PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Vijećnici odobrili privremeno postavljanje mobilne kućice na čestici koja se nalazi u građevinskoj zoni

Jedna je molba, pristigla na Općinsko vijeće u Bolu, izazvala posebno žustru raspravu vijećnika. Od Općinskoga vijeća zatražena je suglasnost za postavljanje mobilne kućice u Murvici, i to dok se ne izgradi odgovarajući objekt s pripadajućim dozvolama.

Čestica se dijelom nalazi u građevinskoj zoni
No molba je izazvala sporove među vijećnicima iz razloga što se čestica na kojoj bi se podizala mobilna kućica dijelom nalazi u građevinskoj zoni, i to na čestici zemlje 5748/3. — Kućica koja bi se postavila ne predstavlja građevinu u smislu Zakona o gradnji te za postavljanje iste nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu niti glavni projekt, stoji u zamolbi koja je zaprimljena 15. lipnja na protokol u općinskoj upravi.

Mobilna kućica na određeno vrijeme
U dopisu je naznačeno kako bi se mobilna kućica postavila na određeno vrijeme dok se ne ishode dozvole za gradnju odgovarajućeg objekta na predmetnoj čestici zemlje. Na iznesenu zamolbu vijećnicima intervenirao je pročelnik Općine u Bolu Stipe Karmelić, pojasnivši vijećnicima kako bi donošenje odluke o omogućavanju privremenoga postavljanja mobilne kućice u Murvici bilo protuzakonito jer je, istaknuo je, u suprotnosti s odredbama Prostornoga plana općine Bol i Urbanističkoga plana uređenja eko-etno sela Murvica.

Je li odluka Općinskoga vijeća zakonita?
— Urbanističkim planom nije dozvoljen taj tip izgradnje i u sličnim situacijama su uklanjani takovi objekti na području općine Bol, istaknuo je Karmelić. K tome, treba dodati kako je investitor druga osoba te da još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Intervenciji pročelnika Karmelića osobito se glasno protivio vijećnik Tomi Fabijanović, osporavajući pravo pročelniku da se upleće u raspravu vijećnika. Unatoč upozorenju bolskoga pročelnika, vijećnici su sa 6 glasova “za” i 5 glasova “protiv” prihvatili molbu i dali svoju suglasnost na postavljanje mobilne kućice u Murvici.

Iako je pročelnik Općine u Bolu Stipe Karmelić pojasnio vijećnicima kako bi donošenje odluke o omogućavanju privremenoga postavljanja mobilne kućice u Murvici bio protuzakoniti čin jer je, istaknuo je, u suprotnosti s odredbama prostornoga plana općine Bol i urbanističkoga plana uređenja eko-etno sela Murvica, vijećnici su ipak donijeli odluku sa šest glasova “za” i pet glasova “protiv” (foto: J. Bašić)

You may also like...