PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Sudski spor između gradonačelnice i PZ Supetar i Mate Jakšića pri završetku. Sutkinja Morana Petranić odluku bi trebala objaviti u ponedjeljak

Sudski spor koji se vodi između gradonačelnice Ivane Marković i Poljoprivredne zadruge Supetar i Mate Jakšića, predsjednika Nadzornoga odbora PZ Supetar, je pri završetku.

Svi saslušani – čeka se presuda
Saslušani su svjedoci, prvo tuženika PZ Supetar i Jakšića, tako i tužiteljice Marković, a na kraju su svoje iskaze supetarskom sudu dali Marković i Jakšić. Sa saslušanjima je gotovo i čeka se odluka sudske savjetnice Morane Petranić kojoj je dodijeljen sudski spor. Predmet tužbe koju je odlučila podignuti Marković je otvoreno pismo koje je Jakšić, glavni nadzornik u PZ Supetar, napisao i potpisao, a ono je došlo i do društvenih mreža i medija, zbog čega Marković smatra da joj je nanesena šteta.

U pismu se tvrdi kako su građani izigrani i dovedeni u zabludu
U otvorenom pismu napisano je, uz ostalo: — Razočarani smo i ogorčeni postupanjem gradonačelnice u vezi s problemom odlaganja otpada cijeloga Brača na “Kupinovicu”, izuzetno značajnim za nas građane i poljoprivrednike. Došli smo u posjed Dodatka Ugovora iz ožujka 2019. između Grada Supetra i Fonda za zaštitu okoliša, a u kojem je Grad Supetar, tj. gradonačelnica preuzela obvezu prihvata otpada ostalih lokalnih jedinica otoka Brača na “Kupinovicu”. Smatram da smo svi mi Supetrani izigrani i dovedeni u zabludu jer smo mislili da putem referenduma u lipnju prošle godine izražavamo svoje ustavno pravo, da odlučujemo o svojoj ekološkoj sudbini.

Jesu li referendum i ustavne tužbe bile farsa?
U spornom pismu navodi se, nadalje, kako su referendum i ustavne tužbe koje je pokrenuo Grad bile farsa. Jakšić je na sudu otvoreno na pitanje sutkinje Petranić koga smatra odgovornim, izjavio kako odgovornom smatra Marković kao osobu koja je na čelu grada. — Ovo pismo je meni nanijelo veliku štetu jer je narušilo moj osobni i profesionalni integritet. Osobno me se optužuje da sam htjela napraviti štetu gradu Supetru, građanima koji u Gradu žive, rekla je na Sudu Marković tvrdeći kako je od objave toga pisma bila uznemirena te zasuta pitanjima rodbine i brojnih građana.

O “Kupinovici” i na Gradskomu vijeću
No, sudski spor – što god tko mislio – nosi u sebi i određenu dozu politike. Politika smišlja, kreira i odlučuje. Uostalom, o “Kupinovici” koja je postala središnje odlagalište otpada s cijeloga otoka Brača, a nakon što je donesena odluka o zatvaranju odlagališta “Košer” kod Gornjega Humca, bila je česta tema na sjednicama Gradskoga vijeća na kojima su se vodile ozbiljne rasprave, posebno kada je bilo jasno da će državne institucije represivno primorati Grad da postupi prema odluci. Dotle da je i posebno povjerenstvo, odnosno delegacija, upućena u Zagreb kako bi se odgodila primjena odluke o zatvaranju odlagališta “Košer” koje je tada primalo otpad s područja sedam bračkih općina. Glavni nadzornik PZ Supetar Jakšić za svjedoke na sudu pozvao je poznavatelje rasprava o “Kupinovici” na Gradskomu vijeću, a to su Danica Baričević i Nikola Rendić koji su prvi dali iskaze sudu. Osim njih, pozivu se odazvao i načelnik Općine Pučišća Marino Kaštelan.

Vijećnici nisu znali da je Marković potpisala dodatak ugovoru
Svo troje ispitanih svjedoka nose člansku iskaznicu HDZ-a. Treba dodati i kako su svjedoci Baričević i Kaštelan pojasnili sudu što se događalo na pregovorima u Zagrebu. Jedan od članova delegacije upućene u Zagreb, Kaštelan, načelnik je Općine na čijemu se području nalazi i zatvoreno odlagalište otpada “Košer”. Svjedok Rendić podsjetio je i na održani prosvjed u Supetru zbog odluke o preuzimanju otpada, a istaknuo je i kako gradski vijećnici nisu bili upoznati da je gradonačelnica Marković u ožujku 2019. godine potpisala dodatak ugovoru kojim se grad Supetar obvezao preuzeti smeće na “Kupinovcu” iz svih jedinica lokalne samouprave. Osim toga, podsjetio je i na održan lokalni referendum koji su, kako je rekao Sudu, inicirali oporbeni vijećnici.

