PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Vijećnica Katarina Marčić iz Bola poslala oštru poruku: “Nemojte muljati s tim nemjerljivim kriterijima, promijenite sastav povjerenstva, ovaj je duboko kompromitiran”. Nakon odluke o prijemu u radni odnos stigla žalba; načelnik poništio odluku, a novi oglas bit će objavljen nakon pravomoćnosti rješenja

— Ima li u našoj Općini ijedan oglas za prijem u službu bez da se unaprijed zna kome je namijenjen? Nije vas briga, ne tiče vas se? Sutra će vaša djeca aplicirati, pisati životopise, gajiti nade… i dalje vas nije briga? Mislite da ste sigurni i da ste među onima koji će u kancelariji Zlatnoga rata, zgradi Općine ili nekim drugim opskurnijim mjestima osigurati budućnost svoje djece. Onda ne čitajte dalje, nije namijenjeno vama, objavila je u srijedu, 27. siječnja, na službenoj Facebook stranici Katarina Marčić, nezavisna vijećnica Općinskoga vijeća u Bolu.

U otvorenoj poruci ukazala je na postupke zapošljavanja koje provodi Općina Bol, a zadnji oglas koji je 30. studenoga prošle godine bio raspisan je onaj za radno mjesto referenta – povjerenika za rad u Jedinstveni upravni odjel, i to za obavljanje privremenih poslova u vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol, potpisao je pročelnik toga odjela Stipe Karmelić. Vijećnica Marčić posebno zamjera rad povjerenstva koje je imenovano za potrebe provedbe natječaja, tvrdeći da su članovi povjerenstva “diskutabilnih kompetencija”.

Dužnost vam je otvoriti oči i tome se usprotiviti
— Ako niste među njima i ne želite biti, ako vi niste tako odgajani i ne odgajate svoju djecu tako, ako je to svijet koji ne poznajete i koji prezirete, onda vam je dužnost otvoriti oči i tome se usprotiviti, jer će vas se dotaknuti kad-tad i neće vam biti sve isto što nikoga nema kad se osvrnete, piše Marčić.

Najslabiji na pisanom testiranju, a najbolji na intervjuu
BRAČ danas odlučio je zato provjeriti o čemu se točno radi. Na objavljeni oglas Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu Matko Baković, Elvis Hrgić i Svjetlana Baković testirali su kandidate, a ono se sastojalo od pisanoga i usmenoga dijela. Pisano testiranje obavljeno je 15. prosinca, a intervju i provjera znanja rada na osobnomu računalu dva dana poslije. No, među testiranima bio je i kandidat koji nije ispunjavao uvjete određene u natječaju, a tražila se, uz ostalo, i jedna godina radnoga iskustva na sličnim poslovima, kako je uostalom određivao sami tekst natječaja. Upravo je taj kandidat, unatoč tomu što je imao najslabiji rezultat na pisanomu testiranju, a najbolji na usmenomu, primljen u službu, o čemu je 22. prosinca odluku donio i potpisao pročelnik Karmelić.

U izreci rješenja jedno, u obrazloženju drugo
No, tu nije kraj. Jedan od kandidata (podaci poznati uredniku) odlučio je ustrajati u traženju pravice, prihvatio se pisanja, sastavio žalbu i dostavio ju Općini Bol na nadležno postupanje. U žalbi do koje je došao BRAČ danas, a koja je sastavljena 7. siječnja ove godine, nezadovoljni kandidat ističe kako žalbu ulaže zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenoga činjeničnoga stanja, zatim zbog, kako je navedeno, pogrešne primjene propisa i bitnih povreda postupovnih odredbi. — U izreci rješenja navodi se kako izabrani kandidat ima 8 mjeseci i 19 dana radnoga staža, a u obrazloženju da je uvjet iz oglasa, između ostaloga, najmanje jedna godina radnoga iskustva. Člankom 21. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi propisano je kako se osoba koja ne ispunjava formalne uvjete ne smatra kandidatom, a u čl. 22. propisano je kako prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, stoji, između ostaloga, u tekstu žalbe koji je kandidat na oglasu uputio Općini Bol.

