Trojica vijećnika traže raspuštanje Općinskoga vijeća u Selcima. Predsjednika vijeća Marčela Štambuka prozivaju za kršenje zakonskih odredbi

Nakon više od tri mjeseca, točnije 6. travnja, ponovno su se sastali vijećnici Općinskoga vijeća u Selcima u općinskoj vijećnici na 8. sjednici parlamenta. Iako zakonski okvir govori da se sjednice predstavničkoga doma građana trebaju održavati barem jednom u tri mjeseca, u Selcima izgleda nisu u stanju ispoštovati niti tu zakonsku odredbu jer je prethodna sjednica održana još prošle godine, 21. prosinca.

Kako bi se već jednom zaustavio neozbiljan pristup sa sazivanjem sjednica vijeća, rasprave povuci-potegni, ili kršenje zakonskih odredbi, pogotovo kada sjednicu inicira trećina predstavnika u vijeću, pobrinuli su se vijećnici Nezavisne liste nositelja Jure Trutanića koji su Ministarstvo pravosuđa i uprave upoznali s ponašanjem predsjednika Općinskoga vijeća Marčela Štambuka koji je u nekoliko navrata ignorirao zahtjeve trojice vijećnika da se s predloženim dnevnim redom sazove selački parlament te da se na njemu raspravlja i odlučuje, a što je uostalom i u ovlasti izabranih predstavnika naroda.

Vijećnik Trutanić: Štambuk krši opće akte
— Rasprava o ponovnome kršenju odredbi Poslovnika Općinskoga vijeća od predsjednika Općinskoga vijeća Marčela Štambuka uvrstio je predsjednika vijeća, ali ne svojom voljom nego na izričit zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave. Vama je već poznato da predsjednik Općinskoga vijeća krši opće akte, prije svega Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi i Poslovnik Općinskoga vijeća. Ministarstvo je u nekoliko navrata reagiralo, i to 1. i 16. prosinca prošle godine, i 9. ožujka ove godine te je svaki put dalo za pravo mojim mišljenjima, pojasnio je vijećnicima nositelj liste Trutanić, pozvan da kao predlagatelj točke dnevnoga reda izvijesti o čemu se radi.

Sazvao vijeće pa izbacio predložene točke dnevnoga reda
Trutanić je izvijestio da je u dva navrata prekršen čl. 34 Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji daje trećini od ukupnoga broja vijećnika pravo i mogućnost da traže sazivanje sjednice parlamenta te predlože dnevni red. — Peredsjednik vijeća Marčelo Štambuk krajem 2021. godine u potpunosti je ignorirao naš zahtjev, izbacio je točke dnevnoga reda koje smo predložili kada je napokon bila sazvana sjednica općinskoga vijeća, a što je također protivno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi prema tumačenju Ministarstva. Zatim, 1. veljače ove godine ponovno smo zatražili konzumaciju navedenoga članka Zakona. Predsjednik vijeća ponovno je ignorirao taj zahtjev i kada je istekao rok od 15 dana za sazivanje sjednice, vijeće je trebao sazvati načelnik Ivan Marijančević. Međutim, istekao je rok. Ministarstvo pravosuđa i uprave požurilo je općinskoga načelnika i predsjednika vijeća da sazovu sjednicu. Oni su opet to odbili. Vijećnici čekaju već dva mjeseca od zahtjeva da se sazove sjednica Općinskoga vijeća. Predstavničko tijelo građana mora se sastati barem jednom u tri mjeseca, elaborirao je vijećnicima Trutanić, nedazovoljan postupanjem predsjednika vijeća i općinskoga načelnika, kao i vijećnika koji su podržali izbor Štambuka za prvoga čovjeka selačkoga parlamenta, nakon što su odlučili pokazati palac dolje Karmenu Jakšiću, tadašnjemu predsjedniku parlamenta s pobjedničke Trutanićeve liste na lokalnim izborima.