Iskaze dali direktorica KD Grad i predsjednica Gradskoga vijeća
Gradonačelnica Marković za svjedoke u postupku predložila je stranačke kolegice i najbliže poslovne suradnice. Jedna je predsjednica Gradskoga vijeća Danijela Kirigin, a druga, direktorica komunalnoga poduzeća Grad d.o.o. Marijana Šemanović, također s članskom iskaznicom SDP-a. I dok je svjedokinja Kirigin pokušala dokazati sudu kako otvoreno pismo Jakšića nema veze s Poljoprivrednom zadrugom Supetar, odnosno kako ono nije službeni stav te Zadruge, dotle je svjedokinja Šemanović navodila ono što je utvrđeno u zapisniku i rješenju Državnoga inspektorata koji je za nadzora u tom poduzeću naredio da Grad d.o.o. treba postupiti prema odluci i započeti s preuzimanjem otpada na gradsko odlagalište “Kupinovica”.

Kirigin kontaktirala Dragičevića
Svjedokinja Kirigin u svomu iskazu navela je da je po objavljivanju otvorenoga pisma kontaktirala neke članove skupštine PZ Supetar te kako joj je rečeno da se pismo ne temelji na zaključcima skupštine. — Na skupštini se razgovaralo o Kupinovici, o deponiranju otpada, ali zaključci Skupštine nisu išli u smjeru kako je navedeno u pismu, rekla je na Sudu Kirigin, potvrdivši kako je kontaktirala i Šimicu Dragičevića, dogradonačelnika, koji je, prema tvrdnjama Jakšića, bio prisutan na Nadzornom odboru PZ Supetar na kojemu se govorilo o pismu. Zanimljivo, ali Sud nije pozvao Dragičevića kako bi potvrdio navode Kirigin, odnosno odgovorio na pitanje je li objavljeno pismo koje je potpisao predsjednik Nadzornoga odbora, ujedno i stav PZ Supetar, ali je zato sutkinja Petranić inzistirala da Jakšić navede tko je sve sudjelovao u pripremi spornoga pisma koje je zametalo gradonačelnici Marković.

“Samo je slušao vijećnike HDZ-a”
Zanimljiv je i navod Ivane Marković, u iskazu na Sudu na zadnjem ročištu, da je predsjednica PZ Supetar Tija Mlinac izjavila da “to nisu bili zaključci skupštine i da se radi o političkom prepucavanju”. No, ni predsjednica Mlinac nije bila pozvana potvrditi navod gradonačelnice Marković koji bi dao novo svjetlo u cijelomu slučaju, a nakon čega bi se doista moglo tvrditi da je Jakšić pismo napisao “na svoju ruku”. Iako se Jakšić u pismu pozivao na uvalu “Babil laz” tvrdeći da je već onečišćena, a da, kako stoji, “s Kupinovice do nje, štetne tekućine, ispiranjem kiša prolaze kroz mnoge maslinike i obradive površine te naposljetku ulaze u more”, Marković je zato iskoristila priliku izjaviti sutkinji da je “cijelo pismo prepuno iskrivljenih činjenica i neistina”. Dodala je kako ju Jakšić nikada nije ništa pitao, nego je, izjavila je, “samo slušao vijećnike HDZ-a”. Poručila je kako je sve što je radila bilo u korist Grada Supetra.

Objava presude je 12. listopada
Sutkinja Petranić kako od Općinskoga suda saznaje BRAČ danas, presudu bi u ovomu sudskom sporu trebala donijeti 12. listopada, a presuda će biti objavljena u 14.00 sati. Kako se radi o maličnom sporu, odnosno sporu male vrijednosti, procjena je Suda da spor ne treba odugovlačiti pa će javnost za odluku Suda doznati već u početkom sljedećega tjedna.

Na Općinskomu sudu u Splitu – Stalna služba u Supetru u ponedjeljak, 12. listopada, bit će objavljena odluka o tužbi koju je gradonačelnica Ivana Marković podnijela protiv Poljoprivredne zadruge Supetar i predsjednika Nadzornoga odbora PZ Supetar Mate Jakšića. Razlog podizanju tužbe je sporno pismo koje je Mate Jakšić napisao, a proširilo se društvenim mrežama i medijima, zbog čega gradonačelnica Marković smatra da joj je narušen osobni i profesionalni integritet (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...