Grad Supetar

U Bolu uskladili Statut Općine sa zakonskim izmjenama: Smanjuje se broj vijećnika u Općinskom vijeću, a ukida i mjesto zamjenika načelnika

Zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, a koje su objavljene 23. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama, Općinsko vijeće u Bolu na sjednici koja je održana 18. ožujka, uskladilo je akte sa zakonskim izmjenama.

Promjene su se odnosile prije svega na usklađivanje Statuta Općine Bol sa zakonskim izmjenama, kao i drugih općih akata jedinice lokalne samouprave.

Smanjuje se broj vijećnika i ukida mjesto donačelnika
Zakonske izmjene definiraju nove odredbe o raspisivanju referenduma, broju članova predstavničkih tijela, naknade za rad u predstavničkomu tijelu građana, pitanje zamjenika načelnika i prijevremene izbore. Predsjednik Općinskoga vijeća Matko Baković (HDZ) pojasnio je da su jedinice lokalne samouprave u obvezi uskladiti opće akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. — Naš prijedlog statuta usklađen je s navedenim zakonskim odredbama. Zakon je iznad naše odluke pa smo dužni prihvatiti izmjene. Tim izmjenama smanjit će se u Općinskomu vijeću broj vijećnika s 11 na 9, a ukida se i mjesto zamjenika načelnika Općine Bol, istaknuo je Baković. Treba dodati kako će dosadašnji broj vijećnika zadržati jedino Gradsko vijeće grada Supetra gdje će i nadalje predstavnički dom imati 13 članova zbog broja stanovnika.

Predsjedniku vijeća mijenjat će se iznos naknade
Osvrnuvši se na naknade koju primaju vijećnici, predsjednik i potpredsjednici vijeća, pravnica u Općini Bol Svjetlana Baković pojasnila je kako vijećnici u Bolu imaju naknade i manje nego je propisano minimumom. Prema spomenutom zakonu, Općina Bol članovima predstavničkoga tijela građana, odnosno općinskoga vijeća, može isplaćivati godišnju naknadu do 6.000 kuna u neto iznosu, dok se predsjedniku naknada može uvećati do 50 posto, a potpredsjedniku do 30 posto. — Vijećnici Općinskoga vijeća imaju još manje naknade nego je propisano minimumom, tako da vijećnici nisu pogođeni zakonskim izmjenama. U općini Bol trebat će se mijenjati naknada koju prima predsjednik vijeća koji više neće imati dosadašnju naknadu, istaknula je pravnica Baković, dodavši kako godišnja naknada predsjedniku vijeća neće prelaziti 9.000 kuna.

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o prihvaćanju Statuta Općine Bol.

Predsjednik Općinskoga vijeća u Bolu Matko Baković (HDZ) (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...