Štambuk: “Nisam rekao kada ćete dobiti odgovor”
Uslijedilo je Trutanićevo otvoreno pitanje: — Mene zanima zbog čega se vi uopće kandidirate za dužnost općinskoga vijećnika kada uopće ne želite vijećati. Volio bih da Marčelo Štambuk izričito odgovori zbog čega se na povrede poslovnika s prošle sjednice vijeća nije očitovao i dostavio odgovore. Reagirao je Marčelo Štambuk: — Rekao sam da ćete dobiti odgovor, ali nisam rekao kada. Trutanić je uzvratio: — Znači nikada. Nastavio je Štambuk: — A nemoj sada, naravno da ću upadati u riječ kada kažeš – nikada. Trutanić je tražio da ga Štambuk ne prekida u nastupu. Naglasio je kako je još ranije tražio na uvid određenu dokumentaciju, odnosno materijale, ali da ih nije dobio iako na to ima pravo kao općinski vijećnik.

Nositelj liste: Ministarstvo je potvrdilo da postoje teška i ozbiljna kršenja zakona
Nositelj liste Trutanić upoznao je vijećnike da je Ministarstvu pravosuđa i uprave poslao zahtjev kojim traži raspuštanje predstavničkoga tijela građana odnosno općinskoga vijeća. Pri tom je pojasnio: — Imam pravnu osnovu u dva zakonska članka. Ministarstvo još nije odgovorilo na zahtjev, ali ćemo dalje nastupati u komunikaciji s nadležnim ministarstvom. Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrdilo je da postoje teška i ozbiljna kršenja Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te općih akata. Trutanić je pozvao Štambuka i Marijančevića da građanima objasne zašto to rade, a vijećnike zapitao je li im stalo do održavanja sjednica općinskoga vijeća.

Predsjednik Štambuk: Da, točno je. Bilo je kršenja Poslovnika
U očitovanju vijećnicima predsjednik Štambuk potvrdio je kako je točno da je bilo kršenja poslovnika. — Konzultirao sam se sa stručnjacima za upravno pravo. Poslovnik kao akt nije usklađen sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, i to ne samo u jednoj točki. U Poslovniku ima rupa i nedostataka. Naglašavam, molim i inzistiram da se Poslovnik uskladi sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi. Pozivao sam se na odredbe Poslovnika koje kazuju da najmanje četiri vijećnika mogu zatražiti sazivanje sjednice vijeća. Htio sam dokazati da Poslovnik nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi. Poslovnik moramo mijenjati. Moramo ga uskladiti sa zakonom, rekao je na 8. sjednici vijeća predsjednik Štambuk.

Štambuk se pokušao opravdati: Sjednice vijeća koštaju
U pokušaju da obrazloži razloge zašto nije sazivao sjednice parlamenta na obrazloženi zahtjev trećine vijećnika, a u duhu važećega Zakona, Štambuk je rekao da za to postoje “pragmatični i racionalni razlozi”. — Jedan od razloga je da je Općina Selca jedna od siromašnih općina. Fali novaca. Sjednica vijeća košta, čini mi se oko 3.500 do 4.000 kuna. Po meni, taj iznos bi se mogao iskoristiti za puno važnije stvari, rekao je prozvani Štambuk, objašnjavajući koji su razlozi nesazivanja sjednica iako to zakonske odredbe izrijekom traže. Na nastup Štambuka nadovezao se načelnik Marijančević tvrdeći da svaka sjednica Općinskoga vijeća košta oko 8.000 kuna. — Ako ćemo novce trošiti na recikliranje tema koje su “prožvakane” na prijašnjim sjednicama, ako ćemo stalno sazivati sjednice s temom zgrade DVD-a, mislim da je to nepotrebno rasipanje novaca. Da bi sjednica vijeća bila iskoristiva i funkcionalna te imala svoju svrhu, treba imati određeni broj točaka dnevnoga reda, dodao je Štambuk. Osvrnuo se na svoj protekli politički rad, naglasivši kako je samo u dva mandata bio na poziciji vlasti, i to 2005. i 2009. godine kada je bio dopredsjednik vijeća. Govorio je i o svome liječničkome pozivu, naglasivši kako je koronavirus znatno opteretio njegov rad.

