PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević: “Prijedlog za visinu naknade, kako ga predlaže i obrazlaže Klub vijećnika HDZ-HSS nije utemeljen na točnim i istinitim podacima pa isti nije zakonit”

Klub vijećnika HDZ-HSS podnio je uoči 34. sjednice Gradskoga vijeća grada Supetra, a koja je počela danas, 23. travnja, i trajat će sve do sutra, 24. travnja, amandmane kojima traže da se umanji koeficijent za plaću gradonačelnice Ivane Marković za 20 posto, a za 30 posto koeficijent koji određuje naknadu za rad njezina zamjenika Šimice Dragičevića.

Klub vijećnika HDZ-HSS traži smanjenje plaće gradonačelnici za 20 posto
Kako je prijedlogom odluke bilo predviđeno smanjenje koeficijenta za obračun plaće gradonačelnici Marković za 10 posto, Klub vijećnika HDZ-HSS predložio je da se on umanji za 20 posto, i to od 1. travnja do posljednjega dana u mjesecu u kojem će prestati Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, a koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 19. ožujka.

Isti klub traži smanjenje naknade za rad dogradonačelniku za 30 posto
Oporbeni vijećnici zatražili su da se zbog proglašenja epidemije koronavirusa i za vrijeme njezina trajanja, a s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u gradskom proračunu, smanji koeficijent za obračun naknade zamjeniku gradonačelnice Dragičeviću za 30 posto. Zanimljivo je i obrazloženje kojim vijećnici toga kluba, Nikola Rendić, Danica Baričević, Borislav Martić i Marijeta Arnerić, pokušavaju izvršiti korekciju odluke, navevši: — Klub vijećnika HDZ-HSS smatra da zamjenik gradonačelnice budući posao zamjenika gradonačelnice obavlja bez zasnivanja radnoga odnosa (profesionalno radi u odvjetničkom uredu i za to prima plaću) treba snositi veći teret.

Šimica Dragičević: Pravedno je smanjenje naknade odrediti srazmjeno smanjenju plaće gradonačelnice
Na adresu grada Supetra stigao je i odgovor. Zamjenik gradonačelnice osvrnuo se na amandman vijećnika iz Kluba HDZ-HSS, poručivši: — Prijedlog za visinu naknade za rad zamjenika gradonadelnice, kako ga predlaže i obrazlaže Klub vijećnika HDZ-HSS, nije utemeljen na točnim i istinitim podatcima pa isti nije zakonit. Izjašnjavam se da je pravedno da se smanjenje visina naknade za rad zamjenika gradonačelnice u gradu Supetru odredi srazmjerno smanjenju plaće gradonačelnice, dakle u istom postotku, istaknuo je Šimica Dragičević u očitovanju koje je dostavio gradonačelnici Supetra, zatim predsjednici Gradskog vijeća Danijeli Kirigin i vijećnicima u predstavničkom tijelu bračkoga grada.

O profesionalnom ili volonterskom obavljanju dužnosti ne odlučuju gradski vijećnici
Napomenuo je da je prilikom utvrđivanja visine naknade za njegov rad kao zamjenika gradonačelnice, a budući se izjasnio da će dužnost obavljati volonterski, ona određena upravo u korelaciji s plaćom gradonačelnice i statusom dužnosnika. — Nakon održanih lokalnih izbora, o tome da li će zamjenik gradonačelnika dužnost obavljati profesionalno ili volonterski ne odlučuju gradski vijećnici, stranka kojoj zamjenik pripada, već je to osobno pravo koje izabrani zamjenik gradonačelnika osigurava izborom na tu dužnost, istaknuo je u očitovanju Dragičević.

Za visinu naknade nije važan imovinski status
Osvrnuvši se na navode vijećnika kako ostvaruje plaću na radnom mjesto gdje profesionalno radi, dogradonačelnik Supetra naglasio je kako se zamjenicima, koji dužnost obavljaju volonterski, naknada za rad ne odreduje prema činjenici da li su zaposleni i da li ostvaruju prihode i u kojoj visini. — Naknada se ne određuje ovisno o njihovom imovinskom statusu i načinu na koji ga osiguravaju, istaknuo je Dragičević, tvrdeći kako ga nitko nije pitao za moguće brojne izdatke u svezi s neprilikama izazvanima pandemijom koronavirusa, kao ni za njegove moguće druge izvore prihoda.

Izrazio nadu da će odluka biti utemeljena na zakonu
— Sve to vi niste uzeli u obzir kod obrazlaganja razloga zbog kojih kao zamjenik gradonačelnice trebam snositi veći teret od gradonačelnice u svezi proračunskoga deficita izazvanoga pandemijom Covida-19, poručio je Šimica Dragičević, prepustivši odluku volji vijećnika i s nadom da će ona, kako je napisao, biti utemeljena na zakonu. Vijećnici grada Supetra o amandmanu koji je predložio Klub zastupnika HDZ-HSS, izjasnit će se prije glasovanja po točkama usvojenoga dnevnoga reda, napomenuo je pročelnik u gradu Supetru Ivica Blažević, najavivši da će se sutra, po završetku sjednice u podne, napraviti zapisnik o tijeku sjednice koja se i ovaj put održava elektroničkim putem.

– Izjašnjavam se da je pravedno da se smanjenje visina naknade za rad zamjenika gradonačelnice u gradu Supetru odredi srazmjerno smanjenju plaće gradonačelnice, dakle u istom postotku, istaknuo je Šimica Dragičević u očitovanju koje je dostavio gradonačelnici Supetra, zatim predsjednici Gradskoga vijeća Danijeli Kirigin i vijećnicima u Gradskom vijeću. Zahtjev vijećnika Kluba HDZ-HSS ocijenio je nezakonitim, rekavši kako nije utemeljen na točnim i istinitim podacima (foto: J. Bašić

Podjelite:

You may also like...