Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

U Bolu predstavljen zbornik “Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču”

“Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču” naziv je zbornika radova sa znanstvenoga kolokvija održanoga 2017. godine, koji je predstavljen danas, 27. svibnja, u Domu kulture u Bolu. Zbornik radova nastao je u povodu 110. obljetnice Dominikanske gimnazije. Urednici zbornika su dr. Renata Burai i dr. Marinko Šišak, profesori s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a objavljen je u nakladi Bošković iz Splita. Zbornik, tiskan u prosincu 2018. godine, objedinjuje sva izlaganja sa znanstvenoga kolokvija koji je 10. studenoga 2017. održan u Bolu u prigodi te važne obljetnice Dominikanske gimnazije.

objavljeni zbornik radova objedinio je izlaganja sa znanstvenoga kolokvija koji je upriličen 2017. godine u povodu 110. obljetnice Dominikanske gimnazije u Bolu (foto: J. Bašić)

objavljeni zbornik radova objedinio je izlaganja sa znanstvenoga kolokvija koji je upriličen 2017. godine u povodu 110. obljetnice Dominikanske gimnazije u Bolu (foto: J. Bašić)

Dr. Marinko Šišak približio je povijest te gimnazije i njezino značenje u izobrazbi svećeničkih kandidata i današnjih intelektualaca. Napomenuo je kako je uvodni rad zbornika pripao dr. Zvonku Džankiću, prioru dominikanskoga samostana Bl. Augustina Kažotića u Zagrebu, koji je iznio kratki povijesni pregled o dominikanskoj gimnaziji u Bolu. Uvodeći u izlaganje o dominikanskoj gimnaziji, podsjetio je da je Dominikanski red značajnu pozornost polagao školovanju i izobrazbi mladih, o čemu svjedoče brojne škole otvarane pri dominikanskim samostanima. Na razini većih zajednica, uglavnom provincija, osnivali su se, istaknuo je dr. Šišak, svečani studiji, tzv. studia solemnia, koji su pohađali dominikanski redovnici s naglaskom na studij filozofije i teologije, dok su se najveće znanosti studirale na tadašnjim europskim sveučilištima, a na kojima su, kako je rekao, predavali istaknuti dominikanci.

Naveo je, pritom, značajnije hrvatske dominikance i samostanske škole poput onih u Dubrovniku, Zadru, Ninu, Splitu, Kotoru, Šibeniku i Sv. Križu na Čiovu. Dodao je da je Dominikanska dalmatinska provincija osnovana 1380. godine. Govoreći o visokom školstvu u Hrvatskoj, napomenuo je kako se početak toga školstva povezuje uz dominikanski studij u Zadru, tzv. studium generale, zbog čega se Zadarsko sveučilište drži najstarijim u Hrvatskoj.

zbornik radova "Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču" predstavili su urednici dr. Renata Burai i dr. Marinko Šišak s Hrvatskih studija u Zagrebu (foto: J. Bašić)

zbornik radova “Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču” predstavili su u Domu kulture u Bolu urednici dr. Renata Burai i dr. Marinko Šišak s Hrvatskih studija u Zagrebu (foto: J. Bašić)

Dominikanska gimnazija u Bolu počela je s radom 1907. godine, kada se doselila iz Dubrovnika, i otvorena je bila do 1973. godine. Prvi upravitelj gimnazije bio je o. Rajmund Franetović, a u njezinim počecima polaznici škole bili su učenici kandidati za Red iz Splita i okolice. U prvih desetak godina djelovanja u Bolu školu je pohađalo 185 učenika.

Poslije Staroga Grada i Dubrovnika, škola je vraćena ponovno u Bol 1924. godine, a nekoliko godina kasnije, godine 1928., dobila je pravo javnosti, a poslije i viši razredi. Dominikanska gimnazija djelovala je sve do 1973. godine, kada prestaje s radom. Dr. Šišak napomenuo je da je broj učenika te gimnazije osobito bio značajan nakon dobivanja statusa s pravom javnosti, dok je značajno pao od ratne 1945. godine do njezina zatvaranja. Na kraju je ustvrdio kako bolska dominikanska gimnazija ima posebno značenje zbog činjenice što su svega 20 % njezinih polaznika bili svećenički kandidati.

O pedagoškom radu te izvještajima o pedagoškom nadzoru dominikanske gimnazije tridesetih godina 20. stoljeća govorila je dr. Renata Burai, profesorica pedagogije na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Pojasnila je kako su istraživanja bolske gimnazije, a onda i poseban interes tadašnjega Ministarstva prosvjete, vezani uz 1928. godinu kada su dominikanci od nadležnoga ministarstva tražili pravo javnosti za niže razrede klasične gimnazije. Istaknula je da su to pravo dominikanci tražili i ranije, ali im je ono bilo odbijeno. Poslana je, zatim, posebna komisija koja nije bila suglasna da dominikanska klasična gimnazija dobije pravo javnosti jer, prema njihovu izvještaju, nije zadovoljava uvjete. Dodala je kako je svrha obavljenih nadzora bila osim savjetodavnoga i instruktivnoga karaktera i unaprijeđenje nastave te poučavanja praćenja rada javne gimnazije, provjeravanje pridržavanja plana i programa javne gimnazije, zatim ispunjenost pedagoških i metodičko-didaktičkih zahtjeva i mjerila u izvođenju nastave te načini provođenja ispitivanja i ocjenjivanja učenika. O tome je dr. Burai objavila detaljan članak u izdanom zborniku radova sa znanstvenoga kolokvija.

Predstavljanju zbornika radova nazočili su dominikanci bolskoga samostana Sv. Marije Milosne o. Mirko Jagnjić i o. Ivo Plenković, zatim načelnik Općine Tihomir Marinković te učenici sadašnje Opće gimnazije u Bolu. Program predstavljanja zbornika moderirao je pročelnik bolske Općine Stipe Karmelić, izrazivši radost što je prva promocija toga zbornika upriličena upravo u Bolu.

predstavljanju zbornika radova "Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču" u Domu kulture u Bolu nazočili su i učenici Opće gimnazije u Bolu (foto: J. Bašić)

predstavljanju zbornika radova “Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču” u Domu kulture u Bolu danas, 27. svibnja, nazočili su i učenici Opće gimnazije u Bolu (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...