Trutanić Štambuku: Za prvi put se može reći da niste znali
Na izlaganje Štambuka, reagirao je Trutanić navevši kako je 80 posto njegova izlaganja nema veze s onim zbog čega je prozvan i zbog čega je zatraženo da se očituje vijećnicima. — Iznijeli ste informaciju koja nije točna; da ste pročitali informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave onda biste znali da je naš Poslovnik valjan u onim odredbama koje nisu protivne zakonu, a one koje su protivne odredbama te se odredbe ne primjenjuju već se automatski primjenjuju odredbe zakona. Za prvi put se može reći da niste znali, dakle krajem 2021. godine, ali sada ste dobro znali jer ste imali potpunu inofmraciju, replicirao je Trutanić predsjedniku vijeća. Naglasio je kako načelnik ima malo točaka dnevnoga reda iz razloga što je općina pasivna, a upravljanje općinom je slabo. Osvrnuvši se na Štambukov argument kako se sjednice ne sazivaju zbog troškova, Trutanić je poručio da će za sljedeću sjednicu vijeća prijedložiti da vijećnici ubuduće ne uzimaju naknadu za vijećnički mandat te svoj mandat odrade za opće dobro. Ponovio je kako Štambuk nije odgovorio zbog čega je prekršio zakon, iako je od navedenoga Ministarstva bio upozoren. — Vi ste odlučili nepoštivati zakon. Dobili ste očitovanje. Vi ste svjesno kršili zakon. To je vrlo nepristojno od vas, rekao je Trutanić.

Puratić: Trutanić nije rekao što bi trebalo napraviti za općinu. Trutanić odgovorio: Imate sve u zapisnicima
Reagirao je vijećnik Tonči Zlatar iz Povlja, rekavši kako se u Povljima radi svakodnevno te da je on svaki dan s ljudima na terenu. Predsjednik Štambuk upozorio je Zlatara da se ne drži točke dnevnoga reda. HDZ-ov vijećnik Vedran Mošić zatražio je riječ te izjavio kako mu je poznato da vijećnici rade na mnogim stvarima u vremenu kada nema sjednica općinskoga vijeća. — Ništa konstruktivno nismo raspravili. Koji smo problem riješili za općinu, zapitao je Mošić. Njegov stranački kolega Radovan Puratić izjavio je kako nije zadovoljan što se sjednice vijeća ne održavaju češće, ali i dodao kako je “ipak dobro što su razmaci veliki kako bismo se mogli odmoriti od vijećnika Jure Trutanića“. — Vijećnik Trutanić još uvijek nije rekao što bi trebalo napraviti za općinu. Vijećnik Trutanić samo govori kako se ne vodi Poslovnik. Uvijek ista tema. Uvijek se isto izlaže. Zanima me do kada će to trajati, zapitao je Puratić. Trutanić je brzo replicirao HDZ-ovu vijećniku: — To nije istina. Mi smo dali više konkretnih prijedloga. Primjerice da se izgradi geodetski elaborat kako bi općina knjižila svoju imovinu, pa smo davali konkretne prijedloge za divlje deponije. A vi ste digli ruku protiv prijedloga. Imate sve u zapisnicima. Zašto onda govorite neistine, zapitao je Trutanić vijećnika Puratića.

Treba podsjetiti da je Ministarstvo pravosuđa i uprave na traženje tri člana Općinskoga vijeća od predsjednika vijeća i općinskoga načelnika zatražilo žurno očitovanje vezano uz primjenu članka 34 Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kojim je propisano sazivanje sjednice predstavničkoga tijela na temelju zahtjeva najmanje trećine članova predstavničkoga tijela. — Postupanja vezana uz navedenu predstavku su u tijeku, a po okončanju postupanja u konkretnome predmetu i utvrđenju svih činjenica, tijela Općine Selca bit će o utvrđenome pravovremeno obaviještena, odgovorili su nam još u ožujku iz Ministarstva.

Vijećnik Općinskoga vijeća u Selcima Jure Trutanić (foto: Jadran Bašić / BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...