tužiteljice.

Otvoreno pismo ne implicira da je to službeni stav PZ Supetar
Navedeno je kako nije sporna činjenica da otvoreno pismo, kako stoji u presudi, “nije osnaženo niti memorandumom niti pečatom, odnosno bilo čime što bi impliciralo da je to službeni stav prvotuženika” te što, ističe se, “isto počinje sa ‘obraćam Vam se u ime skupštine’, a završava s Mate Jakšić predsjednik Nadzornog odbora PZ Supetar”. Sud je, osim toga, naložio gradonačelnici Marković da isplati Poljoprivrednoj zadruzi Supetar na ime parničnoga troška iznos od 725,00 kuna zajedno s pripadajućim zateznim kamatama, dok je tuženiku Jakšiću naloženo da tužiteljici Marković isplati parnični trošak u iznosu od 925,00 kuna zajedno s pripadajućim zateznim kamatama. U parničnom sporu svjedoci tužiteljice bili su Danijela Kirigin i Marijana Šemanović, dok je tuženik za svjedoke predložio, a Sud ispitao Danicu Baričević, Marina Kaštelana i Nikolu Rendića.

— Po pravnomu stavu ovog suda predmetnim otvorenim pismom drugotuženik je ušao u područje nepotrebnoga atakiranja na ugled i čast tužiteljice u namjeri omalovažavanja osobe tužiteljice s očitom pretenzijom da tako izraženim mišljenjem difamira i blati dostojanstvo, čast i ugled tužiteljice, jer ničim tijekom postupka nije dokazao da je njegovo postupanje bilo popraćeno dobrom vjerom, koja podrazumijeva postupanje osobe dobrih namjera, već predstavlja osobni animozitet prema osobi tužiteljice, stoji, između ostaloga, u obrazloženju današnje presude Općinskoga suda u Splitu – Stalna služba u Supetru gdje se vodio spor između gradonačelnice Marković i  Poljoprivredne zadruge Supetar te predsjednika Nadzornoga odbora PZ Supetar Mate Jakšića (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...