Dosta je
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Tihomir Marinković pozvao se na etička načela i poručio: Vijećnici se trebaju suzdržati od raspravljanja i odlučivanja koji su izravno povezani s njihovim privatnim interesima

Ako je suditi prema prijedlogu odluke koju su dobili mediji koji prate rad Općinskoga vijeća u Bolu zajedno s pozivom, Općinsko vijeće donijet će odluku o storniranju svih zaduženja korisnicima pomorskoga dobra i javnih površina na području te Općine. I više je nego jasno da turistička sezona u Bolu nije bila na razini prijašnjih godina, a što znači i prihodi pa će vijećnici biti na mukama kako riješiti pitanje umanjenja računa onima koji su se koristili pomorskim dobrom i javnim površinama.

Bit će umanjeni računi, ali se ne zna u kolikomu iznosu
Jedino za sada nije poznato u kolikomu iznosu će biti umanjeni računi, odnosno u kolikomu postotku. Tim povodom, a uoči sjednice Općinskoga vijeća najavljene za utorak 15. rujna, bolski načelnik Tihomir Marinković (SDP) iznio je svoje viđenje i dao prilog raspravi koja će među vijećnicima sigurno biti burna uoči donošenja konačne odluke.

Nema smanjivanja zaduženja, nego umanjivanja računa
Zbog objektivnih okolnosti nastalih kao posljedica pandemije koronavirusa, i zbog najave Ministarstva turizma iz svibnja ove godine da će ovogodišnja turistiĉka sezona ostvariti maksimalno 25 posto turističkoga prometa iz prošle godine, vijećnici općine Bol na dvije posljednje sjednice raspravljali su o mogućnosti smanjenja zaduženja korisnicima pomorskoga dobra i javnih površina. Nakon rasprava zaključili su da se zaduženja neće smanjivati s obzirom na prošlu godinu, ali da će se početkom rujna raspraviti i donijeti zaključak o eventualnom storniranju dijela računa.

Marinković: Izdali smo račune s obrazloženjem
— Prema zakonskim odredbama vijeće općine Bol ne može smanjivati naknade za koncesijska odobrenja, jer je njih 2004. godine odredila Vlada Republike Hrvatske. Vijeće općine Bol može smanjivati naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskomu dobru i naknade za korištenje javne površine, jer te naknade određuje vijeće općine Bol, pojasnio je načelnik Marinković, dodavši da je općinska uprava izdala račune s obrazloženjem, a nakon određenoga vremena i opomene pod prijetnjom prisilne naplate duga.

Vijećnici moraju imati na umu etička načela
Marinković je istaknuo da je većina korisnika platila svoje naknade prema zaduženju, odnosno naknadu za koncesijsko odobrenje i pola naknade za komunalnu infrastrukturu ili pola naknade za korištenje javne površine. — Kada se raspravlja o storniranju dijela raĉuna vijećnici moraju imati na umu etička načela u obnašanju javne dužnosti te bi se trebali suzdržati od raspravljanja i donošenja odluka koje su izravno povezane s njegovim privatnim interesom ili privatnim interesom povezane osobe, poručio je načelnik Marinković.

Proračun s 26,2 milijuna kuna smanjen na 16,7 milijuna kuna
Svima je u Bolu jasno da zbog slabije turističke sezone, a to znači prihoda, ni općinski proračun neće izgledati onako kako je bilo planirano. Iako je prvotni proračun “težio” 26,2 milijuna kuna, on je već uoči turističke sezone doživio svoj prvi rebalans kada su vijećnici prihode i rashode bolskoga proračuna umanjili za 9,5 milijuna kuna te odlučili kako će novi proračun iznositi 16,7 milijuna kuna. Rebalansom proračuna nisu smanjene plaće zaposlenima u Općini, kao i u tvrtkama u njezinu vlasništvu.

Za pola milijuna kuna smanjen prihod od boravišne pristojbe
Samo od boravišne pristojbe ove godine očekuje se prihod od 400.000 kuna, dok je on bio planiran u iznosu od 900.000 kuna. Isto tako, za milijun kuna smanjeni su prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti te će oni umjesto 3,5 milijuna kuna rebalansom iznositi 2,5 milijuna kuna. U Proračunu za ovu godinu, donesenom lani u prosincu, bilo je planirano i pola milijuna kuna kapitalne pomoći iz državnoga proračuna, ali se rebalansom u potpunosti zaboravlja na taj iznos. Rebalansom se, kako je istaknuto uoči njegova donošenja, neće se smanjivati ni socijalna davanja za građane, kao što su naknade za novorođenu djecu, stipendije te pomoći bolesnima.

— Kada se raspravlja o storniranju dijela raĉuna vijećnici moraju imati na umu etička načela u obnašanju javne dužnosti te bi se trebali suzdržati od raspravljanja i donošenja odluka koje su izravno povezane s njegovim privatnim interesom ili privatnim interesom povezane osobe, poručio je načelnik Bola Tihomir Marinković uoči najavljene 6. sjednice Općinskoga vijeća koja će se održati u utorak, 15. rujna, u prizemlju Doma kulture u Bolu (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...