Grad Supetar

Zapelo već kod zahtjeva za građevinsku dozvolu

Katarina Marčić, načelnica Bola, proteklih dana posredstvom Facebooka izvijestila je javnost o projektima na području Općine. Načelnica Marčić o stanju s projektima koji su u tijeku ili u pripremi redovito izvješćuje i Općinsko vijeće u Bolu.

Jedan od prioritetnih projekata svakako je novo groblje na Sv. Luciji u Bolu koje Boljani čekaju već više godina. No, zapelo je već kod građevinske dozvole jer je, kako je objavila, “zahtjev za građevinsku dozvolu za prvu fazu odbijen”, i to iz razloga što, navodi, “nema priložene ‘Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš'”. To je, ističe Marčić, naknadno dodani posebni uvjet.

U nazivu će biti “Parkiralište”
— S obzirom da se na izradu toga dokumenta čeka više mjeseci, odlučeno je da se izmjeni naziv projekta, stoga umjesto “1. faza izgradnje groblja Sv. Lucija” u nazivu će biti “Parkiralište” i kao takvo ocjenu o potrebi procjene utjecaja neće ni trebati. Nema logike da odluka o davanju građevinske dozvole ovisi o nazivu projekta, a ne o sadržaju, pojasnila je Marčić. Zahtjevu za građevinsku dozvolu prethodila je uknjižba Općine na većinu zemljišta, odnosno na oko 9.000,00 m2, dok je problem bio uknjižba oko 1.000,00 m2. Općina je tada bila kupila samo dio od 1.000,00 m2 parcele 2742 k.o. Bol te je nakon kupnje trebalo provesti cijepanje te čestice. Postupak se odužio, ali je ipak uspješno dovršen te su zaključeni aneksi Ugovora za novoformiranu česticu zemlje 2742/2 k.o. Bol te se očekuje i uknjižba Općine na toj nekretnini. Inače, Općina Bol s vlasnicima zemljišta na kojemu je predviđena gradnja groblja zaključila je kupoprodajne ugovore još 2016. godine.

Sportska dvorana čeka lokacijsku dozvolu
Što se tiče sportske dvorane, Općina Bol još nije ishodila lokacijsku dozvolu, ali su, navela je, pribavljene sve suglasnosti. Projekt luke Bol, čiji je nositelj Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, također ide dalje, no, kako je pojasnila načelnica, nakon postupka homogenizacije na području Općine, došlo je i do izmjena na određenim česticama koje ulaze u obuhvat zahvata. — Izradile su se izmjene i dopune lokacijske dozvole, a paralelno se radio glavni projekt. Sada je uočeno da postoji razlika u obuhvatu zahvata u idejnomu i glavnomu projektu. Stoga je potrebno izvršiti korekciju obalnih linija u skladu s glavnim projektom, naglasila je Marčić.

Projekt vrijedan 9,1 milijun kuna
Načelnica je, kako je objavila na Facebooku, sredinom rujna obavila sastanak i s predstavnikom Hrvatskih voda, predstavnicima Vodovoda Brač i komunalne tvrtke Grabov rat o nastavku radova u Murvici početkom listopada. — Riječ je o investiciji od preko 9.135.000 kuna + PDV koju prate Hrvatske vode u iznosu od 80 posto. Do sada je situirano oko 2.200.000 kuna. Hrvatske vode pratile su lani s 940.000 kuna, a ove godine 1.000.000 kuna, s time da je rebalansom obećano dodatnih 500.000 kuna. Od toga iz naknade za razvoj, Općina kroz Vodovod Brač financira oko 250.000 kuna. Ukoliko sve bude prema planu do kraja godine, ostat će još nekih 6.000.000 kuna radova i očekujemo daljnju potporu Hrvatskih voda, elaborirala je Marčić.

Napomenula je da je do sada izgrađeno 41 posto kanalizacijskih kolektora, 20 posto vodoopskrbnoga cjevovoda i 34 posto tlačnoga kanalizacijskoga kolektora.

Pogled na dio bolske luke (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...