Kandidat izrazio ozbiljnu sumnju u objektivnost postupka
No, Povjerenstvo je obavilo testiranje i s kandidatom iako ne ispunjava formalne uvjete natječaja. Isti je na pisanomu testu od mogućih deset osvojio osam bodova, dok je zato na intervjuu od mogućih deset dobio devet bodova, više od ostalih kandidata, čime je od njih četvero ostvario najveći broj bodova. — Koje je to kriterije uspio zadovoljiti izabrani kandidat kad mu je dodijeljeno devet bodova, pita se osoba koja je podnijela žalbu, dodavši kako rezultati njezina testiranja nikako nisu mogli biti vrednovani sa samo sedam bodova. Prigovara i što joj nije omogućen uvid u spis predmeta u žalbenomu roku, navodeći kao razlog kolektivni godišnji odmor općinske uprave koji je trajao do 11. siječnja. — Mogu samo izraziti ozbiljnu sumnju u objektivnost provedenoga postupka bodovanja kako kod pismenoga testiranja tako i kod usmenoga dijela, navedeno je u žalbi.

Načelnik poništio odluku prvostupanjskoga tijela
O svemu smo danas tražili i očitovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnoga odjela Karmelića. Htjeli smo iz prve ruke čuti je li donesena odluka o poništenju natječaja za radno mjesto referenta — povjerenika, kada i koji su razlozi takve odluke. — Oglas za radno mjesto – povjerenik poništen je Rješenjem drugostupanjskoga tijela – načelnika Općine Bol dana 27. siječnja 2021. godine te je otpremljen strankama u postupku, odgovorio je pročelnik Karmelić, dodavši kako će novi oglas biti objavljen nakon pravomoćnosti drugostupanjskoga rješenja. Na naše pitanje koji su razlozi odluke o poništenju prijema na radno mjesto, pročelnik JUO Karmelić priznao je: — Prvostupanjskim rješenjem o prijemu na radno mjesto primljeni kandidat ne ispunjava uvjete natječaja vezane uz traženo radno iskustvo te je stoga mogao biti primljen u službu i raspoređen isključivo kao vježbenik, a što je pobijanim prvostupanjskim rješenjem propušteno učiniti.

Ni jedan od prijavljenih kandidata nije imao traženo radno iskustvo
Osvrnuvši se na potrebno radno iskustvo navedeno u tekstu oglasa, Karmelić je pojasnio da je člankom 13. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u u lokalnoj i područnoj samoupravi propisano da je radno iskustvo u zakonskom smislu radno iskustvo koje je ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnomu odnosu kod privatnoga poslodavca te vrijeme samostalnoga obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima. — Stavkom 4. članka 13. toga Zakona propisano je da se osobe bez radnoga iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanoga za vježbenički staž, mogu primiti u službu i rasporediti isključivo kao vježbenici. Nijedan od prijavljenih kandidata nije imao traženo radno iskustvo te je izabrani kandidat trebao biti primljen u službu kao vježbenik. Zbog toga propusta u prvostupanjskom rješenju, ono je poništeno rješenjem drugostupanjskoga organa – načelnika Općine Bol, pojasnio je pročelnik Karmelić.

Karmelić: Uvjet radnoga iskustva nije razlog za odbijanje kandidata
Na pitanje zašto je s kandidatom koji nije ispunjavao uvjete oglasa obavljena provjera znanja i sposobnosti, Karmelić ističe kako su se na objavljeni oglas mogle natjecati i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskomu roku. — Dakle, to nije bio uvjet za odbijanje kandidata. Prema čl. 13. Zakona uvjet radnoga iskustva nije razlog za odbijanje kandidata. Jedini propust je to što prvostupanjskim Rješenjem o prijemu u službu izabrani kandidat nije primljen kao vježbenik, naglasio je pročelnik. Dodao je da se radi o specifičnomu radnom mjestu te da u Hrvatskoj nema puno osoba koje su obavljale posao povjerenika u katastarskim izmjerama te se vjerojatno neće javiti za posao u Općini Bol. — Ne možemo očekivati kandidate s traženim radnim iskustvom te ćemo u idućemu oglasu voditi računa da se poštuju svi formalni uvjeti propisani Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da se izabrani kandidat zaposli kao vježbenik uz obvezu polaganja državnoga stručnoga ispita u zakonskom roku, zaključio je Karmelić.

