Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Ustavni sud suspendirao do daljnjega dio odredbi iz Uredbe o gospodarenju otpadom koju je donijela Vlada. “Uredba je izazvala štetne posljedice kako za interese građana, tako i za razvoj sustava zbrinjavanja otpada”, stoji u odluci Ustavnoga suda koji upozorava “Primjena osporenih odredbi mogla bi dovesti do teških i nepopravljivih posljedica na sustav zaštite okoliša”

Nakon brojnih prijepora u javnosti i nezadovoljstva brojnih gradonačelnika i načelnika zbog spornih odredbi Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a koje se odnose na gospodarenje otpadom, na pitanja kako će se, pod kojim uvjetima, i ono što posebno zanima građane, po kojoj cijeni obavljati usluge gospodarenja otpadom, ovih dana stigla je važna odluka Ustavnoga suda: do daljnjega se suspendira dio odredbi iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela hrvatska Vlada.

Privremeno se obustavlja izvršenje svih radnji
Ustavni sud odlučio je tako u srijedu, 29. siječnja, da se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti te Uredbe s Ustavom, a to znači da se, prema odluci Ustavnoga suda, privremeno obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju te Vladine Uredbe. Treba podsjetiti da je Vlada Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom donijela 25. svibnja 2017. godine, dok su njezine izmjene stupile na snagu 14. rujna prošle godine.

Model zbrinjavanja i gospodarenja otpadom ne ostvaruje svoj temeljni cilj
— Iz brojnih argumenata koje navode predlagatelji i podnositelji zahtjeva proizlazi da je Uredbom dodatno, nejednako i neravnomjerno, povećano opterećenje fizičkih i pravnih osoba u pogledu nadoknade troškova zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, odnosno kojom su pooštrene sankcije u slučaju nepoštovanja toga povećanog opterećenja, stoji u odluci Ustavnoga suda koji ističe da “takva tvrdnja izaziva sumnju u to da uspostavljeni model zbrinjavanja i gospodarenja otpada nije sposoban ostvariti svoj temeljni cilj – zaštita okoliša, prirode i zdravlja kao ustavnih vrednota – bez ozbiljnih i nerazmjernih ograničenja prava i interesa fizičkih i pravnih osoba”.

Ustavni sud upozorava da Uredba može izazvati štetne posljedice za interese građana
Ustavni sud uvažio je argumente da se preispita Vladina Uredba, ocjenivši da su oni dovoljni za donošenje zaključka kako bi sporna Uredba mogla izazvati štetne posljedice za interese građana, ali i za razvoj sustava zbrinjavanja otpada. Što suspendiranje Uredbe do daljnjega znači za jedinice lokalne samouprave, odnosno za gradove i općine? Takva odluka Ustavnoga suda znači da gradovi i općine do daljnjega neće moći mijenjati cijene zbrinjavanja otpada, kako su prethodno bili najavljivali. Koliko će trajati ta suspenzija nije poznato jer ona ovisi o odluci Ustavnoga suda koji je ocijenio da je riječ o složenoj problematici koja zahtijeva određeno vrijeme za razmatranje i donošenje odluke.

Val nezadovoljstva građana poskupljenjem usluge odvoza otpada
Odluku Ustavnoga suda komentirala je i gradonačelnica Supetra Ivana Marković koja je ranije sudjelovala na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode pod nazivom “Je li Uredba o gospodarenju otpadom unaprijedila sustav gospodarenja otpadom ili unijela dodatni nered?”. — Na toj sjednici predsjednik Odbora Mihael Zmajlović upozorio je na važnost uspostave zakonodavnoga okvira kojim se uspostavlja kvalitetan i ekonomski učinkovit sustav gospodarenja otpadom u svim jedinicama lokalne samouprave. Posljednjom izmjenom Uredbe o gospodarenju otpadom Vlada je narušila to načelo što je izazvalo val nezadovoljstva građana poskupljenjem usluge odvoza otpada te niz tužbi Ustavnom sudu, istaknula je gradonačelnica Marković.

Grad Supetar pokrenuo dvije ustavne tužbe
Treba podsjetiti da je grad Supetar u međuvremenu pokrenuo dvije ustavne tužbe. Prva se odnosi na osporavanje Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a druga na Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a stupila je na snagu 21. prosinca 2018. godine. Prema toj Odluci, određen je popis od 26 odlagališta otpada koja su se zbog neispunjavanja kriterija za nastavak rada trebala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine, a među njima je i odlagalište “Košer”.

Nije se za mišljenje pitalo lokalne jedinice
Grad Supetar tada je objavio da je Odluka donesena u suprotnosti s Ustavom koji, kako stoji u obrazloženju Grada, “određuje da se prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju u ‘Narodnim novinama’ te da zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje”. Osporavaju i da je Odluka donesena u suprotnosti s odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi, a kojom je određeno da su nadležna tijela, dužna pravovremeno i na odgovarajući način pitati lokalne jedinice za mišljenje prilikom pripreme i donošenja odluka koje ih se neposredno tiču.

Grad Supetar čeka odluku Ustavnoga suda
Prema riječima supetarske gradonačelnice, još uvijek se čekaju odluke Ustavnoga suda na tužbe koje je podnio grad Supetar. Gradonačelnica Marković istaknula je da je Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta donesena nasilno, a i njezina se provedba nasilno želi ostvariti, i to, kako je rekla, “prijetnjama kaznama koje mi ne možemo platiti”. Potvrdio je to u konačnici i Državni inspektorat koji je, izvještavali smo već ranije, posjetio grad Supetar, Komunalno društvo Grad d.o.o., a prethodno i komunalnu tvrtku “Michieli–Tomić” kako bi utvrdio postupa li se prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta. Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša zaprijetila je tada visokim novčanim kaznama ako se u određenom roku ne postupi prema naredbi. Od kazni je Inspektorat odustao jer je grad Supetar izvijestio da je poduzeo određene radnje i postupke prema usklađivanju s navedenom odlukom.

Sanacija gradskoga odlagališta iznosi oko 38 milijuna kuna
Važno je podsjetiti i da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nakon dugih pregovora i prethodno pribavljenih dozvola, gradu Supetru dao suglasnost za pokretanje postupka oko sanacije gradskoga odlagališta otpada “Kupinovica”. Riječ je o projektu vrijednom oko 38 milijuna kuna. Prema riječima gradonačelnice Marković, projekt se nalazi u prvoj fazi, a u tijeku je savjetovanje s javnošću nakon čega se ide u postupak javne nabave, kada će se, kako je rekla, znati i točna vrijednost projekta. Istaknula je da je udio Grada u tom projektu 25 posto, dok bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao osigurati ostali dio sredstava.

Grad Supetar čeka odluku Ustavnog suda nakon što je podnio dvije ustavne tužbe kojima osporava Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (izvor: kdgrad.hr)

Podjelite:

You may also like...