Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Važne ustanove u Bolu podnijele polugodišnje izvještaje o financijskom poslovanju vijećnicima Općinskoga vijeća na usvajanje

Četiri važne ustanove općine Bol, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Općinska knjižnica “Hrvatska čitaonica”, Centar za kulturu i Dječji vrtić “Mali princ” dostavili su svoja financijska izvješća za polugodišnje razdoblje u 2019. godini na usvajanje vijećnicima Općinskoga vijeća u Bolu koji su o izvještajima odlučivali na svojoj 6. sjednici.

Bolski vatrogasci poslovali pozitivno
DVD Bol u izvještaju o financijskom poslovanju u prvih šest mjeseci ove godine realizirao je prihode u iznosu od 304.526,00 kuna, dok su rashodi iznosili 428.966,00 kuna, a što znači da je u polugodišnjem razdoblju manjak poslovanja iznosio 124.440,00 kuna. To je Društvo u prethodnim godinama ostvarilo višak od 789.641,00 kuna, pa je rezultat poslovanja do kraja lipnja 2019. godine iznosio 665.201,00 kuna u plusu. Ovakvo izvješće vijećnici su usvojili jednoglasno.

“Hrvatska čitaonica” financijski poslovala u plusu
Općinska knjižnica “Hrvatska čitaonica” na čelu s Jadrankom Nejašmić ostvarila je prihode u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 179.309,41 kuna, dok su rashodi iznosili 169.353,75 kuna. Prema tome, ta je bolska ustanova do kraja lipnja ostvarila višak poslovanja od 9.955,66 kuna. Tome treba pridodati i višak iz prethodnih godina od 3.115,37 kuna, pa je financijsko poslovanje u plusu od 13.071,03 kuna, a svi su vijećnici jednoglasno usvojili dostavljeno izvješće.

Centar za kulturu ostvario manjak poslovanja od 85 tisuća kuna
Centar za kulturu općine Bol koji vodi Ivana Bošković Ivičić prikazao je u polugodišnjem financijskom izvješću ostvarene prihode u iznosu od 345.606,33 kuna, dok su rashodi za to razdoblje iznosili ukupno 391.951,66 kuna. To znači da je općinski Centar za kulturu u prvom polugodištu ostvario manjak poslovanja u iznosu od 46.345,33 kuna. No, manjak poslovanja evidentiran je i u prijašnjim godinama, i to od 38.865,51 kuna, pa je u izvještaju za razdoblje do kraja lipnja ove godine ukupno evidentiran manjak poslovanja od 85.210,84 kuna. Zanimljiva je i činjenica da je za usvajanje toga izvještaja o izvršenju proračuna bilo 6 vijećnika, 1 je bio protiv, a 1 vijećnik suzdržan.

Dječji vrtić ostvario višak u financijskom poslovanju
Dječji vrtić “Mali princ” od siječnja do lipnja 2019. godine ostvario je prihode od 1.204.304,64 kuna, a rashodi su iznosili ukupno 1.195.762,98 kuna. Ta je bolska ustanova ostvarila višak poslovanja u iznosu od 8.541,66 kn. S obzirom na manjak od 3.737,96 kuna iz prethodnih godina, rezultat poslovanja ipak je bio u plusu za 4.803,70 kuna. Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o prihvaćanju izvješća proračuna bolskoga dječjeg vrtića kojim ravna Frančeska Tomaš.

vijećnici Općinskoga vijeća u Bolu na svojoj 6. ovogodišnjoj sjednici usvojili su polugodišnja financijska izvješća sljedećih ustanova: Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva Bol, Općinske knjižnice “Hrvatska čitaonica”, Centra za kulturu i Dječjega vrtića “Mali princ” (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...