Što sada? Zovi Baltazara, listaj zakone, traži rupice
Vijećnica Marčić postupak Povjerenstva, ali i pročelnika Karmelića, komentirala je sljedećom porukom: — U radni odnos je zaprimljena osoba, najlošija na testiranju, a najbolja u razgovoru, međutim osoba ne zadovoljava uvjete natječaja jer nema dovoljno radnoga staža na tim i sličnim poslovima, odnosno ima najmanje ikakvoga radnoga staža. Tu “grešku” kako bi rekao Plenki, nisu predvidjeli u prvom natječaju, stigla žalba i šta sada Lastane? Zovi Baltazara, listaj zakone, traži rupice… Novi natječaj je spreman da bude vuk sit i ovce na broju. Radni staž neće više bit prepreka. Vuk sit, samo ne znam di su ovce, poručila je Marčić.

Vijećnica Marčić: Nismo baš svi ovce
Nezavisna vijećnica upozorila je i kako su “svi natječaji koncipirani na način da postoji neki objektivno mjerljiv dio da bi sve izgledalo legitimno i pošteno”. — Neka bolji pobijedi. A onda ima i drugi dio natječaja koji je više nego subjektivan, gdje nekoliko članova nekoga povjerenstva, diskutabilnih kompetencija, odlučuje kome će dati posao, a kome će se zahvaliti. Nije prvi put da je ovaj subjektivni dio prevagnuo u korist onoga tko je na objektivno mjerljivom dijelu podbacio, dodala je vijećnica Marčić. — Ako u općinskoj upravi ima onih koji čitaju, a ima, neka me demantiraju. Stipe, sastavi natječaj koji neće biti podložan subjektivnoj procjeni, neka pismeni ispit bude kao na 3. godini prava, neka poznavanje računala bude kao na 3. godini FER-a i nemojte muljati s tim nemjerljivim kriterijima. I promijenite sastav povjerenstva, ovaj je duboko kompromitiran. Nismo baš svi ovce, napisala je vijećnica.

Usmeni dio ispita nije mjerljiv
Za BRAČ danas Marčić je komentirala natječaj, dodavši kako ga prati od samoga početka. — Koliko je sve prema važećim propisima i je li transparentno, dalo bi se diskutirati. Smatram da nije, jer i činjenica da su poništili natječaj govori u prilog tome. Testiranje se provodi u dva dijela. Prvi dio se odnosi na pisani ispit provjere znanja iz povezanih Zakona. U tomu dijelu dvije osobe dobile su veći broj bodova od osobe koja je primljena, da bi onda uslijedio usmeni dio ispita koji nije objektivno mjerljiv. U tomu dijelu primljena osoba imala je puno bolji rezultat, pojašnjava Marčić.

Vijećnica tvrdi da se radi o udruženom pothvatu
Na naše pitanje što zamjera Povjerenstvu, vijećnica je odgovorila kako je “teško procijeniti kojim dionicima toga procesa što zamjera”. — Pročelnik je raspisao takav natječaj, koji je vjerojatno sastavila pravna služba odnosno Svjetlana Baković koja je ujedno i član povjerenstva. Kadija te tuži, kadija ti sudi. Da ne poznajem članove povjerenstva i njihove poveznice s određenim gospodinom rekla bih da su radili prema uputama iz natječaja i na način kako je to predložio pročelnik. No to je zapravo udruženi pothvat i ništa novo u Općini. Usmeni razgovor je subjektivna procjena i ne može nikako biti jednakovrijedan kao pismeno testiranje, poručila je Marčić.

— Ako u općinskoj upravi ima onih koji čitaju, a ima, neka me demantiraju. Stipe, sastavi natječaj koji neće biti podložan subjektivnoj procjeni, neka pismeni ispit bude kao na 3. godini prava, neka poznavanje računala bude kao na 3. godini FER-a i nemojte muljati s tim nemjerljivim kriterijima. I promijenite sastav povjerenstva, ovaj je duboko kompromitiran. Nismo baš svi ovce, napisala je u otvorenoj poruci nezavisna vijećnica Općinskoga vijeća u Bolu Katarina Marčić (izvor: Facebook)

Podjelite:

You may also like...